งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Input&Output เสนอ อ. อภิเดช จิตมุ่ง โดย นาย ภคินนัย ชมภูนุช ม.4/1 เลขที่ 8 นางสาว ฟ้ารุ่ง วะสาร ม.4/1 เลขที่ 27 นางสาว รัฐภัทร บุญทัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Input&Output เสนอ อ. อภิเดช จิตมุ่ง โดย นาย ภคินนัย ชมภูนุช ม.4/1 เลขที่ 8 นางสาว ฟ้ารุ่ง วะสาร ม.4/1 เลขที่ 27 นางสาว รัฐภัทร บุญทัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Input&Output เสนอ อ. อภิเดช จิตมุ่ง โดย นาย ภคินนัย ชมภูนุช ม.4/1 เลขที่ 8 นางสาว ฟ้ารุ่ง วะสาร ม.4/1 เลขที่ 27 นางสาว รัฐภัทร บุญทัน ม.4/1 เลขที่ 29 นางสาว สุนิตา บาททาไร ม.4/1 เลขที่ 31 นางสาว อารีย์ คำงาม ม.4/1 เลขที่ 33

2 Output เอาต์พุต หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการ ประมวลผลแล้ว และสามารถนำไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ได้โดยทั่วๆ ไปคอมพิวเตอร์ จะนำข้อมูลที่อินพุตเข้ามาทำการ ประมวลผลเป็นเอาต์พุต ซึ่งเอาต์พุตแบ่ง ตามฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และความต้องการ ของผู้ใช้ ออกเป็น 2 รูปแบด้วยกัน คือ ซอฟแวร์ก๊อปปี้ (Soft Copy) เป็น เอาต์พุตที่แสดงในลักษณะชั่วคราว ไม่ สามารถเก็บไว้ใช้ในวัยข้างหน้าได้ ตัวอย่างเช่น เอาต์พุตแสดงบนจอภาพ ฮาร์ดแวร์ก๊อปปี้ (Hard Copy) เป็น เอาต์พุตที่แสดงในลักษณะถาวร สามารถ เก็บไว้ใช้งานได้หลายครั้ง ตัวอย่างเช่น เอาต์พุตที่แสดงออกทางเครื่องพิมพ์ใน รูปแบบของเอกสาร

3 Output Device อุปกรณ์เอาต์พุต เทอร์มินัล (Terminal) เป็นอุปกรณ์ในระบบ คอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่มีหน้าที่ในการรับและ ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ โดยระบบคอมพิวเตอร์จะ รับข้อมูลจากเทอร์มินัลแล้วจะทำการ ประมวลผลหรือไม่ก็ตามแต่เพื่อนำไปใช้ใน ระบบต่อไปโดยเทอร์มินัลจะมีอุปกรณ์ต่างๆ ด้วย อย่างเช่น เมาส์ คีย์บอร์ด กล้อง เครื่องอ่านบาร์โค้ด จอภาพ เครื่องพิมพ์

4 Laser Printer เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้เทคโนโลยี เดียวกับเครื่องถ่ายเอกสาร คือยิง เลเซอร์ไปสร้างภาพบนกระดาษใน การสร้างรูปภาพ หรือตัวอักษร ซึ่ง ผลลัพธ์ที่ออกมาจะมีคุณภาพสูง มาก และราคาเครื่องพิมพ์ก็มีราคา สูงมากด้วยเช่นกัน ซึ่งเครื่องพิมพ์ เลเซอร์จะทำงานได้เร็วกว่า

5 Input Device สไตลัส ( Stylus ) เป็นอุปกรณ์ประเภท ปากกาป้อนข้อมูลชนิดหนึ่งที่นิยมใช้กัน มากในคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เช่น พีดี เอ แท็บเล็ตพีซี หรืออาจพบเห็นใน สมาร์ทโฟนบางรุ่น ผลิตมาเพื่อใช้เขียน หนังสือด้วยลายมือหรือวาดเส้นลงบน หน้าจออุปกรณ์ได้โดยตรง

6 Web cam เว็บแคม (Web cam ) เป็นกล้องถ่าย วิดีโออีกประเภทหนึ่งที่ใช้สำหรับการ ถ่ายภาพเคลื่อนไหวเช่นเดียวกัน แต่ ภาพที่ได้จะหยาบและมีขนาดไฟล์เล็ก กว่ากล้องแบบ DV มาก จึงนิยมใช้ สำหรับการเผยแพร่ข้อมูลลงบน อินเทอร์เน็ตหรือนำไปใช้ประโยชน์กับ โปรแกรมสนทนาบนเว็บบางประเภท เพื่อให้เห็นหน้าตาของคู่สนทนา

7 Thank You


ดาวน์โหลด ppt อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Input&Output เสนอ อ. อภิเดช จิตมุ่ง โดย นาย ภคินนัย ชมภูนุช ม.4/1 เลขที่ 8 นางสาว ฟ้ารุ่ง วะสาร ม.4/1 เลขที่ 27 นางสาว รัฐภัทร บุญทัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google