งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาช่างเชื่อม วันที่ 18 กันยายน 2550 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

2 รายชื่อคณะทำงาน หน่วยงานราชการ
1. นายบุษย์ กาญจนกุล ผู้อำนวยสำนักพัฒนาผู้ฝึกฯ ประธานคณะทำงาน 2. รศ.ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะทำงาน 3. นายสิรวุฒิ น้อยประเสริฐ กลุ่มงานพัฒนาระบบและรูปแบบการฝึก คณะทำงาน 4. นายวิระ ชิตชลธาร สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน คณะทำงาน 5. นายพูลโชค โตประเสริฐ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ คณะทำงาน 6. นายสัมพันธ์ อ้นสะอาด งานส่งเสริมการพัฒนาสถานฝึกฯ เลขานุการคณะทำงาน 7. นางสาววนิดา อยู่ภิญโญ งานส่งเสริมการพัฒนาสถานฝึกฯ ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงาน

3 หน่วยงานเอกชน 1. นายสุรสิทธิ์ วงษ์อ่อน บ.ซี อาร์ อินดัสเตรียล เซอร์วิส จำกัด คณะทำงาน 2. นายพิเชษฏย์ เป้พินิจ บ.ไทยนิปปอนสตีลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด คณะทำงาน 3. นายบุญใจ เนียมทอง บ.อิตัลไทยมารีน จำกัด คณะทำงาน 4. นายถาวร นามมิสา บ.แคนาดอล เอเชีย จำกัด คณะทำงาน 5. นายชิน อ่อนแก้ว บ.นอร์ทรานส์ชิปปิง (ไทยแลนด์) จำกัด คณะทำงาน 6. นายมานะ ธัญญวาส บ.เลิศวิลัยแอนด์ซัน จำกัด คณะทำงาน 7. นายบุญเลิศ ศิริกุล บ.ไทยไมเดนชา จำกัด คณะทำงาน 8. นายอภิวัชร สิทธิสงคราม บ.วัฒนไพศาลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด คณะทำงาน 9. นายรังสรรค์ อุปถัมภ์ บ.อิตาเลียนไทยดีเวล๊อบเม้นต์ จำกัด (มหาชน) คณะทำงาน 10. นายพงษ์ระพีร์ สพานแก้ว บ.เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด คณะทำงาน

4 West Coast Engineering Co.Ltd.

5 PLANT LOCATION West Coast Engineering Co.,Ltd. Plant and Area :
Bangsaphan Prachuabkirikhan, Thailand Total 46 Rai Distance 3 KM. To Prachuab Port. (14.0 m. deep from mean sea level)

6 Performance Certification
2003 SMEs Award, ISO14001 2002 TIS18001 2001 ISO9001:2000 2000 Occupational Skill Standard

7 Product and Service 1. Mechanical & Electrical Maintenance and Service Contract 2. Spare part Production & Supply 3. Repair and Overhaul 4. Project Engineering 5. Steel Fabrication Work 6. Other Service

8 1. Mechanical & Electrical Maintenance Service Contract
1.1 Mechanical Maintenance Service Mechanical Maintenance Vehicle Maintenance Service Change Pinch Roll Down Coiler Electrical Maintenance Drive system maintenances Hot Strip Mill Plant 1.2 Electrical Maintenance Service Drive System Service Electrical Maintenance Electrical Maintenance (CBM) Electrical Building Maintenance Main Motor 5,200 kW Reactor Maintenance service On site Thermal Image Analysis Telephone System Service

9 SSI TCRSS Maintenance Service Maintenance Service FUR RM COB
PICKLING LINE AREA ENTRY PICKLING LINE PICKLING LINE (SIDE TRIMER ROLL)

10 Spare Part Production Machine CNC MACHINE CENTER “HARTFORD “
SURFACE GRINDING MACHINE CNC MACHINE CENTER “OKUMA “ BORING MACHINE “HITACHI “ CNC MACHINE CENTER “HARTFORD “

