งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการเพิ่มรายได้ กลุ่มลูกค้ารายใหญ่/SMEs ประจำปี 2559 ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1.1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการเพิ่มรายได้ กลุ่มลูกค้ารายใหญ่/SMEs ประจำปี 2559 ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1.1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการเพิ่มรายได้ กลุ่มลูกค้ารายใหญ่/SMEs ประจำปี 2559 ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1.1

2 ผลการดำเนินงานด้านรายได้ ปี 58 : ภ.1 ผลการดำเนินงานด้านรายได้ รายได้สะสมปี 58 รวมประมาณการ (ธ.ค.58) 3,045.75 ลบ. เป้าหมายรายได้ปี 58 3,236.50 ลบ. เทียบผล 58 กับเป้าหมาย -190.75 ลบ. 5.89% ผลรายได้ปี 57 3,144.02 ลบ. เทียบผลปี 58 กับ ปี 57 - 98.27 ลบ. 3.23% ไม่รวมรายได้ OTPC

3 Target Revenue ปี 2559 รายได้สะสมปี 58 รวมประมาณการ(ธ.ค.58) รวมประมาณการ(ธ.ค.58) เป้าหมายเพิ่ม 5% เป้ารายได้ ปี 59 3,045.75152.293,198.04 หน่วย:ล้านบาท ท้าทาย(7%) 213.20 3,258.95 ท้าทาย(7%) 213.20 3,258.95 รายได้สะสมปี 58(F)เป้าหมายรายได้ปี 59 0 1,000 2,000 3,000 4,000 3,045.75 3,198.04 + 5% (152.29 ลบ.)

4 ประเด็นสำคัญ การกำหนดแนวทางการเพิ่มรายได้ Target Revenue ปี 2559 1 1 2 2 นโยบาย : เพิ่มบริการ LLI ปี 2559 100 วงจร ปี 2559 นโยบาย : เพิ่มบริการ LLI ปี 2559 100 วงจร ปี 2559 รายได้รวมปี 58 (ลูกค้ารายใหญ่) 184.186 ลบ. เป้าหมาย เพิ่ม 10% เป้าหมายรายได้ปี 59 202.61 ลบ. + 10% (18.42 ลบ.)

5 Segment Sales 1 1 2 2 3 3 กลุ่มลูกค้า อปท. กลุ่มลูกค้าราชการ กลุ่มลูกค้า SMEs 9.967 ลบ. 0.995 ลบ. 6.649 ลบ. บริการ E-Auction 4 4 0.900 ลบ.

6 Segment Sales 1 1 2 2 3 3 กลุ่มลูกค้า อปท. กลุ่มลูกค้าราชการ กลุ่มลูกค้า SMEs บริการ E-Auction 4 4

7 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อปท. : บภ.1.1 จำนวน อปท. รวม 1,194 แห่ง ประเภท อปท. จำนวน อปท. ใช้บริการอินเทอร์เน็ต LLIFTTxADSLWi-NetDSL VPNIP Starรวม สัดส่วนการ ใช้เน็ต เทศบาลนคร 20110002 100.00% เทศบาลเมือง 1537301014 93.33% เทศบาลตำบล 1371357286100114 83.21% อบจ. 73310007 100.00% อบต. 406471851051507359 88.42% รวม567662531382111749687.48% สถานภาพ อปท.ที่ใช้บริการอินเทอร์เน็ต TOT ข้อมูล ณ 31 ธ.ค. 58 1. กลุ่มลูกค้า อปท.ที่ใช้บริการ Internet

8 Fixed Line Only จำนวนสัดส่วน 00.00% 16.67% 107.30% 00.00% 204.93% 315.47% ไม่ใช้บริการจำนวนสัดส่วน 00 0 0% 0% 139.49% 00.00% 276.65% 407.05% กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อปท. : บภ.1.1 2. กลุ่มลูกค้า อปท. ที่ใช้ Fixed Line Only 3. กลุ่มลูกค้า อปท. ไม่ใช้บริการของ TOT เทศบาลนคร เทศบาลเมือง อบจ. เทศบาลตำบล อบต. รวม

