งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MECH 0230 MECHANICAL DRAWING

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MECH 0230 MECHANICAL DRAWING"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MECH 0230 MECHANICAL DRAWING
การเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร อาจารย์กฤษฎา บุญศิริ Office: K201 ให้คำปรึกษาในวิชา MECHANICAL DRAWING TUE/2, – 15.00

2 Welding and welding symbols
การเชื่อม เป็นกระบวนการที่ใช้สำหรับต่อวัสดุให้ติดกัน โดยส่วนใหญ่จะใช้วิธีทำให้ชิ้นงานหลอมละลายและการเพิ่มเนื้อโลหะเติมลงในแอ่งหลอมละลายของวัสดุที่หลอมเหลว

3 กระบวนการเชื่อมที่นิยมใช้
Workshop Practice Created by Prateep Chaisermtawan

4 208281 Workshop Practice Created by Prateep Chaisermtawan

5 208281 Workshop Practice Created by Prateep Chaisermtawan

6 208281 Workshop Practice Created by Prateep Chaisermtawan

7 208281 Workshop Practice Created by Prateep Chaisermtawan

8 208281 Workshop Practice Created by Prateep Chaisermtawan

9 208281 Workshop Practice Created by Prateep Chaisermtawan

10 Welding หลักสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการเชื่อม ความแข็งแรง (Strength)
ท่าเชื่อม (Position) ความหนา (Thickness)

11 Welding Type of joints Position Groove Welds

12 Standard 1. มาตรฐาน ISO (International Organization for Standardization) 2. มาตรฐาน DIN (Deutscheindustrie Normen) 3. มาตรฐาน AWS (American Weldine Society) 4. มาตรฐาน JIS (Japanese Industrial Standard) *มาตรฐาน ISO จะเหมือนกับมาตรฐาน DIN *มาตรฐาน AWS จะเหมือนกับมาตรฐาน JIS

13 Standards referred ANSI/AWS A2.4-98 ANSI/AWS.A3.0-85
ANSI/AWS.D AWS 2.1 DC AWS 2.1-WC ISO 2553: 1992 ISO : 2003 ISO 4063: 1990 Standard symbols for welding, brazing and nondestruc- tive examination. Standard welding terms and definitions. Structural welding code. Welding symbol chart (desk size). Welding symbol chart (wall size) Welded, brazed and soldered joints – symbolic represen- tation on drawings. Welding and allied processes – recommendations for joint preparation – manual metal arc welding, gas shielded metal arc welding, TIG welding and beam welding of steels Welding, brazing, soldering and braze welding. Nomenclature of processes and reference numbers for symbolic representation on drawings.

14

15 Reference lines and arrow lines

16 Reference lines and arrow lines

17 Reference lines and arrow lines

18 Reference lines and arrow lines

19 Reference lines and arrow lines

20 Welding symbols

21 Welding symbols

22 Welding symbols

23 Welding symbols

24 Welding symbols

25 Welding symbols

26 Welding symbols

27 Supplementary symbols

28 Supplementary symbols

29 Application of Supplementary symbols

30 Application of Supplementary symbols

31 Application of Supplementary symbols

32 Application of Supplementary symbols

33 Application of Supplementary symbols

34 Application of Supplementary symbols

35 Dimensioning of welds

36 Dimensioning of welds

37 Dimensioning of welds

38 Dimensioning of welds

39 Dimensioning of welds

40 Dimensioning of welds

41 Dimensioning of welds

42 Dimensioning of welds

43 Dimensioning of welds

44 Dimensioning of welds

45 Dimensioning of welds

46 Process identification

47 Process identification

48

49

50

51

52

53 แสดงการกำหนดรายละเอียดขนาดแนวเชื่อมต่างๆ ตามมาตรฐาน ISO 2553
Workshop Practice Created by Prateep Chaisermtawan

54 208281 Workshop Practice Created by Prateep Chaisermtawan

55 208281 Workshop Practice Created by Prateep Chaisermtawan

56 208281 Workshop Practice Created by Prateep Chaisermtawan

57 208281 Workshop Practice Created by Prateep Chaisermtawan

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71


ดาวน์โหลด ppt MECH 0230 MECHANICAL DRAWING

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google