งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการความรู้ ข้อมูลเดือน มิ.ย.๕๔ โดย เรือ ต.๑๖

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการความรู้ ข้อมูลเดือน มิ.ย.๕๔ โดย เรือ ต.๑๖"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการความรู้ ข้อมูลเดือน มิ.ย.๕๔ โดย เรือ ต.๑๖
ข้อมูลท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ หาดหน้าทอน ก.สมุย จ.สุ ราษฎร์ธานี ข้อมูลเดือน มิ.ย.๕๔ โดย เรือ ต.๑๖

2 ท่าเทียบเรือ ซีทรานเฟอร์รี่
ที่ตั้งอยู่ทางด้านขวาในของท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่ ลักษณะพื้นท้องทะเล บริเวณท่าเป็นหิน ความลึก ร่องน้ำประมาณ ๗-๔ เมตร บริเวณท่าจอดเรือ อยู่บริเวณด้านในหน้าเรือเฟอร์รี่ กว้าง ประมาณ ๑๕๐ เมตร มียางกันกระแทรกตลอดท่าเรือ

3 ลักษณะท่าเทียบเรือซีทราน เฟอร์รี่
บริเวณที่จอดเรือ ทุ่นไฟปากร่อง

4 ทุ่นไฟปากร่องห่างจากท่าเรือประมาณ ๘๐๐ เมตร
ลักษณะทุ่นไฟปากร่อง ทุ่นไฟปากร่องห่างจากท่าเรือประมาณ ๘๐๐ เมตร

5 ท่าเรืออยู่บริเวณเสาวิทยุ
ให้ใช้เสาวิทยุเป็นหลักนำช่วยในการนำเรือ

6 การติดต่อสื่อสาร การประปา ( )

7 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การจัดการความรู้ ข้อมูลเดือน มิ.ย.๕๔ โดย เรือ ต.๑๖

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google