งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมสต๊อกสินค้า และ โปรแกรมขายหน้าร้าน Nanosoft Smart INV.NET วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปและการ ประยุกต์ใช้งาน อ. วิสุตร์ เพชรรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมสต๊อกสินค้า และ โปรแกรมขายหน้าร้าน Nanosoft Smart INV.NET วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปและการ ประยุกต์ใช้งาน อ. วิสุตร์ เพชรรัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมสต๊อกสินค้า และ โปรแกรมขายหน้าร้าน Nanosoft Smart INV.NET วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปและการ ประยุกต์ใช้งาน อ. วิสุตร์ เพชรรัตน์

2  โปรแกรมสต๊อกสินค้า หรือ โปรแกรมขายหน้า ร้านมีความสามารถในการ ออกบิลขาย และ ขาย หน้าร้าน (Point of sale) สำหรับธุรกิจทั่วไปโดย ส่วนประกอบหลักๆของ โปรแกรม ระบบการขาย แบบการเปิดบิลปกติ, ระบบการขายหน้าร้าน (POS), ระบบ การจัดซื้อ, ระบบสินค้าคงคลัง, ระบบลูกหนี้, ระบบเจ้าหนี้, ระบบการเงิน และ ระบบการออกเอกสาร ต่างๆ อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี เป็นต้น โดย รายละเอียดของ โปรแกรมสต๊อก และ บัญชี โปรแกรมขายหน้าร้าน (Point of sale)

3  ระบบการขายสินค้า  ระบบสต๊อกสินค้า  ระบบการจัดซื้อ  ระบบลูกหนี้  ระบบเจ้าหนี้  ระบบการเงิน โปรแกรมขายหน้าร้าน (Point of sale)

4  ระบบการขายสินค้า ซึ่ง ประกอบไปด้วย การขายสินค้า แบ่งการขายออกเป็น 2 แบบ คือ บันทึกการขายแบบ ปกติ และ ขายหน้าร้าน ( Point of Sale ) นอกจากนี้ ยัง ประกอบไปด้วย การออกใบเสนอราคา, การรับเงินมัด จำ, การยกเลิกการขาย และ รายงานเชิงวิเคราะห์ต่างๆ โดย โปรแกรมสามารถออกเอกสารการขายในแบบ ต่างๆ ได้คือ ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี, ใบส่งของ, ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว หรือ ใบเสนอราคา ระบบการขายสินค้า

5

6

7  ระบบการจัดการเกี่ยวกับ สต๊อกสินค้า ซึ่ง ประกอบไป ด้วย การโอนคลังสินค้า, การเบิกสินค้า, การรับสินค้า ในกรณีอื่นๆ ที่ไม่ใช่การซื้อเข้ามา และ การจัดชุดสินค้า โดย ระบบนี้จะประกอบ ไปด้วย รายงานต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับสต๊อก เช่น รายงานสินค้าคงเหลือ, รายงานจำนวนสินค้าสูง / ต่ำ กว่าจุดที่กำหนดระบบนี้จะมี การเชื่อมโยงกับระบบ อื่นๆ โดยอัตโนมัติ คือ เมื่อมีการ บันทึกรับสินค้า โปรแกรมจะนำสินค้าเข้าสต๊อกโดย อัตโนมัติ และ เมื่อมีการขายสินค้า โปรแกรมจะทำการ ตัดสินค้าออกจากสต๊อกโดยอัตโนมัติ ระบบสต๊อกสินค้า

8

9  ระบบการจัดซื้อสินค้า โดยระบบนี้จะประกอบไป ด้วย การสั่งซื้อสินค้า, การรับสินค้า, ยกเลิกการรับ สินค้า และ การจ่ายเงินมัดจำ ซึ่ง ระบบการจัดซื้อจะ เชื่อมโยง ไปยังระบบสต๊อก ระบบการจัดซื้อ

10

11

12  ระบบการจัดการเกี่ยวกับ ลูกหนี้ กรณี เกิดการขายเชื่อ โดย ระบบนี้จะเชื่อมโยงกับระบบการขาย  ระบบการจัดการเกี่ยวกับ เจ้าหนี้ กรณี เกิดการซื้อเชื่อ โดย ระบบนี้จะเชื่อมโยงกับระบบการรับสินค้า ระบบลูกหนี้ - เจ้าหนี้