9 Sales Target กลุ่มลูกค้า อปท. เพิ่มรายได้ 9.967 ล้านบาท กลุ่มลูกค้าเก่า (412 ราย) กลุ่มลูกค้า (31 แห่ง) Fixed Line Only กลุ่มลูกค้าใหม่ ( 40 แห่ง) กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการ ADSL กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการ FTTX กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการ LLI ที่ยังไม่ใช้ บริการ Internet กลุ่มไม่ใช้บริการของ TOT

10 กลยุทธ์การตลาดกลุ่มลูกค้าอปท.  สร้างรายได้ 1.นำเสนอบริการ รูปแบบ Network Solution “ Pro.Smart Network” 2. Re Solution 3. เลือกใช้รายการส่งเสริม การขายที่จูงใจลูกค้า “ PRO. Value Fast ” 4. ต่อยอดบริการ - e-Auction - Wi-Fi แบบเหมาจ่าย  สร้างรายได้ 1.นำเสนอบริการ รูปแบบ Network Solution “ Pro.Smart Network” 2. Re Solution 3. เลือกใช้รายการส่งเสริม การขายที่จูงใจลูกค้า “ PRO. Value Fast ” 4. ต่อยอดบริการ - e-Auction - Wi-Fi แบบเหมาจ่าย  ปกป้องลูกค้า ให้บริการ รูปแบบ Network Solution  ปกป้องลูกค้า ให้บริการ รูปแบบ Network Solution

11 กลุ่มลูกค้า InternetPromotionอปท. สัดส่วน การขาย จำนวน แห่ง อัตรา ค่าบริการ (บ./ด.) ค่าบริการ ส่วนเพิ่ม (บ./ด.) ค่าบริการ เรียกเก็บครั้ง แรก รายได้รวมปี 59 LLI (66 แห่ง) Smart Network (M,L)เดิมใช้ LLI100% 66เท่าเดิม- 26,455 291,005 - รักษาฐานลูกค้ารวม 66 291,005 FTTX ( 253 แห่ง) Smart Network (L) ทน,ทม.,อบจ 100% 118,1406,940 ไม่มีเรียกเก็บ 458,040 Smart Network (M)ทต.5% 57,1405,940 178,200 Smart Network (S) ทต.30% 17 6,1405,250 535,500 อบต.20% 37 1,165,500 Network Solution(SS) ทต.65% 355,5004,610 968,100 อบต.90% 1484,0003,110 2,761,680 รวม 100% 253 6,067,020 ADSL+Wi-net (159 แห่ง) Smart Network (L)ทน,ทม.,อบจ100% 48,1407,550 181,200 Smart Network (S) ทต.5% 2 6,1405,550 66,600 อบต.2% 3 99,900 Network Solution(SS) ทต.35% 125,5004,910 353,520 อบต.25% 324,0003,410 654,720 รวม 33% 53 1,355,940 รวมการขายรูปแบบ Solution 372 แห่ง รายได้รวม 7,713,965 บาท 1. กลุ่มลูกค้าInternet เดิม กลยุทธ์การขายกลยุทธ์การขาย Network Solution (SS) : โปรโมชั่นของแต่ละพื้นที่ (ใช้โปร. ปกติ โดยทำ Over Write)

12 2. กลุ่มลูกค้า Fixed Line Only กลยุทธ์การขายกลยุทธ์การขาย กลุ่มลูกค้า อปท. Promotionอปท.สัดส่วน จำนวน แห่ง อัตรา ค่าบริการ (บ./ด.) รายได้รวม ปี 59(บ./ด.) Fixed Line Only (31 แห่ง) Smart Network (L) เทศบาลเมือง4%18,14058,608 Smart Network (S) เทศบาลตำบล อบต. 40%126,140442,080 Network Solution(SS) เทศบาลตำบล อบต. 59%184,750513,000 รวม31 1,013,688 Network Solution (SS) : โปรโมชั่นของแต่ละพื้นที่ (ใช้โปร. ปกติ โดยทำ Over Ride Price)

