งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบขับถ่ายของเสีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบขับถ่ายของเสีย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบขับถ่ายของเสีย

2 ระบบขับถ่ายของเสีย ความหมายของของเสีย
โครงสร้างการขับถ่ายของเสียในสิ่งมีชีวิต การขับถ่ายของเสียของคน

3 ความหมายของของเสีย ของเสีย (Waste) ในสิ่งมีชีวิต คือ สิ่งที่เหลือหรือเกิดจากกระบวนการเมแทบอลิซึมภายในร่างกาย ของสิ่งมีชีวิต น้ำ CO2 N - Waste

4 ของเสีย ยูเรีย แอมโมเนีย กรดยูริก
ของเสีย ในรูปของ Nitrogen waste มี 3 แบบ

5

6 โครงสร้างการขับถ่ายของเสียในสิ่งมีชีวิต

7

8

9

10 แบบฝึกหัด อวัยวะขับถ่ายที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกับหน่วยเนฟรอนของสัตว์มีกระดูกสันหลังมากที่สุด คือ 1. nephridium 2. malpighian tubules 3. flame cells 4. gastrovascular cavity

11 2. สิ่งมีชีวิตชนิดใด ขับถ่ายของเสียพวกสารไนโตรเจน ในรูปของกรดยูริก ซึ่งเป็นของแข็ง
1. แมลง 2. นก 3. สัตว์เลื้อยคลาน 4. ถูกทุกข้อ

12 3. สัตว์ชนิดใดขับถ่ายของเสียประกอบไนโตรเจนในรูปผลึกกรดยูริก โดยอวัยวะขับถ่าย เรียกว่า ท่อมัลพิเจียน (malpighian tubule) 1. พยาธิปากขอ 2. ไส้เดือนดิน 3. แมลง 4. พลานาเลีย

13 4. ฟองน้ำและไฮดราขับถ่ายโดย 1. การแพร่ของเสียสู่สิ่งแวดล้อมโดยตรง 2
4. ฟองน้ำและไฮดราขับถ่ายโดย 1. การแพร่ของเสียสู่สิ่งแวดล้อมโดยตรง 2. flame cell 3. contractile vacuole 4. nephridia

14 5. คอนแทร็กไทล์แวคิวโอล (contractile vacuole) ที่พบในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว ทำหน้าที่ใด
1. ย่อยอาหาร 2. กำจัดกากอาหาร 3. กำจัดน้ำ 4. ข้อ 1 และ ข้อ 2

15 การขับถ่ายของเสียของคน

16

17 ไต โครงสร้างของหน่วยไต หน่วยไต การทำงานของหน่วยไต


ดาวน์โหลด ppt ระบบขับถ่ายของเสีย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google