งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสืบค้นฐานข้อมูล EDRS E*Subscribe โด ย ปริญญา ขาวผ่อง คณะครุ ศาสตร์ โครงการอบรมฐานข้อมูลเพื่อการ ค้นคว้าวิจัย สถาบันวิทยบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสืบค้นฐานข้อมูล EDRS E*Subscribe โด ย ปริญญา ขาวผ่อง คณะครุ ศาสตร์ โครงการอบรมฐานข้อมูลเพื่อการ ค้นคว้าวิจัย สถาบันวิทยบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสืบค้นฐานข้อมูล EDRS E*Subscribe โด ย ปริญญา ขาวผ่อง คณะครุ ศาสตร์ Parinya.K@chula.ac.th โครงการอบรมฐานข้อมูลเพื่อการ ค้นคว้าวิจัย สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย วันที่ 12 กันยายน 2543

2 วัตถุประสงค์ แนะนำการใช้และการสืบค้นฐานข้อมูล EDRS E*Subscribe ใน CU Reference Databases • ERIC Document Reproduction Service ( EDRS) • ERIC (EBSCOhos) • ERIC (FirstSearch) • ERIC (WebSPIRS)

3 EDRS E*Subscribe provides electronic access to the full-text image documents of ERIC Documents (EDs) from 1993 onwards available in PDF format which can be viewed with Adobe Acrobat Reader. EDRS or the ERIC Document Reproduction Service offers subscription packages of document delivery services from the ERIC database, well known as the world's largest index to journal articles and documents in education-related literature. These non- journal resources include teaching guides, research reports, bibliographies, issue papers, instructional materials, and tests & evaluation instruments. Users can order copies of paper or microfiche versions from 1966 to the present. Description

4 EDRS E*Subscribe • ครอบคลุมในสาขาด้านการศึกษา ตั้งแต่ปี 1966 - ปัจจุบัน • ให้ข้อมูลจากเอกสาร ERIC Document รหัส ED • เป็นข้อมูลฉบับเต็ม (Full text) ตั้งแต่ปี ค. ศ. 1993 - ปี ปัจจุบัน ในรูป PDF

5 EDRS E*Subscribe รูปแบบการสืบค้นฐานข้อมูล EDRS E*Subscribe • การสืบค้นแบบ Express Search • การสืบค้นแบบ Full Search • การสืบค้นแบบ Personnel Search Manager

6 การสืบค้นแบบ Express Search เป็นการสืบค้นที่ระบุตัวเลขและรหัส เอกสารที่จะนำมาสืบค้น เช่น การค้นตัวเลข ED431915, ED431852 ข้อมูลนี้อาจจะได้มาจากบรรณานุกรม ท้ายเล่ม หรือ ข้อมูลจาก วารสารอิเล็กทรอนิกส์ EDRS E*Subscribe

7

8

9 การสืบค้นแบบ Full Text Search • เป็นการสืบค้นโดยระบุคำหรือวลีที่ คิดว่าจะปรากฎใน ข้อมูล • กำหนดเงื่อนไขการสืบค้น ตามที่ ระบุขอบเขตไว้ เช่น ระบุชื่อบุคคล ชื่อเรื่อง รหัส ตัวเลข กำหนดปี เป็นต้น EDRS E*Subscribe

10

11 ใส่คำหรือ วลี

12

13 การสืบค้นแบบ Personnel Search Manager เป็นการนำผลการสืบค้นทีผ่าน มาแล้ว มาพิจารณาเพื่อให้ง่ายต่อการ สืบค้นครั้งต่อไป EDRS E*Subscribe

14

15 การแสดงผลข้อมูล (Search Results) • ข้อมูลทางบรรณานุกรม พร้อม สาระสังเขปอย่างละเอียด • ประเภทของเอกสาร • สิ่งพิมพ์ วัสดุย่อส่วน ออนไลน์ • การดูข้อมูลฉบับเต็มต้องติดตั้ง โปรแกรม Acrobat Reader EDRS E*Subscribe

16

17

18

19 การออกจาก ฐานข้อมูล คลิกที่ Logoff EDRS E*Subscribe


ดาวน์โหลด ppt การสืบค้นฐานข้อมูล EDRS E*Subscribe โด ย ปริญญา ขาวผ่อง คณะครุ ศาสตร์ โครงการอบรมฐานข้อมูลเพื่อการ ค้นคว้าวิจัย สถาบันวิทยบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google