13 กลุ่มลูกค้า อปท. Promotion อปท. สัดส่วน จำนวน แห่ง อัตรา ค่าบริการ (บ./ด.) รายได้รวมปี 59 (บาท) ไม่ใช้บริการ ของ TOT (40 แห่ง) Smart Network (S) เทศบาลตำบล อบต. 30%126,140442,080 Network Solution (SS) เทศบาลตำบล อบต. 70%284,750798,000 รวม 40 1,240,080 3. กลุ่มลูกค้าลูกค้าใหม่ (อปท. ไม่ใช้บริการของ TOT) กลยุทธ์การขายกลยุทธ์การขาย Network Solution (SS) : โปรโมชั่นของแต่ละพื้นที่ (ใช้โปร. ปกติ โดยทำ Over Ride Price)

14 Segment Sales 1 1 2 2 3 3 กลุ่มลูกค้า อปท. กลุ่มลูกค้าราชการ กลุ่มลูกค้า SMEs บริการ E-Auction 4 4 กลุ่มลูกค้า ราชการ

15 เพิ่มรายได้ 0.995 ล้านบาท เป้าหมาย : กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย : จำนวน 11 แห่ง  สถาบันการศึกษาเดิม 3 แห่ง  โรงพยาบาล 7 แห่ง  ราชอื่น ๆ 1 แห่ง กลยุทธ์การขาย มุ่งเน้นการขายรูปแบบ Solution * Solution Smart network

16 Segment Sales 1 1 2 2 3 3 กลุ่มลูกค้า อปท. กลุ่มลูกค้าราชการ กลุ่มลูกค้า SMEs บริการ E-Auction 4 4

17 กลุ่มลูกค้า SME 1. กลุ่มลูกค้าเดิม  กลุ่มลูกค้า SMEs เดิม ที่มีรายได้ต่ำกว่า 3,000 บาท จำนวน 20 ราย 1. กลุ่มลูกค้าเดิม  กลุ่มลูกค้า SMEs เดิม ที่มีรายได้ต่ำกว่า 3,000 บาท จำนวน 20 ราย เพิ่มรายได้ 6.649 ล้านบาท เป้าหมาย : 2.กลุ่มลูกค้าใหม่  กลุ่มลูกค้า SMEs ที่ไม่ได้ใช้บริการ ของ TOT 360 ราย 2.กลุ่มลูกค้าใหม่  กลุ่มลูกค้า SMEs ที่ไม่ได้ใช้บริการ ของ TOT 360 ราย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย :

18 กลุ่มลูกค้า SMEs ส่วนแบ่งการตลาด กลุ่มลูกค้า SMEs บภ.1.1  กลุ่มลูกค้า SMEs ที่ไม่ใช้บริการของ TOT กลุ่มลูกค้าPromotion T. เข้าพบ ลูกค้า 50 % T. ขาย ได้ 10 % รายได้รวมปี 59 (บาท) SMEs ขนาดเล็ก Super Fast 1 3,600 ราย 360 ราย SMEs ขนาดกลาง Super Fast 3 4,174,107 SMEs พื้นที่แข่งขัน สูง Super Fast Red

19 กลุ่มลูกค้า SMEs บภ.1.1 กลุ่มลูกค้า SME ของTOT  กลุ่มลูกค้า SMEs เดิมที่มีรายได้ต่ำกว่า 3,000 กลุ่มลูกค้าPromotionเป้าหมาย รายได้รวมปี 59 (บาท) SMEs ขนาดใหญ่ Smart Network (S M L) 15 ราย 1,184,436 ธุรกิจโรงแรม Solution SMEs Hotel 5 ราย1,290,000 รวม 20 ราย 2,474,107

20 รายการส่งเสริมการขาย สำหรับ Solution Network รายการส่งเสริมการขาย สำหรับ Solution Network

