งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการสมัครเวบไซด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการสมัครเวบไซด์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการสมัครเวบไซด์
ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

2 เข้าจากหน้าเวบไซด์ www.ku.ac.th
ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

3 หรือพิมพ์ชื่อเวบไซด์ http://nisit.kasetsart.org
ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

4 เลือกวิทยาเขตบางเขน ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

5 เลือก Login ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

6 เลือก Account มีปัญหา+ลืม Password ไม่ Activate เข้าที่นี่ครับ (นิสิต)
ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

7 กรอกรหัสนิสิตและ E-mail เกษตร
ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

8 เข้าhttps://webmail.ku.ac.thแล้วเช็ค E-mail
ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

9 เช็ค E-mail เรื่อง Transcript_Activity_Nisit_Kasetsart_Org
ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

10 ยืนยันการสมัคร เลือกที่ Click
ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

11 กลับไปที่หน้า Login กรอกรหัสนิสิตและ PasswordเลือกLogin
ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

12 การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

13 เลือกค้นหาโครงการ ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

14 เลือกค้นหาเพื่อแสดงชื่อโครงการ
ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

15 เลือกชื่อโครงการที่ต้องการสมัคร
ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

16 เลือกสมัคร (Add) ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

17 เลือกสมัครเข้าร่วมกิจกรรม (Add)
ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

18 การเช็คชั่วโมงกิจกรรม
กรณีโครงการขึ้นไม่ครบPrint ใบTranscriptแล้ว ติดต่อหน่วยงานผู้จัดแต่ละโครงการที่นิสิตเข้าร่วม ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

19 เลือกรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม
ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

20 เลือกที่รายงานผลใบบันทึกกิจกรรมแบบแยกประเภท เฉพาะที่ "รับรอง" (เช็คว่าผ่านเกณฑ์ข้อบังคับฯ หรือไม่)
ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

21 ใบรับรองฉบับตรวจสอบ ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

22 เลื่อนมาด้านล่างจะพบสรุป
ข้อมูลในตาราง สีแดงคือ ยังไม่ผ่านเกณฑ์ สีเขียวคือ ผ่านเกณฑ์ ศูนย์ประสานงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการสมัครเวบไซด์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google