งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

World Wide Web. You will know หัวเรื่องหลักๆทั้งหมด 5 หัวข้อดังนี้ Basic Web Concept Web application in daily life Essential Web Developer Language How.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "World Wide Web. You will know หัวเรื่องหลักๆทั้งหมด 5 หัวข้อดังนี้ Basic Web Concept Web application in daily life Essential Web Developer Language How."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 World Wide Web

2 You will know หัวเรื่องหลักๆทั้งหมด 5 หัวข้อดังนี้ Basic Web Concept Web application in daily life Essential Web Developer Language How they work ? Web Technology for web developer

3 Basic Web Concept Protocol BROWSERBROWSER BROWSERBROWSER Port 80

4 www.google.com 113.21.241.59 IP ของเครื่อง host

5 Web application in daily life Essential Web Developer Language How they work ? Web Technology for web developer

6 Web application in daily life Search Engine GOOGLE

7 HOW GOOGLE WORK ?? WEB PAGE LINKED PAGE Indexers DATABASE Content Content

8 Instant Messaging Blog Yahoo Chat 90’Web chat Social Network

9 Essential Web Developer Language How they work ? Web Technology for web developer

10 Essential Web Developer Language HTML TAGS

11 <br /> เว้นเพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ <center>…</center> จัดอักษรให้อยู่ตรงกลาง <hr> ขีดเส้นแบ่งให้ข้อความ <h1>…</h1> ทำตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้น <img src=”picture.png”> <h2>…</h2> <h3>…</h3> <h4>…</h4> ใส่ภาพ picture.png ลงเว็บต้องอยู่ Folder เดียวกัน <img src=”../pic/pic.png”>

12 HTML 5 Canvas Draw Embedded Clip or Music ETC … Friendly code

13 PHP PHP Hypertext Preprocessor ป ประมวลผล ข้อมูล dynamic ต ติดต่อฐานข้อมูลผ่าน SQL สามารถใช้กับ Loop อื่นๆทุกรูปแบบ

14 Javascript ป ประมวลผลที่ฝั่ง Client เ เพิ่มลูกเล่นต่างๆให้เว็บ Html Tags …. Html Tags …. ส่วน java script กำหนดให้ tags ที่มี id “text” แสดงเวลาปัจจุบัน เป็นส่วน html tags id=“text” นั่นคือมันจะแสดงเวลาที่นี่เรียก javascript function displayDate() เมื่อคลิกที่ปุ่ม

15 How they work ? Web Technology for web developer

16 How They Work ? Html PHP Code Database mySQL จัดหน้าเว็บให้เป็นระเบียบ ทำงานร่วมกับ CSS ประมวลผลข้อมูลที่ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล Javascript www.yourdomain.com/phpmyadmin เนื่องจากประมวลผลฝั่ง Client สามารถแสดงผล ทันทีกับผู้ใช้โดยไม่ต้อง refresh

17 Web Technology for web developer

18 Web Technology For Developer Framework ช่วยให้การสร้างเว็บเป็นไปง่ายขึ้น

19 CMS Joomla, Wordpress, drupal

20 Premium For Every KMITL Student บริการ host ฟรีสำหรับนักศึกษา KMITL http://webserv.kmitl.ac.th ดูแลโดย Computer System Administrator Group(CSAG)

21 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt World Wide Web. You will know หัวเรื่องหลักๆทั้งหมด 5 หัวข้อดังนี้ Basic Web Concept Web application in daily life Essential Web Developer Language How.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google