21 รายการส่งเสริมการขาย “Smart Network” บริการ Solution Smart Network 1Smart Network 2Smart Network 3 1. LLI แบบฺ Basic ความเร็ว 8 Mbps. 1 วงจร ความเร็ว 8 Mbps. 1 วงจร ความเร็ว 8 Mbps. 1 วงจร หรือ Eco-LLIความเร็ว 10 Mbps. 1 วงจร ความเร็ว 10 Mbps. 1 วงจร ความเร็ว 10 Mbps. 1 วงจร 2. Fiber 2 Uความเร็ว 30/10 Mbps. 1 วงจร ความเร็ว 40/10 Mbps. 1 วงจร ความเร็ว 50/10 Mbps. 1 วงจร 3. Voice2 เลขหมาย (IP Phone)โทรฟรีมูลค่า 100บาท ต่อเลขหมายต่อเดือน โทรฟรีมูลค่า 200บาท ต่อเลขหมายต่อเดือน โทรฟรีมูลค่า 300บาท ต่อเลขหมายต่อเดือน เงื่อนไขสิทธิพิเศษบริการ IP Phone (ในสิทธิ์และนอกสิทธิ์) โทรท้องถิ่นครั้งละ 2 บาท โทรทางไกล/มือถือ อัตรา 2 บาทต่อนาที ค่าบริการเหมา จ่าย/เดือน 6,640 บาท7,140 บาท8,140 บาท อนุมัติการตลาดเลขที่ ทีโอที สบภ.1.1/041 ลว. 2 พ.ย. 58

22 สิทธิพิเศษเพิ่มเติม รายการส่งเสริมการขาย “Smart Network” รายการอุปกรณ์ Smart Network 1 Smart Network 2 Smart Network 3 Managed Switch Cisco SF 220-24P 24 Port 10/100 M. Port Gigabit Ethernet Combo จำนวน 1 ชุด ราคา 4,000 บาท จำนวน 1 ชุด ราคา 4,000 บาท จำนวน 1 ชุด ราคา 4,000 บาท Unifi Long Range Indoor 300 Mps. 2.4 Ghz. จำนวน 1 ชุด ราคา 3,400 บาท จำนวน 1 ชุด ราคา 3,400 บาท จำนวน 2 ชุด ราคา 6,800 บาท Tenda Wireless 300 Mbps. จำนวน 1 ชุด ราคา 1,050 บาท จำนวน 2 ชุด ราคา 2,100 บาท จำนวน 1 ชุด ราคา 1,050 บาท ตู้ Rack 6 U จำนวน 1 ชุด ราคา 3,000 บาท จำนวน 1 ชุด ราคา 3,000 บาท จำนวน 1 ชุด ราคา 3,000 บาท Media Convertor/SFP ระยะทาง 20 Km. จำนวน 1 ชุด ราคา 1,700 บาท จำนวน 1 ชุด ราคา 1,700 บาท จำนวน 1 ชุด ราคา 1,700 บาท งานติดตั้งระบบ LAN จำนวน 4 จุด ราคา 4,500 บาท จำนวน 5 จุด ราคา 5,000 บาท จำนวน 5 จุด ราคา 5,000 บาท ค่าใช้จ่ายรวม 17,650 บาท19,200 บาท21,550 บาท  ยกเว้นค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์ /ค่าเช่าอุปกรณ์ จุดคุ้มทุน 3 เดือน

23 LLI FTTx งาน งานทั่วไป Smart Network 2 Solution สามารถแยกกลุ่มการใช้งาน และบริหารจัดการความเร็วแต่ละกลุ่ม การใช้งานได้ ราคา 7,140 บาท / เดือน

24 สิทธิพิเศษเพิ่มเติม รายการส่งเสริมการขาย “Smart Network” อนุมัติการตลาดเลขที่ ทีโอที สบภ.1.1(ลับ)/050 ลว. 16 พ.ย. 58 ลำดับ ที่ รายการอุปกรณ์จำนวนราคา (บาท) 1อุปกรณ์บริหาร Bandwidth1 ST.4,000 2Base Box 2 (Wi-Fi Station)3 ST.10,200 3Wall Rack 6 U1 ST.3,000 4ติดตั้งระบบ LAN ภายในสำนักงาน3 จุด3,000 ค่าใช้จ่ายรวม17,800 Smart Network 1 1. LLi + Fttx อยู่ในตัวเดียว บริหารจัดการ wan ได้ง่าย (ใช้ Core OFC. 1 Core) 2. สามารถบริการจัดการ BW. ของผู้ใช้ภายใน สนง.ได้ 3. ทำหน้า login เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ และพัฒนาต่อให้เก็บ log file ได้ (เสริมอุปกรณ์ Zyxel NSA 3210+HDD 1 TB ราคาประมาณ 6,000) 4. มีระบบ wireless ให้ 3 ชุด และ RB2011 สามารถบริหารจัดการ ระบบ wireless ทั้งหมดด้วยระบบ cloud ของ Mikrotik โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ข้อดี 150

