งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กำแพงเมืองจีน (ที่มา :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กำแพงเมืองจีน (ที่มา :"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กำแพงเมืองจีน (ที่มา : www.dek-d.com/contentimg/neni/Wall-China.jpg)
เรื่อง ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออก นำเข้าสู่บทเรียนและสรุปบทเรียน กำแพงเมืองจีน (ที่มา : Company Logo

2 ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
(ที่มา : โปรแกรม. google earth ) ที่ตั้งและอาณาเขต ทิศเหนือ ติดต่อกับสหพันธรัฐรัสเซีย ทิศตะวันออก จดมหาสมุทรแปซิฟิก ทิศใต้ ติดต่อกับอินเดีย เนปาล ภูฏาน พม่า ลาว เวียดนาม และทะเลจีนใต้ ทิศตะวันตก ติดต่อกับสหพันธรัฐรัสเซีย ปากีสถาน และอินเดีย Company Logo

3 ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศเอเชียตะวันออก (ที่มา : โปรแกรม.google earth ) Company Logo

4 ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ลักษณะภูมิประเทศ เขตที่ราบสูงทิเบต 1 ที่ราบสูงธิเบต (ที่มา : โปรแกรม.google earth ) Company Logo

5 ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ลักษณะภูมิประเทศ เขตที่ราบสูงทิเบต 1 ที่ราบลุ่มแม่น้ำแยงซี (ที่มา : . com ) Company Logo

6 ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ลักษณะภูมิประเทศ เขตที่ราบสูงภาคตะวันตกเฉียงเหนือ 2 เขตซินเกียงประเทศจีน (ที่มา : , โปรแกรม.google earth ) Company Logo

7 ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ลักษณะภูมิประเทศ เขตภาคตะวันออก 3 เขตภูเขาสูงภาคตะวันออก (ที่มา : ) Company Logo

8 ลักษณะทางกายภาพของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ลักษณะภูมิประเทศ หมู่เกาะ 4 หมู่เกาะญี่ปุ่น (ที่มา : โปรแกรม.google earth, . com ) Company Logo

9 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ลักษณะภูมิอากาศ ที่ตั้งเอเชียตะวันออก ( โปรแกรม Google Earth ) Company Logo

10 ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ลักษณะภูมิอากาศภูมิภาคเอเชียตะวันออก ภูมิอากาศแบบป่าดิบชื้น 1 เกาะไหหลำ (ที่มา : . com ) Company Logo

11 ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ลักษณะภูมิอากาศภูมิภาคเอเชียตะวันออก ภูมิอากาศแบบทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย 2 ทะเลทรายและทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย (ที่มา : โลกน่ารู้จากแผนที่เอเชีย , MC Graw Hill หน้า 62 ) Company Logo

12 ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ลักษณะภูมิอากาศภูมิภาคเอเชียตะวันออก ภูมิอากาศแบบทะเลทราย 3 ทะเลทรายโกบี (ที่มา : .com ) Company Logo

13 ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ลักษณะภูมิอากาศภูมิภาคเอเชียตะวันออก ภูมิอากาศแบบอบอุ่นชื้น 4 เกาะใต้หวัน (ที่มา : โปรแกรม .google earth ) Company Logo

14 ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ลักษณะภูมิอากาศภูมิภาคเอเชียตะวันออก ภูมิอากาศแบบละติจูดกลาง 5 ภูมิอากาศแบบละติจูดกลางคาบสมุทรเกาหลี (ที่มา : .com ,โปรแกรม.google earth ) Company Logo

15 ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ลักษณะภูมิอากาศภูมิภาคเอเชียตะวันออก กูมิอากาศแบบกึ่งขั้วโลก หรือ ไทก้า 6 ภูมิอากาศแบบกึ่งขั้วโลก หรือไทกา (ที่มา : .com ) Company Logo

16 ลักษณะภูมิอากาศและพืชพรรณธรรมชาติของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ลักษณะภูมิอากาศภูมิภาคเอเชียตะวันออก ภูมิอากาศแบบที่สูง 7 ภูมิอากาศแบบที่สูง (ที่มา : .com ) Company Logo

17 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt กำแพงเมืองจีน (ที่มา :

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google