งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบตัวแทนจำหน่าย/ ตัวแทนขายอิสระ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบตัวแทนจำหน่าย/ ตัวแทนขายอิสระ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบตัวแทนจำหน่าย/ ตัวแทนขายอิสระ

2 กระบวนการทำงาน

3 กระบวนการทำงาน ตัวแทนขาย ตัวแทนขาย ตัวแทนขาย ตัวแทนขาย
สมัครขอเป็นตัวแทนขาย ในระบบ TOT Dealer กรอกข้อมูลขอติดตั้งในระบบ TOT e-Service หาลูกค้า ตรวจสอบสิทธิ์ โดยการ Log In ผ่านระบบ TOT ระบบ TOT Dealer ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที จ่ายค่าตอบแทนการขายให้ตัวแทนขาย ไปดึงข้อมูลการติดตั้งมาจากระบบ CRM มาออกรายงานจ่ายค่าตอบแทน คีย์ข้อมูล การขอติดตั้งจากระบบ TOT e-Service ลงในระบบ CRM

4 ค่าตอบแทนสำหรับตัวแทนขาย

5 ค่าตอบแทนการขายแบบจ่ายครั้งเดียว
ค่าตอบแทนสำหรับตัวแทนจำหน่าย/ตัวแทนขายอิสระ ค่าตอบแทนการขายแบบจ่ายครั้งเดียว กรณีไม่รับประกันขั้นต่ำ พนักงาน OS ของหน่วยธุรกิจ ป. และ ธล.

6 ค่าตอบแทนการขายแบบจ่ายครั้งเดียว
ค่าตอบแทนสำหรับตัวแทนจำหน่าย/ตัวแทนขายอิสระ ค่าตอบแทนการขายแบบจ่ายครั้งเดียว กรณีไม่รับประกันขั้นต่ำ พนักงาน OS ของหน่วยธุรกิจ ป. และ ธล.

7 ค่าตอบแทนการขายแบบจ่ายครั้งเดียว
ค่าตอบแทนสำหรับตัวแทนจำหน่าย/ตัวแทนขายอิสระ ค่าตอบแทนการขายแบบจ่ายครั้งเดียว กรณีไม่รับประกันขั้นต่ำ บุคคลทั่วไป และนิติบุคคล

8 ค่าตอบแทนการขายแบบจ่ายครั้งเดียว
ค่าตอบแทนสำหรับตัวแทนจำหน่าย/ตัวแทนขายอิสระ ค่าตอบแทนการขายแบบจ่ายครั้งเดียว กรณีรับประกันขั้นต่ำ

9 ค่าตอบแทนการขายแบบจ่ายทุกเดือน
ค่าตอบแทนสำหรับตัวแทนจำหน่าย/ตัวแทนขายอิสระ ค่าตอบแทนการขายแบบจ่ายทุกเดือน

10 ขั้นตอนการเบิกจ่าย

11 ขั้นตอนการเบิกจ่าย จัดทำ APF05, APF07, APF01
ตัวแทนที่ ผู้ช่วยอนุมัติ งชน. งชภ. ทำการเบิกจ่าย รหัสบัญชี ที่ใช้ในการเบิกจ่าย คือ “ ” รหัสแผนงาน/Function Area คือ “3113” รหัส BA คือ “0010” Cost Center คือ “GJD00” รหัส Activity คือ “531” *** โดยดูรายงานในระบบ TOT Dealer เพื่อเป็นองค์ประกอบในการเบิกจ่าย

12 กระบวนการขอสมัครและอนุมัติ “ตัวแทนจำหน่าย/ตัวแทนขายอิสระ”

13 ไม่ใช่ (นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา)
กระบวนการขอสมัครและอนุมัติ “ตัวแทนจำหน่าย/ตัวแทนขายอิสระ” ตัวแทนจำหน่าย ทีโอที พนักงาน OS ? ตรวจสอบข้อมูลพนักงาน OS กับเจ้าหน้าที่ ทีโอที เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน เริ่มต้น ใช่ เสร็จสิ้น ไม่ใช่ (นิติบุคคล/บุคคลธรรมดา) Dealers เข้าระบบเพื่อลงทะเบียน ผ่านการยืนยันตัวตน ? ตรวจสอบข้อมูลของ Dealers ที่มาขอลงทะเบียนไว้ ใช่ กรอกรายละเอียดข้อมูล Dealers แจ้งผลการพิจารณาพร้อมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ Dealers ทาง ไม่ใช่ ตรวจสอบสิทธิ์การอนุมัติการลงทะเบียน Dealers ระบุเหตุผลที่ไม่อนุมัติเพื่อให้ Dealers ทราบ ยืนยันการลงทะเบียนและรอการอนุมัติจาก ทีโอที อนุมัติ ? ไม่ใช่ เลือกรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน (จ่ายครั้งเดียว/จ่ายรายเดือน) ระบบกำหนด Username และ Password สำหรับ Dealers ใช่

