งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสำรวจบริเวณท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่หาดหน้าทอน เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสำรวจบริเวณท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่หาดหน้าทอน เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสำรวจบริเวณท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่หาดหน้าทอน เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

2 ๑. วันที่สำรวจ ๕ มิ.ย. ๕๔ สำรวจโดย เรือ ต.๑๖
๑. วันที่สำรวจ ๕ มิ.ย. ๕๔ สำรวจโดย เรือ ต.๑๖ ๒. ลักษณะน้ำ/ลม/มาตราน้ำ/ข้างขึ้น-แรม ขณะน้ำขึ้นสูงสุดและทรงตัว ความสูงน้ำ ๒.๔ เมตร จากระดับน้ำลงต่ำสุด ทะเลเรียบ ลมสงบ ๓. ข้อมูลการนำเรือที่เกี่ยวข้อง แผนที่ที่เกี่ยวข้อง แผนที่เดินเรือไทย หมายเลข ๒๔๓ (อศ.) แผนที่เดินเรือไทย หมายเลข ๒๖๑ (อศ.) แผนที่เดินเรือไทย หมายเลข ๒๐๔ (อศ.) ตำบลที่ ท่าเรือซีทรานเฟอรี่หน้าทอน ก.สมุย จ.สุราษฎร์ธานี ทุ่นไฟปากร่อง แลต ๙ องศา ๓๑.๙ ลิปดา น. ลอง ๙๙ องศา ๕๕.๖๑ ลิปดา อ.

3 รูปที่ ๑ ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณหาดหน้าทอน ก.สมุย จ.สุราษฎร์ธานี
ทุ่นไฟปากร่อง

4 ลักษณะร่องน้ำ ร่องน้ำบริเวณทุ่นไฟปากร่องน้ำมีความลึกโดยเฉลี่ย ๗ – ๘ เมตร ที่ระดับน้ำขึ้น สูงสุด (๒.๗ เมตร) บริเวณที่ไฟปากร่องน้ำจนถึงบริเวณจอดเรือ มีความลึกเฉลี่ย ๗ – ๔ เมตร บริเวณที่จอดเรือ เป็นท่าเรือคอนกรีตของท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่มีลูกตะเพลารับยาวตลอดท่าเรือ มีทุ่นไฟปากร่อง จำนวน ๑ ทุ่น และ เสาวิทยุ และเข็มหลักในการนำเรือเข้าร่องน้ำ เข็ม ๐๙๐ ตามรูปที่ ๒ และ ๓

5 ภาพถ่ายทุ่นไฟปากร่อง
รูปที่ ๒ ภาพถ่ายทุ่นไฟปากร่อง

6 รูปที่ ๓ ภาพถ่ายเสาวิทยุ

7 ลักษณะท่าเรือ ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่มีความลึก ประมาณ ๓ – ๔ เมตร ท่าเรือเป็นคอนกรีต ขนาดโดยประมาณ กว้าง ๖๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร บริวณที่จอดเรือมีความยาว ประมาณ ๑๕๐ เมตร ภาพร่างบริเวณท่าเรือซีทรานเฟอรี่ แสดงใน รูปที่ ๔ และ ๕

8 รูปที่ ๔ ภาพถ่ายบริเวณท่าเรือซีทรานเฟอรี่

9 รูปที่ ๕ ภาพร่างบริเวณท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่

10 พื้นท้องทะเล หิน การนำเรือเข้าเทียบ/ออกจากเทียบ เมื่อถึงบริเวณทุ่นไฟปากร่อง นำเรือเข้าให้นำเรือทางขวา ของท่าเรือ เพื่อให้มีมุมในการนำเรือเข้าที่จอดเรือ การนำเรือออกให้ถอยหลังออกเนื่องจากร่องน้ำมีบริเวณ ไม่กว้างมาก และมีคลื่นพัดเข้าฝั่งอยู่ตลอดให้ทำการถอยออกจนเลยท่าเรือ แล้วจึงกลับลำ ข้อควรระมัดระวัง การนำเรือเข้า-ออกจะมีเรือเฟอร์รี่ของท่าเรือเข้า-ออก ต้องระมัดระวัง ในการนำเรือ และบริเวณท้ายเรือจะมีเรือเฟอร์รี่จอดอยู่ทำให้ในการเข้าออกต้องระมัดระวัง การจอดเรือ จะมี เรือเฟอร์รี่จอดบริเวณที่จอดปกติ แต่ถ้าไม่มีสามารถจอดได้ ตามรูปที่ ๖

11 รูปที่ ๖ ภาพบริเวณที่จอดเรือ และข้อระมัดระวัง

12 ๔. การติดต่อ วิทยุ ไม่มี โทรศัพท์ ไม่มี รายชื่อ ไม่มี เบอร์ติดต่อสำคัญในพื้นที่ ไม่มี

13 ๕. สิ่งอำนวยความสะดวก ท่อน้ำ การประปา ( ) ไฟฟ้า ไม่มี โทรศัพท์ ไม่มี


ดาวน์โหลด ppt การสำรวจบริเวณท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่หาดหน้าทอน เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google