งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ (Computer-Aided Design)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ (Computer-Aided Design)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 121-204 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ (Computer-Aided Design)
ภารวี ศรีกาญจน์

2 คำอธิบายรายวิชา พื้นฐานการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบสิ่งพิมพ์ ตัวอักษร และตกแต่งภาพ โดยศึกษาเรียนรู้เครื่องมือพื้นฐานเพื่อนำไปใช้ในงานออกแบบ เข้าใจคุณลักษณะของไฟล์แต่ละชนิด รวมถึงการเตรียมไฟล์สำหรับกระบวนการพิมพ์อย่างถูกต้อง

3 เกณฑ์การให้คะแนน งานที่มอบหมาย 30 คะแนน สอบกลางภาค 20 คะแนน สอบปลายภาค 30 คะแนน เวลาเรียน 10 คะแนน คุณธรรมจริยธรรม 10 คะแนน (ทำนุบำรุงศาสนาและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์)

4 ช่วงคะแนน 80 ขึ้นไป A 75 – 79 B+ 70 – 74 B 65 – 69 C+ 60 – 64 C 55 – 59 D+ 50 – 54 D 0 – 49 F I (ติดต่อผู้สอน)

5 โปรแกรมที่ใช้ Adobe Illustrator

6 Illustrator คือ โปรแกรมพื้นฐานที่ใช้ในการสร้างงานกราฟิก เป็นโปรแกรมประเภทวาดภาพที่มีลักษณะเป็นลายเส้น Vector Graphic ซึ่งจะเป็นภาพกราฟิกที่ผ่านการคำนวณเป็นสมการทางคณิตศาสตร์มาแล้วทำให้ไฟล์มี ความละเอียดสูง เหมาะสำหรับนักออกแบบและกราฟิกดีไซน์ เป็นโปรแกรมออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพสูง คล้ายกับ Photoshop แตกต่างตรงรูปแบบไฟล์ที่ออกมา Illustrator จะมีรูปแบบไฟล์เป็น vectorแต่ Photoshop เป็น Bitmap

7 จุดเด่นของโปรแกรม 1. ใช้สร้างภาพแบบ Vector ได้ยอดเยี่ยม 2. สร้าง Logo และแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ง่าย 3. วาด และแก้ไขเส้นโครงได้สมบูรณ์แบบ

8 จุดเด่นของโปรแกรม 5. ไม่มีปัญหาในการส่งงานเนื่องจากทุกโรงพิมพ์ยินดีรับไฟล์งานที่สร้างจาก Illustrator นอกจากนี้ก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องความคมชัดของภาพถึงแม้ว่าจะต้อง มีการปรับขนาดอาร์ตเวิร์กให้ใหญ่กว่าเดิมหลายสิบเท่าก็ตาม เพราะภาพที่ได้จาก Illustrator เป็นภาพประเภท Vector format ย่อขยายเท่าไหร่ก็ยังคมชัด

9 จุดเด่นของโปรแกรม 6. สะดวกด้วยขนาดไฟล์ที่เล็กมากเรียกว่าถ้าไม่มีการฝังไฟล์ภาพลงในไฟล์งาน แล้วสามารถบันทึกได้อย่างสบายๆ หรือจะส่งงานทางอีเมล์ก็ได้ไม่มีปัญหาเช่นกัน

10 จุดเด่นของโปรแกรม 7. ในเรื่องของการทำงาน โปรแกรม Illustrator ก็มีเครื่องมือวาดภาพที่หลากหลายใช้วาดภาพได้ตั้งแต่เรียบง่ายจนถึงซับซ้อนเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่บรรดานักออกแบบทั้งหลายได้อย่างครบถ้วน

11 Illustrator ทำอะไรได้บ้าง
งานสิ่งพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นงานโฆษณา โบร์ชัวร์ นามบัตร หนังสือ หรือนิตยสาร เรียกได้ว่าเกือบทุกสิ่งพิมพ์ที่ต้องการความคมชัด งานออกแบบทางกราฟิก การสร้างภาพสามมิติ การออกแบบปกหนังสือ การออกแบบสกรีน CD-ROM และการออกแบบการ์ดอวยพร ฯลฯ

12 Illustrator ทำอะไรได้บ้าง
งานเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต ใช้สร้างภาพตกแต่งเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็น Background หรือปุ่มตอบโต้ แถบหัวเรื่องตลอดจนภาพประกอบต่างๆ ที่ปรากฎบนหน้าเว็บ

13

14

15

16

17 1. Menu Bar เป็นแถบรวบคำสั่งหลักของโปรแกรม

18 2. Control Panel เป็นแถบควบคุมคุณสมบัติของเครื่องมือต่างๆ

19 3. Tool Box กล่องเครื่องมือ ที่รวมเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างและปรับแต่งแก้ไขภาพ

20 3. Tool Box กล่องเครื่องมือ ที่รวมเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างและปรับแต่งแก้ไขภาพ

21 4. Dock Panel กล่องรวมพาเนล

22 5.Art Board พื้นที่ทำงาน

23

24 การสร้าง Shape รูปทรงเลขาคณิต

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 การตัด เจาะชิ้นงาน Path Finder คือ เครื่องมือที่ใช้สำหรับการตัดเจาะวัตถุ และการรวมวัตถุเป็นชิ้นเดียวกัน โดยคลิกที่ เมนู Window > Pathfinder หรือ Shift + Ctrl + F9

42 A B C D

43 E F G H I J

44 การรวมวัตถุหลายชิ้น

45 การเจาะวัตถุด้านล่างด้วยวัตถุด้านบน

46 การแยกวัตถุออกเป็นชิ้น

47

48 พิมพ์รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล
พิมพ์รหัสนักศึกษา ชื่อ – นามสกุล

49 ให้นักศึกษา เขียน ความหมายและที่มา ของคำว่า “ออกแบบ”
งาน ให้นักศึกษา เขียน ความหมายและที่มา ของคำว่า “ออกแบบ”


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ (Computer-Aided Design)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google