งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิทธิเด็ก โดย...มยุรี ยกตรี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิทธิเด็ก โดย...มยุรี ยกตรี."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิทธิเด็ก โดย...มยุรี ยกตรี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 สิทธิเด็ก หมายถึง สิ่งที่ยุติธรรม เป็นสิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่ง

26 อนุสัญญา ว่าด้วย สิทธิเด็ก
1.การอยู่รอด อาหาร สุขภาพอนามัย การเลี้ยงดู ความรัก 2.การปกป้องคุ้มครอง ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ไม่ถูกทำร้าย/ไม่ถูกทอดทิ้ง ได้มีชื่อ/สัญชาติ ไม่ถูกเอาเปรียบ ไม่เป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์ อนุสัญญา ว่าด้วย สิทธิเด็ก 4.การมีส่วนร่วม ได้เลือกในการใช้ชีวิต ได้เลือกอนาคต/ความเป็นอยู่ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 3.การพัฒนา ได้เล่น ได้พักผ่อน ได้เรียน ได้พัฒนาสุขภาพ ได้พัฒนาศักยภาพ

27 ระดับโลก ไทย ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ระดับโลก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ และ 2550 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ไทย เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี

28 1.ยังไม่ครบสิบแปดปี พวกหนูนี้ชื่อว่า “เด็ก”

29 2.ต้องคุ้มครองหนูแต่เล็ก
ไม่ว่าเด็กชาติใดๆ

30 3.สิทธิหนูมั่นคง พร้อมดำรงชีวีได้

31 4.ทะเบียนเกิดต้องมีไว้ ทั้งสัญชาติ ชื่อ-สกุล

32 5.ขอหนูอยู่กับพ่อแม่ เพื่อรักแท้คอยเกื้อหนุน

33 6.คนรอบข้างคอยเจือจุน ให้สิทธิ์หนูได้พูดจา

34 7.หนูมีสิทธิบอกให้รู้ สิทธิฟัง ดู คิดนานา

35 8.หนูมีสิทธิจะคบค้า มีสิทธิรวมกลุ่มเพื่อนกัน

36 9.ให้หนูได้ข่าวสาร เพื่อปฏิภาณทุกทุกวัน

37 10.โปรดไตร่ตรอง อย่าหุนหันก่อนรับหนูไว้ดูแล

38 11.ความพิการใช่อุปสรรค ปิดกั้นรักให้ท้อแท้

39 12.สุขภาพต้องตรวจแก้ ขจัดโรค โศกพ้นไป

40 13.หนูมีสิทธิได้เล่าเรียน เร่งพากเพียรจนเติบใหญ่

41 14.และมีสิทธิจะหย่อนใจ ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงาม

42 15.แรงงานหนูอย่ากดขี่ สิทธิหนูมีอย่าคุกคาม

43 16.ยาเสพย์ติดสิ่งเลวทราม อย่าหลอกล่อพอกันที

44 17.ล่อลวงทำสิ่งชั่ว ขายเนื้อตัว น่าบัดสี

45 18.กักขังถูกทุบตี สิ่งเหล่านี้ต้องคุ้มครอง

46 19.ผู้ใหญ่เขารบกัน ขอหนูนั้นอย่าเกี่ยวข้อง

47 20.เด็กร้องขอให้ปรองดอง ร่วมคุ้มครองสิทธิเด็กเอย

48


ดาวน์โหลด ppt สิทธิเด็ก โดย...มยุรี ยกตรี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google