งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3.8 ชี้แจงผลการดำเนินการตามผลการประเมินโครงการพัฒนานักบริหารสหกรณ์ให้ใช้ข้อมูล ทางการเงินการบัญชีอย่างมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ SmartManage กลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

2 ผลการประเมินกระบวนงาน
- การเข้าใช้งานยาก - เมนูซ่อน/มองเห็นไม่ชัดเจน - อุปกรณ์ไม่รองรับ การใช้งาน - การแสดงผลช้า - สีของแท่งกราฟมีความใกล้เคียงกัน ไม่มี ความแตกต่าง - การแสดงผลข้อความหลายบรรทัด การแสดงรายงาน Smart Manage - พัฒนา SmartManage Application - จัดทำโบรชัวร์หรือคู่มือแนะนำการใช้งาน - พัฒนาให้สามารถใช้งานสำหรับสหกรณ์ นอกภาคเกษตร ความต้องการเพิ่มเติม กลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

3 ผลการดำเนินการตามผลการประเมิน
ข้อเท็จจริง การแก้ไขปัญหา การใช้งาน สามารถสร้าง Short cut เพื่อความสะดวกในการเข้า ใช้งาน ได้เพิ่มรายละเอียดการ เข้าสู่เมนูต่างๆในคู่มือ กำหนดให้คณะกรรมการ สหกรณ์ที่มีความพร้อม ลงทะเบียนใช้งาน การแสดงรายงาน วางแผน และวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ วิเคราะห์เลือกสีที่มีความแตกต่างและยังคงทำให้รายงานสวยงาม หน้าจอ Smartphone มีพื้นที่จำกัดจึงไม่สามารถแสดงรายการในบรรทัดเดียว ความต้องการเพิ่มเติม SmartManage ได้พัฒนาเป็น App วางให้ download ที่ Play store โบรชัวร์หรือคู่มือแนะนำการใช้งานวางให้ download ที่ SmartManage นอกภาคเกษตรอยู่ระหว่างการพัฒนา กลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

4 ตัวอย่างหน้าจอรายงาน SmartManage
กลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

5 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Thank You ! ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google