งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาอิฐคอนกรีตน้ำหนักเบาผสมเถ้าปาล์มน้ำมัน DEVELOPMENT OF LIGHTWEIGHT CONCRETE MASONRY UNIT USING OIL PALM ASH นักศึกษา: น.ส.พัชราวรรณ เก๊อะเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษา:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาอิฐคอนกรีตน้ำหนักเบาผสมเถ้าปาล์มน้ำมัน DEVELOPMENT OF LIGHTWEIGHT CONCRETE MASONRY UNIT USING OIL PALM ASH นักศึกษา: น.ส.พัชราวรรณ เก๊อะเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษา:"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาอิฐคอนกรีตน้ำหนักเบาผสมเถ้าปาล์มน้ำมัน DEVELOPMENT OF LIGHTWEIGHT CONCRETE MASONRY UNIT USING OIL PALM ASH นักศึกษา: น.ส.พัชราวรรณ เก๊อะเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ดร.เศรษฐพงศ์ เศรษฐบุปผา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม: อ.ดร.เกศรินทร์ พิมรักษา

2 Introduction Crop Output

3 Palm Oil Production Process
Oil Palm Empty Fruit Bunches Oil Palm Ash

4 Literature Review Oil palm Utilization
Fly ash, bottom ash and natural ash such as rice husk ash, saw dust ash Concrete masonry unit and lightweight concrete

5 Oil palm ash Cement Replacement (Pozzolanic Material Class N)
Unground oil palm ash % Ground :Passing #325 ≥ 90% or 10 Micron %

6 Fly Ash Cement replacement Ingredient : Aggregate
Interlocking block – 35% Ash Lightweight concrete block – 30% Ash Ingredient : Aggregate Cellular lightweight concrete block – cement + ash 25-30%+ foam 50% lighter than brick wall Fal-G – ash 40% + lime 20% + gypsum 20% 20-40% lighter than brick wall Fly ash interlocking block – cement 5-15% + coarse sand 35-70% + ash 35-60%

7 Bottom Ash Ground bottom ash use for cement replacement
Fine aggregate (sand) replacement Concrete masonry unit – cement : aggregate (fly ash 30% + bottom ash 70%) = 1 : 6

8 Natural Ash Cement replacement – unground rice husk ash 10%, ground rice husk ash 20%, sawdust ash 10%, rubber sawdust ash 10%, coconut shell ash 20% Sandcrete block – rice husk ash – 20% cement replacement Concrete block – coconut shell ash – 20% cement replacement Aggregate replacement Concrete block – rice husk ash – 20% dust stone replacement

9 Lightweight Concrete Lightweight aggregate concrete
No fine aggregate concrete Cellular concrete

10 Objectives To develop concrete masonry unit using oil palm ash which:
Lightweight Easy to mix (Process, Ratio) Maximum oil palm ash utilization Low thermal conductivity Cheaper than other product such as brick, concrete block (If possible)

11 Scope of Study Mix Design and Testing of Concrete Masonry Units
Density ≤ Normal Concrete Compressive Strength ≥ 75 kg/cm2 Water Absorption ≤ 20% Thermal Conductivity ≤ 0.5 watt/moK

12 Experimental program Oil palm ash Physical & Chemical Properties
Mix Design Study Cement replacement Aggregate replacement Lightweight aggregate Properties Cost Analysis

13 Oil palm ash properties
Color – dark gray SEM – cement oil palm ash Specific gravity – cement = 3.166, oil palm ash = 2.248 Size – cement = , oil palm ash = 

14 Mix Process

15 Cement replacement : Density

16 Cement replacement : Water Absorption

17 Cement replacement : Compressive Strength

18 Aggregate Replacement (Sand) : Density

19 Aggregate Replacement (Sand) : Water Absorption

20 Aggregate Replacement (Sand) : Compressive Strength

21 Aggregate Replacement (Dust Stone) : Density

22 Aggregate Replacement (Dust Stone) : Water Absorption

23 Aggregate Replacement (Dust Stone) : Compressive Strength

24 Use as aggregate : Density

25 Use as aggregate : Water Absorption

26 Use as aggregate : Compressive Strength
30% Portland Cement

27 Use as aggregate : Compressive Strength
25% Portland Cement

28 Use as aggregate : Compressive Strength
20% Portland Cement

29 Use as aggregate : Compressive Strength
15% Portland Cement

30 Compressive Strength (Summary)

31 Concrete/Mortar Density (Summary)

32 Thermal Conductivity : K
ตัวอย่าง B: คอนกรีตที่ใช้เถ้าปาล์มแทนที่หินฝุ่นร้อยละ 25 ตัวอย่าง C: คอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อทรายต่อเถ้าปาล์มในอัตราส่วน 1: 1: 2 ตัวอย่าง D: คอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อทรายต่อเถ้าปาล์มในอัตราส่วน 1: 3: 1

33 Test Box Temperature

34 OTTV : OTTVEE Version 1.0a

35 OTTV : OTTVEE Version 1.0a Condition Building size : 4 x 4 x 3 m.
2 persons Air-condition use 10.00AM-17.00PM Both side plaster with no painted North side of building is glass, other are solid wall

36 OTTV & Electrical cost

37 Cost/unit อิฐคอนกรีตอัตราส่วนผสมปูนซีเมนต์ต่อทรายต่อเถ้าเป็น 1: 1: 2
อัตราส่วนผสมของอิฐคอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร ประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 เท่ากับ 750 กิโลกรัม หรือ 15 ถุง ราคาถุงละ 135 บาท รวมราคา 2,025 บาท ทราย 750 กิโลกรัม ราคาลูกบาศก์เมตรละ 300 บาท รวมราคา 125 บาท เถ้าปาล์ม 1,500 กิโลกรัม ก.ก.ละ 1 บาท = 1,500 บาท ค่าแรงและค่าดำเนินการ 30% คิดเป็นเงิน 1,095 บาท รวมราคา 4,745 บาท ส่วนผสม 1 ลูกบาศก์เมตร ผลิตอิฐคอนกรีตได้ 530 ก้อน ราคาอิฐคอนกรีตต่อก้อน 8.95 บาท

38 Color & Texture

39 Suggestion ทดสอบตัวอย่างเถ้าจากโรงงานน้ำมันปาล์มอื่น ๆ เพิ่มขึ้น
ทดสอบตัวอย่างเถ้าตามฤดูกาล ทดลองเปลี่ยนรูปแบบอิฐคอนกรีต


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาอิฐคอนกรีตน้ำหนักเบาผสมเถ้าปาล์มน้ำมัน DEVELOPMENT OF LIGHTWEIGHT CONCRETE MASONRY UNIT USING OIL PALM ASH นักศึกษา: น.ส.พัชราวรรณ เก๊อะเจริญ อาจารย์ที่ปรึกษา:

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google