งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD ชุมชนของเรา ชุมชนอบอุ่น จัดทำโดย : น.ส. ชิดชนก เพชรหนู ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด V residence อาคาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD ชุมชนของเรา ชุมชนอบอุ่น จัดทำโดย : น.ส. ชิดชนก เพชรหนู ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด V residence อาคาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD ชุมชนของเรา ชุมชนอบอุ่น จัดทำโดย : น.ส. ชิดชนก เพชรหนู ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด V residence อาคาร B สรุปรายงานการดำเนินงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2558

2 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : ความเรียบร้อยอาคาร ภาพลักษณ์อาคารปกติ อยู่ในระเบียบอาคารชุด

3 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : ความเรียบร้อยอาคาร บริเวณภายในห้องนิติบุคคลของอาคาร

4 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : ความสะอาด แม่บ้านทำความสะอาดพื้นที่ด้านหน้าล็อบบี้ของอาคาร

5 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : ความสะอาด แม่บ้านทำความสะอาดพื้นที่ล็อบบี้ของอาคาร

6 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : ความสะอาด แม่บ้านเช็ดทำความสะอาดลิฟต์ของอาคาร

7 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านกายภาพอาคาร ( ภาพลักษณ์ ) : ความปลอดภัย ของอาคาร นิติบุคคลทำการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน และเครื่องมือ ดับเพลิงในพื้นที่ส่วนกลางประจำเดือน

8 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD แม่บ้านได้ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคารที่มีเศษใบไม้ และกิ่งไม้ตก ด้านการดูแลทรัพย์ส่วนกลาง : สภาพแวดล้อมอาคาร

9 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD มีช่างเข้ามาติดตั้งเครื่องซักผ้าจำนวน 1 ถัง ในห้องซักล้าง บริเวณอาคารบี ด้านการดูแลทรัพย์ส่วนกลาง : นำเครื่องซักผ้ามา ติดตั้ง

10 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ช่างบริษัท แอล เอริเวเตอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ตรวจเช็คลิฟต์ประจำเดือนมิถุนายน ด้านการดูแลทรัพย์ส่วนกลาง : ดูแลระบบลิฟต์ ประจำเดือนมิถุนายน 2558

11 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านการดูแลทรัพย์ส่วนกลาง : งานบำรุงรักษา บริษัท ยูนิเพสท์ จำกัด (UNIPEST) ให้ช่างเข้ามาฉีดยากำจัด มดและแมลงบริเวณรอบอาคาร

12 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD สรุปรายรับ - รายจ่ายประจำเดือน อาคารชุด V residence อาคาร B ยังไม่ได้ทำงบฯเนื่องจากว่างบฯ ยังไม่ได้โอนมาให้นิติบุคคลค่ะ

13 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านตามมติคณะกรรมการ ยังไม่มีการประชุมคณะกรรมการ

14 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านสนับสนุนจากบริษัท พันไอยรา จำกัด : แก้ไข ซ่อมแซม ช่าง PPM เข้ามาติดตั้งมิตเตอร์น้ำมิตเตอร์ไฟเพื่อใช่กับ เครื่องผ้าหยอดเหรียญ

15 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านสนับสนุนจากบริษัท พันไอยรา จำกัด : มีช่างเข้ามาติดผ้าม่านในห้อง ติดตั้งผ้าม่าน

16 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านสถิติค่าน้ำประปา สถิติค่าน้ำประปานิติบุคคลอาคารชุดวี เรสสิเดนซ์ พายัพ อาคารบี ตั้งแต่เดือน มกราคม 2558 - ธันวาคม 2558

17 บริษัท พี. พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD ด้านสถิติค่าไฟฟ้า สถิติค่าไฟฟ้านิติบุคคลอาคารชุดวี เรสสิเดนซ์ พายัพ อาคารบี ตั้งแต่เดือน มกราคม 2558 - ธันวาคม 2558


ดาวน์โหลด ppt MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD ชุมชนของเรา ชุมชนอบอุ่น จัดทำโดย : น.ส. ชิดชนก เพชรหนู ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร นิติบุคคลอาคารชุด V residence อาคาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google