งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห

2 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห
ที่ตั้ง ลุ่มแม่น้ำฮวงโห เป็นแม่น้ำสายยาวอันดับที่ 2 มีความยาว 4,640 กิโลเมตร รองจากแม่น้ำแยงซีเกียงในประเทศจีน ทวีปเอเชีย อารยธรรมจีนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมยางเชา มีการตั้งชุมชนทำการเกษตรกรรม วัฒนธรรมหลงซาน การทำเครื่องใช้สำริด ขวานหยก การทำเครื่องปั้นดินเผา อารยธรรมจีนสมัยประวัติศาสตร์ มีการประดิษฐ์อักษรแบบรูปภาพบนกระดูกสัตว์และกระดองเต่าในสมัยราชวงศ์ชาง และเป็นต้นกำเนิดอักษรจีนในปัจจุบัน ความเจริญที่สำคัญ ความเจริญเกิดขึ้นเมื่อ 2,000 ปีก่อนคริสต์ศักราช หรือประมาณ 4,000 ปี ที่เกิดจากความพยายามของคนจีนสมัยโบราณที่จะแก้ไขปัญหาและเอาชนะภัยธรรมชาติ 

3 คำถาม 1.ปรัชญาลัทธิเต๋าเน้นในเรื่องใด 2.ปรัชญาลัทธิเต๋าเน้นในเรื่องใด 3.แม่น้ำฮวงโหมีความยาวเท่าไร 4.ประเทศจีนสร้างกำแพงเมืองจีนไว้เพื่ออะไร 5.การก่อสร้างกำแพงก่อสร้างตั้งแต่ราชวงศ์ ใดถึงราชวงศ์

4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
จัดทำโดย ชื่อ นายพัชรพล โพเทพา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1


ดาวน์โหลด ppt อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google