งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการสร้าง ภาพเคลื่อนไหว คอมพิวเตอร์ Computer Animation ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการสร้าง ภาพเคลื่อนไหว คอมพิวเตอร์ Computer Animation ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการสร้าง ภาพเคลื่อนไหว คอมพิวเตอร์ Computer Animation ง 22204

2 โปรแกรม Adobe Flash Adobe Flash ชื่อเดิม คือ Shockwave Flash และ Macromedia Flash เป็น โปรแกรมที่ใช้ในการเขียนสื่อมัลติมีเดียที่ เอาไว้ใช้สร้างเนื้อหาเกี่ยวกับ Flash Flash Player พัฒนาและเผยแพร่โดย บริษัท Abode System

3 ขั้นตอนการสร้างภาพเคลื่อนไหว ในมูฟวี่ 1. การวางโครงเรื่องชิ้นงาน 2. การจัดเตรียมองค์ประกอบ ชิ้นงาน 3. การสร้างชิ้นงานและทดสอบการ ทำงาน 4. การพับลิชชิ้นงานเพื่อนำไป เผยแพร่

4 1. การวางโครงเรื่องชิ้นงาน เป็นขั้นตอนของการ วางแผนว่าต้องการให้ ชิ้นงานออกมาแนวไหน มีวัตถุประสงค์อย่างไร มัก ถูกรวบรวมเป็นผังโครง ร่างที่เรียกว่า สตอรี่บอร์ด (Story Board)

5 2. การจัดเตรียมองค์ประกอบ ชิ้นงาน ขั้นตอนนี้เป็นการกำหนดว่า เราต้องเตรียมอะไรบ้าง เพื่อให้นำมาประกอบเป็น ชิ้นงานเช่นโปรแกรม เสียง ภาพ ไมโครโฟน ลำโพง เป็นต้น

6 3. การสร้างชิ้นงานและ ทดสอบการทำงาน เป็นขั้นตอนในการใน การใช้ Flash ในการ สร้างตัวชิ้นงาน นำ ภาพและเสียงที่ เตรียมไว้มาประกอบ กันเพื่อให้ได้ชิ้นงาน ที่กำหนดไว้

7 4. การพับลิชชิ้นงานเพื่อนำไป เผยแพร่ เป็นขั้นตอนสุดท้าย ของการสร้างชิ้นงาน ที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ โดยการพับลิช (publish) เป็นไฟล์ มูฟวี่ เพื่อนำไป เผยแพร่ต่อไป

8 1.3 ส่วนประกอบของ โปรแกรม Flash CS6 1. เมื่อเปิดโปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 แล้ว จะปรากฏ หน้าจอดังภาพ

9

10

11 1. Menu Bar ( เมนูบาร์ ) เป็นส่วนสำหรับแสดง รายการคำสั่งต่างๆ ของโปรแกรม 2. Stage ( สเตจ ) เป็นส่วนที่เรากำหนด ขอบเขตขนาดของการทำงาน เป็นพื้นที่ส่วนที่ใช้ ในการวางวัตถุต่างๆ หรืออาจจะเรียกว่า " เวที " เมื่อมีการนำเสนอผลงานจะแสดงเฉพาะวัตถุบน Stage นี้เท่านั้น 3. Properties ( พร็อพเพอร์ตี้ ) เป็นส่วน กำหนดคุณสมบัติให้กับวัตถุต่างๆ ที่เราใช้งาน ทั้ง การกำหนดค่าต่างๆ หรือการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงแก้ไขวัตถุไหนก็นำเมาส์ไปคลิกที่ วัตถุนั้นก่อน 4.Timeline ( ไทม์ไลน์ ) มีไว้สำหรับควบคุมการ ทำงานและกำหนดการนำเสนอผลงาน ตลอดจน การเคลื่อนไหวต่างๆ 5. Toolbox ( ทูลบ๊อกซ์ ) เป็นกลุ่มของ เครื่องมือในการสร้างงานและจัดการวัตถุต่างๆ ซึ่ง ประกอบด้วยปุ่มเครื่องมือย่อยต่างๆ ที่ใช้ในการ สร้างงาน

12

13 รายละเอียดของเครื่องมือกลุ่มเลือก Subselection tool เคลื่อนย้ายปรับแต่งวัตถุ Gradient Tranform tool ปรับสีของวัตถุ

14 รายละเอียดของเครื่องมือกลุ่มวาด และตกแต่งภาพ

15 Lesso Tool ใช้เลือกพื้นที่บางส่วน ของวัตถุ Text Tool ใช้พิมพ์ข้อความ Rectangle Tool ใช้วาดรูป สี่เหลี่ยม Brush Tool ใช้วาดรูปสี่เหลี่ยม Paint Bucket Tool ใช้เติมสีพื้นให้ วัตถุ Eraser Tool ใช้ลบวัตถุ รายละเอียดของเครื่องมือกลุ่มวาดและ ตกแต่งภาพ ( ต่อ )

16 รายละเอียดของเครื่องมือกลุ่ม มุมมอง (View)

17 รายละเอียดของเครื่องมือกลุ่มสีเส้นและ สีพื้น (Colors)

18

19 คลิ๊กปุ่ม color picker เพื่อ กำหนดสีที่ต้องการ เพิ่มเติม

20

21

22

23

24

25

26

27

28 THE END


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการสร้าง ภาพเคลื่อนไหว คอมพิวเตอร์ Computer Animation ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google