งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ สู่ ห้องสืบค้นสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ สู่ ห้องสืบค้นสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ สู่ ห้องสืบค้นสารสนเทศ
ยินดีต้อนรับ สู่ ห้องสืบค้นสารสนเทศ Learning Resources and Educational Media Center โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด

2 รวมเครื่องมือ ICT สำหรับจัดการเรียนการสอนของครูไทย 4.0

3 Google drive https://drive.google.com/drive/
1. Google Drive เป็นบริการในการสร้างแบบสอบถาม แบบสำรวจ แบบทดสอบ ออนไลน์ พร้อมเครื่องมือการวิเคราะห์ ข้อมูลโดยอัตโนมัติ และแสดงผลเป็นกราฟที่สวยงาม พร้อมพื้นที่การเก็บฐานข้อมูลออนไลน์ หรือจะดาวน์โหลด เป็น Excel ก็ได้ จุดเด่น ใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน หรือแบบฝึกหัดได้ 

4 https://padlet.com วิธีใช้งาน
ใช้สำหรับสร้าง กระดานสนทนา สำหรับการส่งงาน การระดมความคิด ฯลฯ . วิธีใช้งาน

5 Kahoot https://kahoot.it https://kahoot.com
โปรแกรมที่สามารถเล่นเกมผ่านทางเว็บไซต์จากคอมพิวเตอร์ และ แอพพลิเคชั่นเป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์ในการจัดกิจกรรมในห้องเรียน จุดเด่นคือ ทำข้อสอบ และแบบสอบถามที่เร้าความสนใจนักเรียนมาก สนุก ตื่นเต้น

6 Edmodo เว็บโปรแกรม (Web Application) โดยมีวัตถุประสงค์รวมการศึกษา (Education) เข้ากับสังคมออนไลน์ (Social Network) เพื่อตอบสนองผู้ใช้งานด้านการศึกษา และรองรับเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร และสามารถเชื่อมโยงผู้ ใช้ งานหลายกลุ่ม เช่น ผู้ เรียน ครูผู้ สอน โรงเรียนสํานักงานเขตพื้นที่ และผู้ปกครอง สามารถติดต่อสื่อสาร ทํางานร่วมกันแบ่งปันเนื้อหา สามารถเข้าถึงการบ้าน สมุดเกรด และประกาศข่าวสารได้อย่างง่าย จุดเด่น คือ ทำข้อสอบ ออนไลน์พร้อมเฉลย 

7 Plickers (Paper + Clicker) เป็นเครื่องมือในการช่วยสอนสำหรับเก็บข้อมูลของนักเรียน โดยจะมีกระดาษเป็นโค้ดให้นักเรียนถือ ซึ่งกระดาษดังกล่าวจะมีด้านที่ต่างกันทั้ง 4 ด้าน และมีตัวเลขเฉพาะของนักเรียนแต่ละคนอยู่ที่มุมกระดาษเมื่อครูได้เปิดคำถามที่ได้สร้างขึ้นผ่านทาง plickers.com ให้นักเรียนได้รับทราบ และร่วมกันตอบคำถามโดยการชูกระดาษโค้ดในด้าน A, B ,C หรือ D ตามที่คิดว่าถูกต้อง จากนั้นครูจะใช้สมาร์ทโฟนเปิดแอป Plickers (สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งใน iOS และ Android) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากเว็บ plickers.com แล้วเปิดกล้องเพื่อสแกนโค้ดที่นักเรียนถือผลลัพธ์ คือ จะมีการแสดงผลของคำตอบตามที่โค้ดที่นักเรียนถือในทันที โดยระบบจำทำการเก็บรวบรวมเป็นสถิติไว้ในเว็บ plickers.com เพื่อให้ครูได้นำไปพัฒนาสื่อการเรียนการสอนต่อไป   Example

8 Click the picture Prezi
โปรแกรมนำเสนอระดับมืออาชีพ ทำงานผ่านระบบออนไลน์ ใช้งานง่าย Click the picture

9 Qizzizz โปรแกรมทำแบบทดสอบออนไลน์ Click Here

10 โปรแกรมสร้าง Infographic แบบง่ายๆ
Pickochart โปรแกรมสร้าง Infographic แบบง่ายๆ

11 Storylog โปรแกรมแอปพลิเคชั่น สำหรับงานเขียน กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ใช้งานง่าย และไม่มีค่าใช้จ่าย

12 THANK YOU! FOR YOUR ATTENTION Phone : 081-955-2617


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ สู่ ห้องสืบค้นสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google