งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอผลการจัดทำแผนและคำของบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอผลการจัดทำแผนและคำของบประมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอผลการจัดทำแผนและคำของบประมาณ
บูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคใต้) โดย นายประหยัด อนุศิลป์ รองศึกษาธิการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 6 ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการ ด้านการจัดการศึกษาระดับภาค (ภาคใต้) และคณะ

2 ทิศทางการพัฒนาภาคใต้
เป้าหมาย ภาคใต้เป็นเมืองท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศ ระดับโลก เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ยางพาราและปาล์มน้ำมันของประเทศและเมืองเศรษฐกิจ เชื่อมโยงการค้าการลงทุน กับภูมิภาคอื่นของโลก

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1. พัฒนาการท่องเที่ยวของภาคให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพชั้นนำของโลก 2. พัฒนาอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพารา และปาล์มน้ำมันแห่งใหม่ของประเทศ 3. พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรของภาค 4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุน การท่องเที่ยว การพัฒนาเขตอุตสาหกรรม และการเชื่อมโยงการค้าของโลก

4 คือ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง
ศธภ. 6 พื้นที่รับผิดชอบ คือ คือ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง ณัฏฐวีภรณ์ ทิพยวาศรี ผู้อำนวยการกล่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 6

5 พื้นที่รับผิดชอบ คือ ระนอง กระบี่
ศธภ. 7 พื้นที่รับผิดชอบ คือ ระนอง กระบี่ พังงา ภูเก็ต และตรัง นายเอิบ อร่าม ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

6 ศธภ.8 พื้นที่รับผิดชอบ คือ สงขลาและสตูล
ดร.สุริยาหมาดทิ้ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล

7 คำของบประมาณบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคใต้) สำนักงานศึกษาธิการภาค 6
ชุมพร จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 10 ล้านบาท สุราษฎร์ธานี จำนวน 13 โครงการ งบประมาณ 191 ล้านบาท

8 คำของบประมาณบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคใต้) สำนักงานศึกษาธิการภาค 6
นครศรีธรรมราช จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ ล้านบาท พัทลุง จำนวน 15 โครงการ งบประมาณ ล้านบาท

9 คำของบประมาณบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคใต้) สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
ระนอง จำนวน 14 โครงการ งบประมาณ ล้านบาท กระบี่ จำนวน 14 โครงการ งบประมาณ ล้านบาท

10 คำของบประมาณบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคใต้) สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
พังงา จำนวน 14 โครงการ งบประมาณ ล้านบาท ภูเก็ต จำนวน 14 โครงการ งบประมาณ ล้านบาท

11 คำของบประมาณบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคใต้) สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
ตรัง จำนวน 14 โครงการ งบประมาณ ล้านบาท

12 คำของบประมาณบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคใต้) สำนักงานศึกษาธิการภาค 8
สงขลา จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 963 ล้านบาท สตูล จำนวน 13 โครงการ งบประมาณ 445 ล้านบาท

13 คำของบประมาณบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคใต้) สำนักงานศึกษาธิการภาค 6
ศธภ.6 จำนวน 40 โครงการ งบประมาณ 1,384 ล้านบาท ศธภ.7 จำนวน 14 โครงการ งบประมาณ 1,395 ล้านบาท

14 คำของบประมาณบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคใต้) สำนักงานศึกษาธิการภาค 6
ศธภ.8 จำนวน 20 โครงการ งบประมาณ 1,408 ล้านบาท ภาคใต้ จำนวน 74 โครงการ งบประมาณ 4,187 ล้านบาท

15 Q&A THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอผลการจัดทำแผนและคำของบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google