งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The Spider UT for High Elevation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The Spider UT for High Elevation"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The Spider UT for High Elevation
Spherical Tank Inspection

2 Innovation Member Innovation Heart สมเกียรติ Idea Owner ศิลา
Safety officer ผจ.ตร. Sponsor Innovation Heart วิทยา ชวลิต จิตรดิลก คณพล สุพิชณ์

3 ที่มา การพัฒนางานตรวจสอบถังอย่างต่อเนื่อง
ที่มา การพัฒนางานตรวจสอบถังอย่างต่อเนื่อง 2016 2010 Spider Technique 2002 Internaless Technique Floating Technique E – External Scaffold R - Cost R - Time E - Internal Inspection E - RT R - Cost R - Time Internal Scaffold E - N2 Purge E - Internal Scaffolding R - Cost R - Time 1997 Traditional Technique 60 Days 6,300,000 THB/Tank 45 Days 3,505,000 THB/Tank 25 Days 3,015,000 THB/Tank 25 Days 2,515,000 THB/Tank

4 วัตถุประสงค์ ศึกษาวิธีการตรวจสอบภายนอกถังโดยไม่ต้องใช้นั่งร้านเพื่อลดเวลาหรือค่าใช้จ่าย ของงานตรวจสอบถังที่จำเป็นต้องตรวจสอบตามวาระที่กฎหมายควบคุม Scaffold Non-Scaffold

5 รายละเอียดผลงาน ศึกษาวิธีการเข้าถึงผนังภายนอก Rope Access Scissor Lift
Mobile Lifting

6 รายละเอียดผลงาน (ต่อ)
วิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมาะสม Mobile Lifting Scissor Lift Rope Access ความเป็นไปได้ น้อย มาก ข้อจำกัดหน้างาน เข้าถึงอุปกรณ์ไม่ได้ ตรวจถังส่วนบนไม่ได้ ตรวจได้ทุกตำแหน่ง การลงทุน ลงทุนค่ารถและ MM cost 2,300, ,000 บาท/ปี ลงทุนค่ารถและ MM cost 1,122, ,000 บาท/ปี ไม่มี ค่าจ้าง 20,000 สำหรับคนขับ 8000 บาท สำหรับคนขับ 10,000 Safety Control Lifting plan Lift test Driver license Emergency plan Roping plan Equipment test Certified person

7 Safety Review & Emergency Plan Testing

8 งบประมาณการลงทุน 0 THB เนื่องจากเป็นการศึกษาและประยุกต์วิธีการใน ตลาดมาใช้งาน และ ยืนยันความปลอดภัยกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการจ้าง Rope Access สำหรับการตรวจสอบถัง เพียงเปลี่ยนวิธีการตรวจสอบ เท่านั้น (ยังต้องมีงานจ้างตรวจอยู่แล้ว)

9 ผลลัพธ์จากนวัตกรรม Intangible Values MB/tank
Increase Safety เนื่องจากลดความเสี่ยงจากการติดตั้ง / รื้อถอนนั่งร้าน ที่ปกติต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานบนที่สูงจำนวนมาก สร้างแนวคิดให้พนักงานผู้เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง

10 การใช้การจัดการองค์ความรู้
ระบบ KM ของ ปตท. ที่เกี่ยวข้อง PTT OpEx – Spherical tank inspection Best Practice GSP KM Website – Spherical tank inspection Document Control (ISO) – Spherical Tank Inspection Work Instruction Inspection Cop Sharing – Tank Inspection

11 แผนในการนำไปขยายผล (1)
2016 2017 2018 2019 2020 GSP3 GSP1 GSP6 GSP5 Year Saving Value (MTHB) Saving 8 MTHB in 5 years 0.5 MTHB / Sphere 1.6 MTHB / year GSP4

12 แผนในการนำไปขยายผล (2)
Idea Actual GSP 16 Tanks 1.6 MTHB / year PTT Group 91 Tanks 45.5 MTHB / year

13

14 Work Step Traditional Floating Technique Internaless Spider technique
1. Column Level Check 15,000 15000 2. Internal Scaffolding 600,000 3. Internal/External Visual Inspection 25,000 25000 4. Thickness and Dimension Check 20,000 5. Weldment Inspection by UT 60,000 6. Weldment Inspection by MT 220,000 7. Weldment Inspection by RT 8. Weldment Inspection by UT Phase Array 660,000 9. Hydrostatic Test 50,000 10. Safety Valve Test 11. Leakage Test 30,000 12. Lightning Protection and Grounding Inspection 10,000 13. Fire Protection and Fighting System Test 14. External Scaffolding 950,000 450,000(Rope) 15. Weldment Preparation for Inspection 170,000 16. Calculation , Report and Approve 40,000 17. Painting 430,000 18. Coordinate with Excise Department 215,000 19. Coordinate with Energy Business Department 130,000 20. Overhead & Profit 250,000 21. Lump Sum Cost 3,520,000 2,920,000 2,530,000 2,030,000

15 TCI Compare (Total Cost of Inspection)
Traditional Floating Technique Internaless Spider Remark 1. Service Cost (Bath) 3,520,000 2,920,000 2,530,000 2,030,000 Form Inspection Cost 2. N2 Purge (Baht) 2,240,000 - 8 baht/m3 x 8 barx 5 rounds x 7000 m3 3. Engine Pump Fuel Cost (Bath) 90,000 150,000 30 Bath/Liter x 5000 Liter 4. Water Cost (Bath) 120,000 180,000 15 Bath/m3 x 12,000 m3 5. Waste Disposal Cost (Bath) 30,000 6000 Bath/m3 x 5 m3 6. PTT Man-Hour Cost (Bath) 300,000 225,000 125,000 Avg. Salary 50,000 Total Cost of Inspection / Tank / Time 6,300,000 3,505,000 3,015,000 2,515,000 % Change (Cost Reduction) 44.37% 52.14% 62.99% Coat Saving / Tank /time 2,795,000 3,285,000 3,785,000 Total PTT Saving/Time 2,345,000 298,935,000 344,435,000 16 GSP Tanks + 75 Tanks in PTT Group

16 TCI Compare (Total Cost of Inspection)
Internaless Spider Remark 1. Service Cost (Bath) 2,530,000 2,030,000 Form Inspection Cost 2. N2 Purge (Baht) - 8 baht/m3 x 8 barx 5 rounds x 7000 m3 3. Engine Pump Fuel Cost (Bath) 150,000 30 Bath/Liter x 5000 Liter 4. Water Cost (Bath) 180,000 15 Bath/m3 x 12,000 m3 5. Waste Disposal Cost (Bath) 30,000 6000 Bath/m3 x 5 m3 6. PTT Man-Hour Cost (Bath) 125,000 Avg. Salary 50,000 Total Cost of Inspection / Tank / Time 3,015,000 2,515,000 % Change (Cost Reduction) 16.58% Coat Saving / Tank /time 500,000 Total PTT Saving/Time 45,500,000 16 GSP Tanks + 75 Tanks in PTT Group


ดาวน์โหลด ppt The Spider UT for High Elevation

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google