งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักวางแผนการเงิน Financial Planner

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักวางแผนการเงิน Financial Planner"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักวางแผนการเงิน Financial Planner
1. การวางแผนการเงินบุคคลเป็นเรื่องของคนรวย ไม่ใช่เรื่องของคนจนและคนเกือบจน (ฐานะปานกลาง) 2. รวยแล้วไม่จำเป็นต้องวางแผนการเงินก็ได้

2 3. การวางแผนการเงินที่ดีช่วยให้ทุกคนรวยเท่าเทียม เสมอกัน 4
3. การวางแผนการเงินที่ดีช่วยให้ทุกคนรวยเท่าเทียม เสมอกัน 4. การวางแผนการเงินคือ การวางแผนการลงทุนหรือแผนการประกัน

3 5. การวางแผนการเงินเหมือนการแช่งตัวเอง
6. การวางแผนภาษีกับการหนีภาษีเป็นเรื่องเดียวกัน

4 7. การวางแผนเพื่อวัยเกษียณเป็นเรื่องอนาคต 8
7. การวางแผนเพื่อวัยเกษียณเป็นเรื่องอนาคต 8. แผนการเงินของใครก็เหมือนๆ กัน

5 9. แผนการเงินทำครั้งเดียวก็ใช้ได้ตลอด
10. การวางแผนการเงินทำเองก็ได้ไม่ต้องพึ่งมืออาชีพ


ดาวน์โหลด ppt นักวางแผนการเงิน Financial Planner

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google