งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจ จัดทำโดย น.ส. จิตรวรรณ เอกพันธ์ sc511010629 คณะวิทยาศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ (กศ.บ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจ จัดทำโดย น.ส. จิตรวรรณ เอกพันธ์ sc511010629 คณะวิทยาศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ (กศ.บ.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจ จัดทำโดย น.ส. จิตรวรรณ เอกพันธ์ sc คณะวิทยาศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ (กศ.บ.)

2 Microsoft Word

3 เริ่มต้นกับ Microsoft Word
โปรแกรม Microsoft Word เหมาะกับงานด้านเอกสารสำนักงาน เป็นโปรแกรมประเภท Word Processor มีความสามารถดีกว่า Word ทั่วๆไปเนื่องจากมีอุปกรณ์มากมาย เป็นเครื่องมือในการช่วยทำให้เอกสารที่ทำขึ้นสมบูรณ์ เช่น การนำรูปภาพเข้ามาในเอกสารการสร้างรูปกราฟต่างๆ การจัดรูปแบบของตัวอักษร การพิมพ์จดหมาย การตรวจสอบคำผิดขณะคีย์ข้อมูลและยังมีผู้ช่วยคอยแนะนำวิธีใช้ หรือช่วยเหลือตามต้องการเสมอ

4 เริ่มต้นกับ Microsoft Word
การเปิดเข้าสู่โปรแกรม Microsoft Word เป็นการเปิดเพื่อเข้าใช้งานในโปรแกรม Microsoft Word ที่อยู่ร่วมกับโปรแกรม Microsoft Office อื่นๆ วิธีการเปิดเข้าทำงานใน Microsoft Word ทำได้ดังนี้ 1. คลิกปุ่ม start 2. คลิกเลือก All Program 3. คลิกเลือก Microsoft Office 4. คลิกเลือก Microsoft Word

5 ส่วนประกอบใน Microsoft Word
Title Bar (แถบชื่อเรื่อง) สำหรับแสดงชื่อของแฟ้มเอกสารที่อยู่ในวินโดวส์ Menu Bar (แถบเมนู) เป็นเมนูคำสั่งทั้งหมด แบ่งเป็น 9 เมนู Toolbar (แถบเครื่องมือ) มีหลายประเภทด้วยกัน แต่ที่ใช้งานบ่อยที่สุดคือ แถบเครื่องมือแบบมาตรฐาน รองลงไปคือ เครื่องมือแบบจัดรูปแบบ Status Bar (แถบสถานะ) อยู่ด้านล่างของจอ แต่อยู่บนแถวควบคุมการทำงาน

6 ส่วนประกอบใน Microsoft Word
Document Window เป็นพื้นที่สำหรับใช้ในการสร้างแฟ้มเอกสารต่างๆซึ่งจะอยู่ใต้ไม้บรรทัด เช่น การพิมพ์ตัวอักษร การวาดตาราง รูปภาพ กราฟ Control Bar (แถบควบคุม) ใช้สำหรับควบคุมการทำงาน Scroll Bar (แถบเลื่อน) สำหรับการเลื่อนจอภาพดูเอกสาร Task Pane (บานหน้าต่างงาน) เป็นกรอบรวบรวมแถบเมนูคำสั่งงานต่างๆเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว Getting Start Search Results เป็นเมนูคำสั่งที่ใช้พิมพ์ข้อความ

7 ส่วนประกอบใน Microsoft Word
Clip Art เป็นเมนูที่ใช้สำหรับแทรกภาพตัดปะ Cliboard เป็นเมนูคำสั่งสำหรับการเก็บข้อมูล New Document เป็นเมนูคำสั่งสำหรับใช้ในการเปิดเอกสารเก่า Styles and Formatting เป็นเมนูคำสั่งสำหรับใช้จัดการเรื่องการแสดงรูปแบบข้อความ Reval Formatting เป็นการแสดงรูปแบบข้อความต่างๆ เช่น รูปแบบ เป็นต้น

8 การปิดโปรแกรม Microsoft Word
1. คลิกเลือก File 2. คลิกเลือก Exit วิธีที่ 2 คลิกปุ่ม x บนแถบไตเติ้ล

9 เห็นผลที่สนใจ เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้เป็นประจำและเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในสำนักงานและงานอื่นๆอีกมากมาย

10 ประเภทของซอฟต์แวร์ Application Software

11 รวมลิงค์ดาวน์โหลด

12 จบการนำเสนอค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ซอฟต์แวร์ที่น่าสนใจ จัดทำโดย น.ส. จิตรวรรณ เอกพันธ์ sc511010629 คณะวิทยาศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ (กศ.บ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google