11 Heavy Boring Floor Type CNC Vertical Boring and Turning Machine
CNC Boring Machine

12 2. Spare Part Production Repair Upper Exit Guide FIM
Repair Lower Exit Guide FIM Repair Tong Mounting of Kress Crop Shear

13 Descaling pump Overhaul
3. Repair and Overhaul Overhaul Mechanical Parts Overhaul Electrical and Electronic Parts Roll Repairing Hydraulic Equipment 3.5 Pumps & Valves - To Assembly Skid Beam Gear box skin pass Mandrel Complete Set - Roll Repairing Mandrel NSM Dismantling and install on Skid & Post Descaling pump Overhaul

14 To Revamp The Roughing & Finishing Mill Stand
3. Repair and Overhaul Rewinding - AC Motor 380V up to 250KW - DC Motor 600V up to 400KW Revamp Main Motor 5200 KW. To Revamp The Roughing & Finishing Mill Stand

15 4. Project Engineering 4.1 : Civil & Construction
4.2 : Mechanical Project 4.3 : Electrical Project Steel Structure and Building Water treatment Coil Stabilizer Machine Coil Preparation Machine Hot Strip Mill Expansion Project Erection Pressure sand filter tank PO Line Project Skin Pass Mill Erection Project

16 5. Steel Fabrication Work
5.1 Steel structure 5.2 Crane & loader and modular parts 5.3 Piping and heat exchanger 5.4 Tank & stack and mechanical structure 5.5 Insulation panel and building shield Beam for building structure Fabrication Inner Cover with Δ 240 Type 309 S Material Girder Crane - Thaitong ARP Tank Piping Prefabrication For Station Power and Furnace Coil Car- Thainox

17 Flushing Hydraulic pipe service
6. Other Services Flushing Hydraulic pipe service Stress Relief Service Hardness Test Service PT (PENATRATION TESTING) NDT Service Development MT (MAGNATIC TESTING) UT (ULTRASONIC TESTING)

18 NUMBER OF EMPLOYEES

19 CRAFTSMEN CLASSIFICATION
Remark : Permanent staff include WCE staff and permanent outsource.

20 ช่างที่ขาดแคลน +++ ช่างเชื่อม (Welder)
คุณสมบัติที่ตลาดต้องการ :- 1. ช่างเชื่อมไฟฟ้า SMAW (Shield Metal – Arc Welding) 2. ช่างเชื่อม Flux Core - FCAW (Flux Core Wire - Arc Welding) 3. ช่างเชื่อม TIG - GTAW (Gas Tungsten – Arc Welding) 4. ช่างเชื่อม Submerg (Automatic) - SAW (Submerged - Arc Welding) 5. ผู้ตรวจสอบงานเชื่อม 6. Welding Engineer

21 ประเภทของงานเชื่อมของบริษัท
1. งานเชื่อมซ่อม Product : Repair Roller Material : SCM440 ลวดเชื่อม : E865S Welding Process : SAW (Submerged - Arc Welding) ลักษณะงาน : เชื่อมพอกRoller เพื่อเสริมเนื้อในส่วนที่สึกหรอ หลังจากนั้นนำไป Machine ผิวหน้า

22 ประเภทของงานเชื่อมของบริษัท
1. งานเชื่อมซ่อม Product : Repair Crop Shear Coil Box Material : SCM440 ลวดเชื่อม : E Welding Process : SMAW (Shield Metal – Arc Welding) ลักษณะงาน : เชื่อมพอกด้วยลวดเชื่อมไฟฟ้าของ Drum Crop Shear ซึ่งมีการ Pre-Heat และ Post-Heat

23 2. งานเชื่อมเหล็กโครงสร้างใน W/S
Product : Fabrication Coil Car Material : SS400 ลวดเชื่อม : ER 70S-6 สำหรับ GMAW (Gas Metal – Arc Welding) และ E7016 สำหรับ SMAW (Shield Metal – Arc Welding) Welding Process : Roof Pass by : GMAW (Gas Metal – Arc Welding) และ Cover pass by SMAW (Shield Metal – Arc Welding) ลักษณะงาน : ขึ้นรูป, ประกอบเชื่อมต้อง Process GMAW (Gas Metal – Arc Welding) + SMAW (Shield Metal – Arc Welding) หลังจาดเชื่อมจะต้องทำ Vibration Stress relief

