งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Asst. Prof. Surattana Settacharnwit

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Asst. Prof. Surattana Settacharnwit"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Asst. Prof. Surattana Settacharnwit
Ecology Asst. Prof. Surattana Settacharnwit

2 การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

3 Relationship Levels of Organisms in Ecosystem

4 Biomes

5 ระบบนิเวศ สิ่งใดบ้างอยู่ในระบบนิเวศ
ระบบนิเวศในแต่ละระบบมีความเฉพาะ/ลักษณะเด่นอะไรบ้าง หน้าที่สำคัญในระบบนิเวศมีอะไรบ้าง ที่มา (Odum & Barrett, 2005)

6 สิ่งแวดล้อมนำเข้า VS นำออก
ที่มา (

7 โครงสร้างของระบบนิเวศ
โครงสร้างที่ไม่มีชีวิต (Abiotic structures) โครงสร้างที่มีชีวิต (Biotic structures)

8 โครงสร้างที่ไม่มีชีวิต
อนินทรียสาร (inorganic matters) อินทรียสาร (organic matters) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (physical environment)

9 โครงสร้างที่มีชีวิต 4 1 3 5 2

10 โครงสร้างที่มีชีวิต ผู้ผลิต (producers) - photoautotrophs
4 โครงสร้างที่มีชีวิต 3 2 ผู้ผลิต (producers) - photoautotrophs - chemoautotrophs ผู้บริโภค (consumers) - primary consumers - secondary consumers - tertiary consumers - detritivores - scavengers ผู้ย่อยสลาย (decomposers) 1

11 หน้าที่การทำงาน ของระบบนิเวศ
การถ่ายทอดสารอาหารและพลังงาน - food chain - food web - law of ten การหมุนเวียนของธาตุและสารอาหารในระบบนิเวศ (วัฏจักรสารอาหาร)

12 Food chain จากรูปมีห่วงโซ่อาหารกี่ประเภท
จงบอกชื่อประเภทของห่วงโซ่อาหาร

13 Food web

14 Law of Ten/Raymond Lindeman (1942)
ที่มา (

15 Biogeochemical Cycle (Nutrient Cycle)
Why are they importance?

16 Biogeochemical Cycle (Nutrient Cycle)
Why are they importance?

17 วัฏจักรน้ำ (Water cycle)
ที่มา (

18 Process of Nitrogen Cycle
Nitrogen fixation Nitrification Denitrification

19 Nitrogen cycle 1 2 3 5 4 20 Nov. 2008 Ecosystems.ppt 19

20 วัฏจักรไนโตรเจน ที่มา(

21 Carbon cycle 1 7 8 5 6 3 2 8 4 20 Nov. 2008 Ecosystems.ppt 21

22 วัฏจักรคาร์บอน ที่มา (

23 1 2 3 4

24 วัฏจักรฟอสฟอรัส ที่มา (

25 วัฏจักรฟอสฟอรัส ที่มา (

26 วัฏจักรกำมะถัน ที่มา (

27 วัฏจักรกำมะถัน 1 3 2


ดาวน์โหลด ppt Asst. Prof. Surattana Settacharnwit

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google