งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห (อารยะธรรมจีน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห (อารยะธรรมจีน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห (อารยะธรรมจีน)
อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห (อารยะธรรมจีน)

2 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห (อารยธรรมจีน)
ที่ตั้ง   ลุ่มแม่น้ำฮวงโห    เป็นแม่น้ำสายยาวอันดับที่  2  มีความยาว  4,640  กิโลเมตร  รองจากแม่น้ำแยงซีเกียงในประเทศจีน  ทวีปเอเชีย    ความเจริญที่สำคัญ   ความเจริญเกิดขึ้นเมื่อ  2,000  ปีก่อนคริสต์ศักราชหรือ  ประมาณ  4,000  ปี  ที่เกิดจากความพยายามของคนจีนสมัยโบราณที่จะแก้ไขปัญหาและเอาชนะภัยธรรมชาติ 

3 อารธรรมจีน สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อารยธรรมจีน สมัยประวัติศาสตร์
    -  มีการประดิษฐ์อักษรแบบรูปภาพบนกระดูกสัตว์และกระดองเต่าในสมัยราชวงศ์ชาง และเป็นต้นกำเนิดอักษรจีนในปัจจุบัน -  วัฒนธรรมหยางเชา  มีการตั้งชุมชนทำการเกษตรกรรม - วัฒนธรรมหลงซาน  การทำเครื่องสำริด ขวานหยก การทำเครื่องปั้นดินเผา -  การประดิษฐ์กระดาษเป็นชาติแรก  และหมึกสำหรับการเขียน

4 คำถามที่เกี่ยวกับ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห 5ข้อ
1.แม่น้ำฮวงโห เป็นแม่น้ำสายยาวเป็น ลำดับที่เท่าใด และมีความยาวกี่กิโลเมตร 2.วัฒนธรรมหลงซาน การทำเครื่องใช้สำริด ขวานหยก และการทำเครื่องปั้นดินเผา อยู่ในอารยธรรมจีน สมัยใด 3.เกิดวรรณกรรม สามก๊ก เพราะเหตุใด 4.ใครคือบิดาประวัติศาสตร์โลกตะวันออก 5. การกำเนิดปรัชญา ในสมัยราชวงศ์ โจว เน้นเรื่องใดที่สุด และมีอะไรบ้าง

5 จัดทำโดย นางสาว จุฑามาศ อินทรกันหา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เลขที่21


ดาวน์โหลด ppt อารยธรรมลุ่มแม่น้ำฮวงโห (อารยะธรรมจีน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google