24 2. งานเชื่อมเหล็กโครงสร้างใน W/S
Product : Run Out Table Material : SS 400 ลวดเชื่อม : E7016 สำหรับ GMAW (Gas Metal – Arc Welding), ER70S-6 สำหรับ SMAW และ E71T-1 สำหรับ FCAW (Flux Core Wire - Arc Welding) Welding Process : SMAW (Shield Metal – Arc Welding), GMAW (Gas Metal – Arc Welding), FCAW (Flux Core Wire - Arc Welding) ลักษณะงาน : ประกอบเชื่อมโครงสร้างของ Run Out Table

25 2. งานเชื่อมเหล็กโครงสร้างใน W/S
Product : TCRSS Inner Cover Material : SUS 309 ลวดเชื่อม : ER 309L Welding Process : GTAW (Gas Tungsten – Arc Welding) ลักษณะงาน : เป็นถังสแตนเลสที่ใช้อบ Coil โดยมีการเชื่อมแบบช่างเชื่อม 2 คน เชื่อมพร้อมกันด้านนอกและ ด้านใน ซึ่งตรวจสอบแนวเชื่อมด้วย UT 100%

26 3. งานเชื่อมใน Site งาน Product : Pressure Sand Vessel
Material : SS 400 ลวดเชื่อม : F7A2-EM 12 k. สำหรับ SAW ER70S-G สำหรับ GTAW และ E7016 สำหรับ SMAW Welding Process : SAW (Submerged - Arc Welding), GTAW (Gas Tungsten – Arc Welding), SMAW (Shield Metal – Are Welding) ลักษณะงาน : ประกอบเชื่อม Cap กับ Shell ด้วย SAW ที่ Workshop แล้วมาประกอบที่ Site งาน โดยการเชื่อม Rout Pass ด้วย GTAW และ Corner Pass ด้วย SMAW

27 3. งานเชื่อมใน Site งาน Product : SSI HSM. Expansion Project
Material : SUS 316L ลวดเชื่อม : ER316L Welding Process : GTAW (Gas Tungsten – Arc Welding) + SMAW (Shield Metal – Arc Welding) ลักษณะงาน : ประกอบ Pipe + Fitting แล้วเชื่อมด้วย GTAW ของท่อสแตนเลสระบบไฮดรอลิค และตรวจสอบ โดยการ X-Ray 100%

28 สาเหตุการขาดแคลนช่างเชื่อมฝีมือ
กลุ่มแรงงานเป้าหมาย กลุ่มหน่วยงานของรัฐ กลุ่มสถานประกอบการ

29 กลุ่มแรงงานเป้าหมาย กลุ่มแรงงานรายใหม่ ค่านิยมที่เปลี่ยนไปของสังคม
“ช่างเชื่อมถูกมองว่า เป็นช่างที่ต้องทำงานหนัก, ร้อน ไม่คุ้มกับค่าแรงที่ได้” ขาดความเข้าใจในสายอาชีพ (มองไม่เห็นการเติบโต)เลยไม่สนใจ “มองงานเชื่อมเป็นแบบช่างเชื่อม เหล็กดัด, ท่อไอเสีย โครงหลังคาทั่วไป”

30 กลุ่มแรงงานเป้าหมาย กลุ่มแรงงานรายเก่า ไม่ชอบทำงานประจำ ชอบงานแบบเหมา พอเก่งหน่อยก็เป็นผู้รับเหมาเอง 3. วงจรชีวิตของช่างเชื่อมจะสั้นกว่าอาชีพอื่น

31 กลุ่มหน่วยงานของรัฐ ขาดการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน อาจารย์แนะแนวในระดับมัธยมยังไม่มีความเข้าใจมากพอ ปัญหาการพัฒนาการของสถานศึกษาด้านงานเชื่อม งบประมาณ ด้านผู้สอน ด้านการส่งเสริมในระดับต่อยอด