25 สิทธิพิเศษเพิ่มเติม รายการส่งเสริมการขาย “Smart Network” อนุมัติการตลาดเลขที่ ทีโอที สบภ.1.1(ลับ)/050 ลว. 16 พ.ย. 58 ลำดับ ที่ รายการอุปกรณ์จำนวนราคา (บาท) 1อุปกรณ์บริหาร Bandwidth1 ST.4,000 2Base Box 2 (Wi-Fi Station)3 ST.10,200 3Wall Rack 6 U1 ST.3,000 4ติดตั้งระบบ LAN ภายในสำนักงาน3 จุด3,000 ค่าใช้จ่ายรวม20,200 Smart Network 2 ข้อดี 1. LLi + Fttx อยู่ในตัวเดียว บริหารจัดการ wan ได้ง่าย(ใช้ Core OFC. 1 Core) 2. ทำการบริการจัดการ BW. ของผู้ใช้ภายใน สนง.ได้ 3. ทำหน้า login เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ และพัฒนาต่อให้เก็บ log file ได้ (เสริมอุปกรณ์ Zyxel NSA 3210+HDD 1 TB ราคาประมาณ 6,000) 4. มีระบบ wireless ให้ 4 ชุด และ RB2011 สามารถบริหารจัดการ ระบบ wireless ทั้งหมดด้วยระบบ cloud ของ Mikrotik โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 1,000

26 สิทธิพิเศษเพิ่มเติม รายการส่งเสริมการขาย “Smart Network” อนุมัติการตลาดเลขที่ ทีโอที สบภ.1.1(ลับ)/050 ลว. 16 พ.ย. 58 ลำดับ ที่ รายการอุปกรณ์จำนวนราคา (บาท) 1อุปกรณ์บริหาร Bandwidth1 ST.4,000 2Base Box 2 (Wi-Fi Station)2 ST.6,800 3Wall Rack 6 U1 ST.3,000 4NSA+HDD 1TH1 จุด6,000 5ติดตั้งระบบ LAN ภายในสำนักงาน2 จุด2,000 ค่าใช้จ่ายรวม21,800 Smart Network 3 ข้อดี 1. LLi + Fttx อยู่ในตัวเดียว บริหารจัดการ wan ได้ง่าย(ใช้ Core OFC. 1 Core) 2. สามารถบริการจัดการ BW. ของผู้ใช้ภายใน สนง.ได้ 3. ทำหน้า login เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ และเก็บ log file ได้ ตาม พรบ.คอมฯ 50 4. มีระบบ wireless ให้ 3 ชุด และ RB2011 สามารถบริหารจัดการ ระบบ wireless ทั้งหมดด้วยระบบ cloud ของ Mikrotik โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 250

