งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิกฤตเศรษฐกิจ และ ผลกระทบต่อแรงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิกฤตเศรษฐกิจ และ ผลกระทบต่อแรงงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิกฤตเศรษฐกิจ และ ผลกระทบต่อแรงงาน
วิกฤตเศรษฐกิจ และ ผลกระทบต่อแรงงาน บทบาทหญิงชายในระบบเศรษฐกิจ (ศ. 363) กันยายน 2553

2 สาเหตุหลักของวิกฤตเศรษฐกิจโลก ปี 2552
ขาดแคลนความต้องการซื้อ สินเชื่อถูกจำกัด การขาดแคลนความต้องการซื้อ ความไม่เท่าเทียมระหว่างประเทศ และภายในประเทศ ค่าจ้าง รายได้ของภาคแรงงานเพิ่มช้า กว่า กำไรของธุรกิจ ทุนเคลื่อนย้ายได้รวดเร็ว แรงกดดันต่อค่าจ้าง ธุรกิจ และ ครัวเรือนลดการใช้จ่าย การขายหดตัว ลดการจ้างงาน

3 ผลกระทบต่อแรงงานหญิงชายทั่วโลก
ช่องว่างในการทำงานระหว่างหญิงชายจะกว้างขึ้น จำนวนงาน ผู้หญิงทั่วโลกจะตกงานเพิ่มขึ้น 22 ล้านคนในปี 2552 อัตราการว่างงานของหญิง = 6.5% - 7.4% อัตราการว่างงานของชาย = 6.1% - 7.0% ลักษณะของงาน จากงานในระบบ สู่นอกระบบ ค่าจ้าง

4 สาเหตุที่ผู้หญิงถูกกระทบแรงกว่าผู้ชาย
ความแตกต่างในโอกาสการจ้างงาน ผู้หญิงเสี่ยงต่อการผันแปรของเศรษฐกิจโลกมากกว่า อยู่ในกิจกรรมการส่งออก โอกาสการเข้าถึง / ควบคุมทรัพยากรเศรษฐกิจ ด้อยกว่า กระจุกตัวอยู่ในสาขานอกระบบ รายได้ และ ความมั่นคง ต่ำกว่า ขาดการคุ้มครองทางสังคม ภาระงานในบ้านตกหนักที่ผู้หญิง

5 ผลกระทบจะรุนแรงเป็นพิเศษในประเทศยากจน
อัตราการตายของทารกสูงยิ่งขึ้น ผู้หญิงต้องรับภาระ ตั้งท้องใหม่ ดูแลเด็ก และ คนชราที่เจ็บป่วย เด็กผู้หญิงต้องออกจากโรงเรียนเพิ่มขึ้น ครอบครัวไม่มีเงินค่าเล่าเรียน ต้องการแรงงานเพิ่ม

6 การบูรณาการมิติหญิงชาย กับการรับมือวิกฤตเศรษฐกิจ
นโยบายการคลัง กระตุ้นเศรษฐกิจ งบประมาณต้องมีมิติหญิงชาย (gender budgeting) เน้นเพิ่มการจ้างงานให้ผู้หญิงโดยเฉพาะ งานสาธารณูปโภคทั่วไป สร้างงานให้ผู้ชายมากกว่า สาธารณูปโภคทางสังคม (สาธารณสุข ศึกษา ดูแลเด็ก) สร้างงานให้ผู้หญิง ถ้าจำเป็นต้องตัดรายจ่าย อาจใช้การลดเวลาทำงาน แทนที่จะปลดคนงาน

7 การรับมือวิกฤตเศรษฐกิจ
ขยายการคุ้มครองทางสังคม ให้ครอบคลุมงานที่ผู้หญิงทำ (งานชั่วคราว ทำที่บ้าน) ลดแรงกดดันที่จะให้เด็กออกจากโรงเรียน นโยบายการเงินและสินเชื่อ สนับสนุนธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจที่ใช้แรงงานมาก สินเชื่อขนาดย่อม แก้ปัญหาการเข้าถึงสินเชื่อของผู้หญิง

8 สรุป วิกฤตเศรษฐกิจจะทำให้ ความไม่เท่าเทียมระหว่างหญิงชาย รุนแรงยิ่งขึ้น ผู้หญิงได้รับผลกระทบทางลบ มากกว่า เร็วกว่า เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว ผู้หญิงได้รับผลกระทบทางบวก ช้ากว่า มาตรการเร่งด่วน - สร้างงาน ให้เงินอยู่ในมือของครัวเรือนระดับกลาง และ ล่าง การใช้จ่าย  กระตุ้นการขาย  แรงจูงใจให้ธุรกิจจ้างคนงาน ขยายการผลิต

9 ประเภทและคุณภาพของงาน ผู้หญิงถูกเลิกจ้างก่อน
มาตรการระยะยาว พิจารณาผลของโลกาภิวัตน์ - ความแตกต่างระหว่างหญิงชาย ประเภทและคุณภาพของงาน ผู้หญิงถูกเลิกจ้างก่อน รายได้ต่ำ ได้งานไม่สม่ำเสมอ  มีเงินสำรองน้อยกว่า การคุ้มครองทางสังคม อำนาจต่อรอง และการมีส่วนร่วมบริหารตัดสินใจ กระจายภาระการดูแลให้เท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย


ดาวน์โหลด ppt วิกฤตเศรษฐกิจ และ ผลกระทบต่อแรงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google