งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระวิชา คณิตศาสตร์ วันและสัปดาห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระวิชา คณิตศาสตร์ วันและสัปดาห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระวิชา คณิตศาสตร์ วันและสัปดาห์
เรื่อง วันและสัปดาห์ จัดทำโดย นางสาวจันทร์ฉาย อินตะวงค์ โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ ต่อไป ออกโปรแกรม

2 จุดประสงค์ เนื้อหา แบบทดสอบ กลับเมนู หน้าถัดไป ออกโปรแกรม

3 จุดประสงค์การเรียนรู้
1. นักเรียนสามารถบอกชื่อวันในหนึ่งสัปดาห์ได้ 2. นักเรียนสามารถบอกสีประจำวันในหนึ่งสัปดาห์ได้ กลับเมนู ถัดไป

4 วันอาทิตย์ วันพุธ วันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี วันเสาร์ วันศุกร์ ถัดไป ย้อนกลับ กลับเมนู

5 วันสุดท้ายของสัปดาห์
ใน 1 สัปดาห์ มี 7 วัน วันแรกของสัปดาห์ คือ วันอาทิตย์ วันสุดท้ายของสัปดาห์ คือ วันเสาร์ กลับเมนู ย้อนกลับ ถัดไป

6 1.วันอาทิตย์ สีแดง แอปเปิ้ล สีแดง กลับเมนู ถัดไป ย้อนกลับ

7 2. วันจันทร์ สีเหลือง นกสีเหลือง กลับเมนู ย้อนกลับ ถัดไป

8 3. วันอังคาร สีชมพู ดอกกุหลาบสีชมพู ย้อนกลับ กลับเมนู ถัดไป

9 4. วันพุธ สีเขียว เต่าสีเขียว ถัดไป ย้อนกลับ กลับเมนู

10 5. วันพฤหัสบดี สีส้ม ฟักทองสีส้ม ย้อนกลับ กลับเมนู ถัดไป

11 5. วันศุกร์ สีฟ้า นางฟ้า ย้อนกลับ ถัดไป กลับเมนู

12 7. วันเสาร์ สีม่วง ฉันไปด้วย รถยนต์สีม่วง ย้อนกลับ กลับเมนู ถัดไป

13 1 สัปดาห์ มี 7 วัน สีแดง 1.วันอาทิตย์ สีเหลือง 2. วันจันทร์ สีชมพู
3. วันอังคาร สีเขียว 4. วันพุธ สีส้ม 5. วันพฤหัสบดี สีฟ้า 6. วันศุกร์ 7. เสาร์ สีม่วง ย้อนกลับ ถัดไป


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระวิชา คณิตศาสตร์ วันและสัปดาห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google