27 Fiber Optic 1 Core VLAN Fttx VLAN LLI Load Balance 2 WAN SFP Solution อบต.เขาชะงุ้ม เพิ่ม FTTx 30M/3M

28

29 รายการส่งเสริมการขาย “ Solution Network SS” “ Solution Network SS”รายการส่งเสริมการขาย 1. อัตราค่าบริการ 4,000 บาท 1. บริการ FTTx 2 วงจร ความเร็ว 20/5 M. 1 Fixed IP ( ราคา 2,000 บ. Pro.New Network Business) ความเร็ว 20/10 M. (ราคา 700 บ. Pro. New Inspire ) 2. ระบบ Network อุปกรณ์บริหารจัดการ Wi-Fi 2 จุด ติดตั้งสาย LAN 2 จุด Wall Rack 1 ST. ญ 3. การลงทุนระบบ Network ไม่เกิน 15,000 บาท 2. อัตราค่าบริการ 5,500 บาท 1. บริการ FTTx 2 วงจร ความเร็ว 20/5 M. 1 Fixed IP (ราคา 2,000 บ. Pro.New Network Business) ความเร็ว 45/20 M. (ราคา 1,890 บ. Pro. New Inspire ) 2. ระบบ Network อุปกรณ์บริหารจัดการ Wi-Fi 2 จุด ติดตั้งสาย LAN 2 จุด Wall Rack 1 ST. 4. สัญญาการให้บริการ 3 ปี 5. การดำเนินการด้านระบบ CRM โดยวิธี Over Ride Price ส่งส่วนงาน ขขบ. ดำเนินการ โปรพื้นที่ ดำเนินการเอง

30 กลยุทธ์การตลาด Promotion ลูกค้ารายใหญ่ อัตราค่าบริการเหมาจ่าย VOICE

31 กลยุทธ์การตลาด Promotion VOICE อัตราค่าบริการเหมาจ่าย รวมเลขหมาย AdvantageTOTลูกค้า 1. สามารถการันตีรายได้ขั้นต่ำ1. ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ 2. ชะลอการลดลงของรายได้และ การยกเลิกการใช้บริการ 2. ได้รับอัตราค่าบริการถูก กว่าอัตราค่าบริการปกติ

32 กลยุทธ์การตลาด VOICE อัตราค่าบริการเหมาจ่าย รวม เลขหมาย แบบที่ 1 เลือก Package

33 กลยุทธ์การตลาด VOICE อัตราค่าบริการเหมาจ่าย รวมเลขหมาย แบบที่ 2 Package Range สำหรับธุรกิจไม่สามารถ ควบคุมค่าใช้โทรศัพท์ได้

34 กลยุทธ์การตลาด Site Reference อัตราค่าบริการเหมาจ่ายรวมเลขหมาย กลุ่มลูกค้าเดิม - เพื่อรักษาฐานลูกค้า/รายได้

35 อัตราค่าบริการแบบเหมาจ่ายบริการ Fixed Line รวม 15 เลขหมาย บริษัทเกษมชัยฟาร์ม กรุ๊ป กลยุทธ์การตลาด ลูกค้าตกลงทำสัญญา “ รูปแบบที่ 2 ” ลูกค้าตกลงทำสัญญา “ รูปแบบที่ 2 ” นำเสนอ 1 นำเสนอ 2 เริ่มใช้บริการ ก.ค.57 รายได้เพิ่มขึ้น 21,500-4,500 = 17,000 บาท/เดือน

36 อัตราค่าบริการเหมาจ่ายบริการ ISDN แบบ PRI คิดอัตราค่าบริการโทรทางไกล/มือถือ/ภายใน อัตราปกติ กลยุทธ์การตลาด ค่าใช้บริการรายเดือนอัตราเหมาจ่ายหมายเหตุ 1-100,000 บาท30,000 บาท 1-200,000 บาท50,000 บาทใช้ > 100,000 บาท 1-300,000 บาท60,000 บาทใช้ > 200,000 บาท 1-400,000 บาท70,000 บาทใช้ > 300,000 บาท 1-500,000 บาท80,000 บาทใช้ > 400,000 บาท 500,000 บาทขึ้นไป100,000 บาทใช้ > 500,000 บาท บริษัทโดลไทย แลนด์ Site Reference รายได้เดิมเฉลี่ย 65,000 บ./ด. รายได้ปัจจุบันเฉลี่ย 58,000 บ./ด.

37 SMEs ขนาดกลาง SMEs ขนาดเล็ก รายการส่งเสริมการขาย Super Fast

38 Super Fast Res กลุ่มลูกค้า SMEs ใหม่พื้นที่แข่งขันสูง

39 ส่วนสนับสนุนการตลาดและดูแลลูกค้ารายใหญ่ที่ 1.1


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการเพิ่มรายได้ กลุ่มลูกค้ารายใหญ่/SMEs ประจำปี 2559 ฝ่ายขายและบริการลูกค้าภูมิภาคที่ 1.1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google