13

14

15  ระบบการจัดการเกี่ยวกับ การเงิน ระบบนี้จะประกอบไป ด้วยการรับจ่ายเงิน จากระบบต่างๆ โดย ระบบนี้จะ เชื่อมโยงกับ ระบบการรับสินค้า, ระบบการขาย, ระบบการ รับชำระหนี้จากลูกหนี้ และ ระบบการจ่ายชำระหนี้ให้ เจ้าหนี้ ระบบการเงิน

16

17

18  รายงานการขายสินค้า  รายงานสินค้าคงเหลือต่ำกว่ากำหนด  รายงานการสั่งซื้อ  รายงานการรับสินค้า  รายงานยอดลูกหนี้คงค้าง  งานการครบกำหนดชำระหนี้  รายงานการรับจ่ายเงินประจำวัน, อื่นๆ ระบบรายงาน

19

20  โปรแกรมขายหน้าร้าน ( POS ) Nanosoft Smart INV.NET จะประกอบไปด้วยระบบ หลักๆ 6 ระบบ คือ ระบบการ จัดซื้อ จะเชื่อมโยงไปยัง ระบบสต๊อกสินค้า คือ จะเพิ่ม จำนวนสินค้าโดยอัตโนมัติ และ หากมีการจัดซื้อด้วย เงิน เชื่อ ระบบจะเชื่อมโยงไปยัง ระบบเจ้าหนี้ ในส่วนของ ระบบการขาย และ ขายหน้าร้าน ( POS ) จะเชื่อมโยงไป ยัง ระบบสต๊อกสินค้า คือ จะทำการตัดจำนวนสินค้าโดย อัตโนมัติ หากมีการขายด้วยเงินเชื่อ ระบบจะเชื่อมโยงไป ยัง ระบบลูกหนี้ โดย ในส่วนการขายยังมี ระบบการ คำนวณต้นทุนสินค้า, ระบบโปรโมชั่น และ สมาชิก อีกทั้ง ระบบการออกเอกสารต่างๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับ ภาษี, ใบส่งของ, ใบแจ้งหนี้, ใบเบิกสินค้า ฯลฯ ซึ่งทุก ระบบจะทำการเชื่อมโยงไปยัง ระบบการรับจ่ายเงิน คุณสมบัติโปรแกรม Smart INV.NET

21

22

23  ระบบปฏิบัติการ Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8  โปรแกรมจัดการทางด้านฐานข้อมูล (Database Management) MS Access  CPU Core i3 หรือสูงกว่า  Memory 2 GB หรือสูงกว่า  Monitor SVGA ความละเอียด 1024x768 ขึ้นไป  Monitor Touch Screen สำหรับระบบขายหน้าร้าน ( POS )  เครื่องพิมพ์สลิป, เครื่องอ่านบาร์โค๊ด, ลิ้นชักเก็บเงิน สำหรับระบบขายหน้า ร้าน ( POS )  พื้นที่ว่างสำหรับเก็บโปรแกรมใน Hard disk 80 MB .Net Frame work 2.0  ระบบ Network ( Lan : local area network ) *  ระบบ Internet * ทรัพยากรที่ต้องการ

24 เครื่องมือสำหรับระบบ POS

25

26

27  คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผล  บาร์โค้ดสแกนเนอร์  เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด  ลิ้นชักเก็บเงิน  เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ  จอแสดงราคา  จอระบบสัมผัส ส่วนประกอบของเครื่อง POS

28 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผล

29 บาร์โค้ดสแกนเนอร์

30 เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด

31 ลิ้นชักเก็บเงิน

32 เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ

33 จอแสดงราคา

34 จอระบบสัมผัส

35 Workshop ติดตั้ง Smart INV.NET


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมสต๊อกสินค้า และ โปรแกรมขายหน้าร้าน Nanosoft Smart INV.NET วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปและการ ประยุกต์ใช้งาน อ. วิสุตร์ เพชรรัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google