32 กลุ่มสถานประกอบการ ชอบดึงคนเข้าทำงานมากกว่าสร้างทีมงานช่างเชื่อมเอง (Team Builder) พองานหมดก็ปล่อยให้ลาออก ไม่รักษาไว้ (Maintain) ไม่มีการสนับสนุนลูกจ้างให้ต่อยอดฝีมืออย่างแท้จริง (Development) ไม่ระบุค่าแรงงานเชื่อมให้ชัดเจนในแต่ละระดับ (Wage)

33 การแก้ปัญหาของบริษัทฯ
การแก้ไข กำหนดค่าจ้างช่างเชื่อมในแต่ละระดับและเพิ่มรายได้อื่นเพื่อจูงใจ รับสมัครจากภายนอกทั่วไป จัดทำหลักสูตรพัฒนาตนเอง WCE + Sub Contractor Welder ร่วมกับภาครัฐ  วิทยาลัยเทคนิค  วิทยาลัยการอาชีพ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน โครงการทวิภาคี การฝึกฝีมือ การทดสอบฝีมือ ดึงตัวจากบริษัทอื่น

34 แนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบ (สถานประกอบการ + รัฐ)
1. การสื่อสาร ไปยังกลุ่มเป้าหมาย วิธีการสื่อสาร และสร้างภาพลักษณ์ใหม่ จัดทำตารางสรุปของช่างเชื่อมแต่ละระดับพร้อมอัตราจ้างที่จูงใจ เพื่อให้เห็นภาพและ อนาคต (โปสเตอร์, แผ่นพับ และอื่น ๆ) - ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย – เลือกหลายวิธีผสมผสาน = ความถี่ - นำผลงานทางนวัตกรรมและผู้ประสบความสำเร็จในสาขามาเป็น Presenter

35 แนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบ (สถานประกอบการ + รัฐ)
1. การสื่อสาร ไปยังกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง – ครอบครัว – นักเรียน (กศน./มัธยมต้น) นอกเมือง - ผู้ช่วยช่าง, คนงานของบริษัทรับเหมาต่าง ๆ กลยุทธ์ PUSH-PULL เช่น - เรียนฟรี – พักฟรี – จบแล้วมีงานทำแน่นอน – ผลตอบแทนและสวัสดิการสูง - เรียนก่อน – ผ่อนใช้ทีหลัง – จบแล้วมีบริษัทมารับทำงาน – ผลตอบแทนสูง ไม่มีข้อผูกมัด

36 2. สร้างทีมงานแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ
2. สร้างทีมงานแนะแนวที่มีประสิทธิภาพ จัดสัมมนาเพื่อการอบรมไปยังสถานประกอบการ จัดส่งเอกสารเพื่อให้สามารถไปแนะแนวได้อย่างมีประสิทธิผล จัดทีมงานเข้าแนะแนวที่สถานศึกษาและรับสมัคร

37 3. ด้านสถานศึกษาหรือสถาบันพัฒนาฝีมือช่างเชื่อม
3. ด้านสถานศึกษาหรือสถาบันพัฒนาฝีมือช่างเชื่อม งบประมาณ วางงบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการช่างเชื่อม ในท้องตลาด โดยอาจร่วมกับอุตสาหกรรมในท้องถิ่น ด้านประสิทธิภาพของช่างเชื่อม - กำหนดความสามารถของช่างเชื่อมเมื่อจบ ปวช., ปวส. หรือ หลักสูตรพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อให้สามารถทำงาน ได้ทันที พร้อมใบรับรองฝีมือ - เน้นฝึกฝีมือและความรู้ตามตลาดต้องการ ด้านการส่งเสริมในระดับต่อยอด - สถานประกอบการ ต้องมีการส่งเสริมที่จริงจัง

38 ฝึกทักษะและพัฒนาฝีมือ
กลยุทธ์ PUSH-PULL ต่อยอดฝีมือ PUSH PULL ฝึกทักษะและพัฒนาฝีมือ กลุ่มอุตสาหกรรม การจ้างแรงงาน กลุ่มเป้าหมาย 1 2 3 ช่างเชื่อมฝีมือ

39 The End


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google