14 หลักเกณฑ์การกำหนด รหัสตัวแทนขาย

15 หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสตัวแทนขาย
รหัสตัวแทนขายมีทั้งหมด 10 หลักโดยมีการกำหนดความหมายของแต่ละหลักดังนี้ หลักที่ ความหมาย การระบุรหัส หลักที่ 1 Dealer D = Dealer หลักที่ 2 ประเภทตัวแทนขาย 1= บุคคลธรรมดา 2= นิติบุคคล 3= พนักงาน TOT OS หลักที่ 3-5 Random เลขสุ่มจากระบบ หลักที่ 6-10 Running number ลำดับที่การเป็นตัวแทนขาย

16 รายงานที่ Dealers และ ทีโอที สามารถเรียกดูได้ (ดึงข้อมูลมาจากระบบ CRM)

17 1 2 3 รายงาน รายงานทะเบียนคุมตัวแทนจำหน่าย
รายงานสรุปยอดขายผ่านตัวแทนจำหน่าย 3 รายงานบันทึกข้อมูลการขาย

18 การใช้งานระบบ

19 URL เข้าใช้งานระบบ Browser ที่รองรับ
ตัวอย่างระบบ URL เข้าใช้งานระบบ Browser ที่รองรับ Google Chrome Fire Fox Safari Internet Explorer

20 ตัวอย่างระบบ : หน้า Login

21 สำหรับตัวแทนขาย การสมัครเป็นตัวแทนขาย

22 ตัวอย่างระบบ : สมัครตัวแทนจำหน่าย

23 เลือกประเภทตัวแทนจำหน่าย
ตัวอย่างระบบ : สมัครตัวแทนจำหน่าย เลือกประเภทตัวแทนจำหน่าย กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

24 ประเภทตัวแทนจำหน่าย นิติบุคคล บุคคลธรรมดา พนักงาน TOT OS
ตัวอย่างระบบ : สมัครตัวแทนจำหน่าย ประเภทตัวแทนจำหน่าย นิติบุคคล บุคคลธรรมดา พนักงาน TOT OS

25 1 3 2 ตัวอย่างระบบ : สมัครตัวแทนจำหน่าย เลือกพื้นที่ที่ต้องการทำตลาด
พื้นที่ที่เลือก 2

26 แนบเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน
ตัวอย่างระบบ : สมัครตัวแทนจำหน่าย แนบเอกสารเพิ่มเติมให้ครบถ้วน

27 ตัวอย่างระบบ : สมัครตัวแทนจำหน่าย

28 เมื่อตัวแทนจำหน่ายสมัครเสร็จแล้ว ระบบจะส่ง e-mail ไปให้กับผู้อนุมัติ
ตัวอย่างระบบ : สมัครตัวแทนจำหน่าย เมื่อตัวแทนจำหน่ายสมัครเสร็จแล้ว ระบบจะส่ง ไปให้กับผู้อนุมัติ

29 สำหรับตัวแทนจำหน่าย บันทึกข้อมูลการขาย

30 เลือกเมนู บันทึกข้อมูลการขาย
ตัวอย่างระบบ :บันทึกการขาย เข้าระบบ TOT Dealer เลือกเมนู บันทึกข้อมูลการขาย

31 1 2 หน้าบันทึกข้อมูลการขาย ตัวอย่างระบบ : บันทึกการขาย
ตรวจสอบรหัสตัวแทนขาย 2 เลือกบริการ ซึ่งมี 3 บริการ โทรศัพท์พื้นฐาน ADSL Fiber2U

32 3 ตัวอย่างระบบ : บันทึกการขาย เลือกโปรโมชั่น
โปรโมชั่นจะแสดงโปรโมชั่นทั้งของส่วนกลาง และของพื้นที่ ให้เลือก 3

