งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

e – Government in Bangkok

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "e – Government in Bangkok"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 e – Government in Bangkok
By Mrs. Kanokpaan Tirakumsri Head of Sub – division of Computer System Service 1 Bangkok Metropolitan Administration

2 Item Current Situation of IT Case of e-Government
About Bangkok Metropolitan Administration (BMA) Current Situation of IT Case of e-Government

3 Map of Bangkok Total area 1568.7 Km2
and divided all area to 50 districts

4 General Responsibilities of the BMA
- Preventing and relieving public disaster. - Maintaining cleanliness and orderliness of the city. - City planning. - Traffic engineering. - Provision of transportation services and mass transportation systems. - Provision and control of markets, ferry-piers, and car parks. - Maintenance of public places. - Building control. - Improving slum areas and housing. - Environmental development and conservation. - Etc.

5 Organization Chart of BMA
Board of Adviser to Governor of Bangkok The Governor of Bangkok Secretariat The Bangkok Metropolitan Council Secretariat Permanent Secretary for the BMA Office of the BMA Civil Service Commission The BMA Civil Service Commission Office of The Permanent Secretary For the BMA Strategy And Evaluation Department Medical Service Health Education Public Works Drainage Sewerage Environment Culture Sports Tourism Finance City Law Enforcement Social Development Traffic and Transportation City Planning Fire and Rescue The BMA Budget District Office (50 District Offices and 431 Schools) 50 District Councils I am here

6 Current Situation of IT in BMA
1. Federal Information Systems 2. Information Systems to Support Core Business 3. Electronic Information Systems

7 Current Situation of IT in BMA
1. Federal Information Systems 1. Federal Information Systems - Management Information System (MIS) - Information Systems Management to 50 districts area

8 Current Situation of IT in BMA
2. Information Systems to Support Core Business 2. Information Systems to Support Core Business - To Support the work of the BMA - 70 Systems

9 Current Situation of IT in BMA
3. Electronic Information Systems 3. Electronic Information Systems - 2 Systems - Service tax payment Systems through the internet - Complaints system through the internet

10 2 Cases of e-Government in Bangkok www.bangkok.go.th

11 1. Service tax payment Systems through the internet

12

13 2. Complaints system through the internet
1555 ประชาชน

14

15 รายละเอียดผู้ร้องทุกข์
สื่อที่รับ รายละเอียดผู้ร้องทุกข์ อายุ การศึกษา อาชีพ BEST เพศ เรื่องซ้ำ โทรศัพท์ SMS MMS จดหมาย โทรสาร เว็บไซด์

16 ตกลง รายงาน>รายงานแสดงสถิติเรื่องฉุกเฉิน
รายงานแสดงสถิติเรื่องร้องเรียนซ้ำ รายงานแสดงสถิติ และเปรียบเทียบการรับเรื่องร้องทุกข์ รายงานแสดงสถิติ และเปรียบเทียบการรับเรื่องร้องทุกข์ 10 อันดับแรก รายงานแสดงสถิติ และเปรียบเทียบการปฏิบัติงาน รายงานแสดงสถิติ และเปรียบเทียบการปฏิบัติงานโดยหน่วยงาน Best รายงาน>รายงานแสดงสถิติเรื่องฉุกเฉิน ตกลง

17 Thank you Q & A


ดาวน์โหลด ppt e – Government in Bangkok

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google