งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Site Preparation Site Layout

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Site Preparation Site Layout"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Site Preparation Site Layout
Construction techniques 1 W2-1/2007 Site Preparation Site Layout Prepared by WCK

2 เนื้อหา การจัดการทรัพยากรในหน่วยงานก่อสร้าง
การจัดการงานสนาม การเตรียมการก่อนเริ่มงานก่อสร้าง การศึกษาลักษณะและสภาพแวดล้อมของหน่วยงานก่อสร้าง การเตรียมการก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง การจัดการทรัพยากรในหน่วยงานก่อสร้าง การจัดการ 4 M. การจัดการด้านกายภาพของหน่วยงานก่อสร้าง การจัดพื้นที่ทำงาน การจัดที่พักคนงาน การจัดการด้านสุขลักษณะของหน่วยงานก่อสร้าง

3 เนื้อหา 1 การจัดการงานสนาม การเตรียมการก่อนเริ่มงานก่อสร้าง
การศึกษาลักษณะและสภาพแวดล้อมของหน่วยงานก่อสร้าง การเตรียมการก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง

4 การจัดการงานสนาม การเตรียมการก่อนเริ่มงานก่อสร้าง
กระบวนการดำเนินการในหน่วยงานก่อสร้าง การศึกษาลักษณะและสภาพแวดล้อมของหน่วยงานก่อสร้าง การศึกษาลักษณะและสภาพใต้ดินของพื้นที่ก่อสร้าง การศึกษาลักษณะสภาพแวดล้อมของพื้นที่ก่อสร้าง การศึกษาสภาพภูมิอากาศของหน่วยงาน การเตรียมการก่อนเข้าดำเนินการก่อสร้าง การเตรียมตัวด้านสถานที่ก่อสร้าง การเตรียมตัวด้านระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างชั่วคราว การเตรียมตัวด้านการประกันวินาศภัย และความปลอดภัย

5 Looking site before set up
In Site conditions Transportations Material handling Environment ..as previous study

6 Looking site before set up
Nearby site Site clearing Environment protection

7

8 Land occupation

9 Construction plan

10 Marking references

11 Accommodation for staff and storage of materials
Site Office Toilets First-aid rooms Material/Equipment storage Staff houses…store Fencing Services/ supporting

12 SITE OFFICE

13 Plan & Drawing

14 Communication

15 Store

16 Facilities

17 Flood

18 Security & Safety

19 Protect out side

20 Temporary fence

21 การจัดการทรัพยากรในหน่วยงานก่อสร้าง
เนื้อหา การจัดการทรัพยากรในหน่วยงานก่อสร้าง การจัดการ 4 M. Man Materials Machine Money จัดหา/สรรหา....เก็บ/ใช้ประหยัด.....ตรวจสอบ.....แก้ไข

22 Construction Phase Design Phase Next Phase Time Cost Quality 4M 1I 2M
Input Process Output Feedback Construction Phase 4M Material Manpower Machine Money 3S Scope Specification Schedule 1I Information 2M Method Management 1S Safety Construction Element Job Mobilization Foundation Clean Up Main Product Building Facility As built Within Time Quality Cost Design Phase input Feasibility Environment Constraint Sustainability Pollution Destroy Environment Next Phase Commissioning Community Social ….. Other systems

23 Man การจัดองค์การของหน่วยงานก่อสร้าง
จัดองค์การ.....? การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร....วิศวกร...หัวหน้างาน...ช่าง การจูงใจบุคลากร วิธีการ..... การพัฒนาบุคลากร

24 Materials กระบวนการจัดการวัสดุก่อสร้าง
การสั่งซื้อ>การตรวจสอบอนุมัติ>การผลิตจัดส่ง>การติดตั้ง>ประกัน วัสดุปริมาณมาก.....วัสดุมาตรฐาน.....วัสดุสั่งผลิต (อธิบายวัสดุมากๆ) ควบคุมการสูญเสีย.... การรับมอบ เคลื่อนย้ายและเก็บรักษา การควบคุมการใช้วัสดุ คงคลัง

25 Machines ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเครื่องจักร
วางแผนการใช้ การเลือกใช้ การวิเคราะห์ การควบคุมและประเมินผลการทำงานของเครื่องจักร

26 Planning site layouts consideration
Site activities Efficiency Movement Control Facilities for health, safety and welfare provision Accommodation for staff and storage of materials

27 Efficiency/Movement/ Control
Avoidance of loss…waste effort, theft Double handling….Work Traffic on site Good working surface..environment Proper storage keeping… Overall supervision

28 Site activities Ex. Construction methods Number of staffs or equipment
Etc.

29 Facilities for health, safety and welfare provision
Safe place for work Safe system Suitable and adequate training supervision and instruction in the use of equipment

30 Security and safety systems
Temporary support Electricity Lighting Water Drainage system Security and safety systems

31 BUILDING LAYOUT OBJECTIVES The objectives of surveying for building construction are to lay out the proposed structure according to prepared plans and to mark the controlling points of the structure in the manner that is most useful to the construction forces.

32

33

34

35 Horizontal line

36 All Horizontal/Vertical Tools

37

38

39 Vertical line setting

40

41 UTILITIES LAYOUT DRAINAGE Utilities drainage refers to the sewer systems of the disposal point. The area to be drained for surface water and liquid waste. The design includes the installation and any area around and location of a drainage or storm sewer it that will drain into the installation.

42


ดาวน์โหลด ppt Site Preparation Site Layout

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google