33 ตัวอย่างระบบ : บันทึกการขาย
4 เลือกโปรโมชั่นแพ็คเกจ ความเร็ว

34 ตัวอย่างระบบ :บันทึกการขาย
5 กรอกข้อมูลของลูกค้า

35 6 7 ตัวอย่างระบบ : บันทึกการขาย กรอกสถานที่ติดตั้ง
กดตกลงเพื่อยืนยันบันทึกข้อมูลการขาย

36 ตัวอย่างระบบ : บันทึกการขาย
เมื่อบันทึกข้อมูลการขายเสร็จสิ้น ระบบจะแสดงหมายเลขอ้างอิงการขาย

37 ตัวอย่างระบบ :บันทึกการขาย
เมื่อตัวแทนจำหน่ายบันทึกข้อมูลการขายแล้ว พนักงานทีโอที จะดำเนินการสร้างเคสในระบบ CRM ตามกระบวนการเดิม จนถึงขั้นตอนปิดเคส แล้วเรียกรายงานจ่ายตังให้กับตัวแทนจำหน่ายทุกสิ้นเดือน

38 สำหรับพนักงาน ทีโอที

39 Username และ Password เดียวกับระบบ intranet
ตัวอย่างระบบ : Login Username และ Password เดียวกับระบบ intranet

40 ตัวอย่างระบบ : หน้าหลัก

41 การกำหนด สิทธิเข้าใช้งานระบบ

42 ตัวอย่างระบบ : การกำหนดสิทธิเข้าใช้งานระบบ

43 ตัวอย่างระบบ : การกำหนดสิทธิเข้าใช้งานระบบ

44 เลือกกำหนดสิทธิพนักงาน
ตัวอย่างระบบ : การกำหนดสิทธิเข้าใช้งานระบบ เลือกกำหนดสิทธิพนักงาน

45 ตัวอย่างระบบ : การกำหนดสิทธิเข้าใช้งานระบบ
1 2 3

46 การเปลี่ยนแปลงสิทธิพนักงาน

47 เลือกเปลี่ยนแปลงสิทธิพนักงาน
ตัวอย่างระบบ : การเปลี่ยนแปลงสิทธิพนักงาน เลือกเปลี่ยนแปลงสิทธิพนักงาน

48 ตัวอย่างระบบ : การเปลี่ยนแปลงสิทธิพนักงาน
กดลบ

49 การอนุมัติตัวแทนขาย

50 ตัวอย่างระบบ : การอนุมัติตัวแทนขาย

51 ตัวอย่างระบบ : การอนุมัติตัวแทนขาย
รายการตัวแทนจำหน่ายที่ยังไม่ได้อนุมัติ

52 ตัวอย่างระบบ : การอนุมัติตัวแทนขาย

53 พิมพ์ใบสมัคร และ สัญญา เซ็นสัญญาระหว่างตัวแทนกับทีโอที
ตัวอย่างระบบ : การอนุมัติตัวแทนขาย ขั้นตอนก่อนอนุมัติ พิมพ์ใบสมัคร และ สัญญา เซ็นสัญญาระหว่างตัวแทนกับทีโอที Scan ไฟล์สัญญาและใบสมัครเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์

54 ตัวอย่างระบบ : การอนุมัติตัวแทนขาย

55 ตัวอย่างระบบ : การอนุมัติตัวแทนขาย
ขั้นตอนอนุมัติ แสดงความคิดเห็น แนบไฟล์สัญญา แนบไฟล์สัญญา (สำเนา) เลือกรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน กดปุ่มยืนยันอนุมัติ

56 ตัวอย่างระบบ : การอนุมัติตัวแทนขาย
เมื่อพิจารณาอนุมัติตัวแทนจำหน่ายเรียบร้อย ระบบจะทำการส่ง ผลการพิจารณา พร้อมทั้ง Username Password และข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ให้กับตัวแทน

57 การเรียกรายงาน

58 ตัวอย่างระบบ : การเรียกรายงาน

59 ตัวอย่างระบบ : การเรียกรายงาน

60 ตัวอย่างระบบ : การเรียกรายงาน

61 กดปุ่ม Export เพื่อ Save รายงานเป็น PDF
ตัวอย่างระบบ : การเรียกรายงาน กดปุ่ม Export เพื่อ Save รายงานเป็น PDF

62 THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt ระบบตัวแทนจำหน่าย/ ตัวแทนขายอิสระ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google