งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุษบา ชัยมงคล 27 พ.ย. 56 เอกสารหมายเลข 4 1. - ไม่มีชื่อ ไม่มีสิทธิ์สอบ - ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ ดังนั้น มีนักเรียนมาแจ้งว่า  ไม่มีชื่อเข้าสอบ 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุษบา ชัยมงคล 27 พ.ย. 56 เอกสารหมายเลข 4 1. - ไม่มีชื่อ ไม่มีสิทธิ์สอบ - ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ ดังนั้น มีนักเรียนมาแจ้งว่า  ไม่มีชื่อเข้าสอบ "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุษบา ชัยมงคล 27 พ.ย. 56 เอกสารหมายเลข 4 1

2 - ไม่มีชื่อ ไม่มีสิทธิ์สอบ - ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ ดังนั้น มีนักเรียนมาแจ้งว่า  ไม่มีชื่อเข้าสอบ  ไม่รู้ว่าสอบห้องไหน 2

3 - Copy ข้อมูลลงในเครื่อง - วิธีการค้นหาข้อมูลจากโปรแกรม  ชื่อ – นามสกุล  เลขประชาชน  เลขที่นั่งสอบ 3

4 4

5 5

6 - Office 044-223014, 223026 - มือถือ  บุษบา 094-2857916  พิศมัย 089-5744554 6

7 สทศ. ขอความร่วมมือให้ทุกสนามสอบ ช่วยรายงานจำนวนผู้เข้าสอบ - ขาดสอบ และปัญหา ( ถ้ามี ) ในทุกคาบ การรายงานจำนวนผู้ขาดสอบ http://www.niets.or.th/GpSiteStat/ 1. คาบเช้า ก่อนเวลา 11.30 น. 2. คาบบ่าย ก่อนเวลา 15.00 น. 7

8 http://www.niets.or.th/GpSiteStat/ 8

9 9


ดาวน์โหลด ppt บุษบา ชัยมงคล 27 พ.ย. 56 เอกสารหมายเลข 4 1. - ไม่มีชื่อ ไม่มีสิทธิ์สอบ - ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ ดังนั้น มีนักเรียนมาแจ้งว่า  ไม่มีชื่อเข้าสอบ 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google