งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิติบุคคลอาคารชุด วันพลัส คอนโด สวนดอก 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิติบุคคลอาคารชุด วันพลัส คอนโด สวนดอก 2"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นิติบุคคลอาคารชุด วันพลัส คอนโด สวนดอก 2
รายงานประจำสัปดาห์ นิติบุคคลอาคารชุด วันพลัส คอนโด สวนดอก 2 สรุปรายงานการดำเนินงาน มกราคม 2558 ชุมชนของเรา ชุมชนอบอุ่น MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD จัดทำโดย : นางสาวกุมารี สะติรัน ผู้จัดการอาคาร P.PROPERTY MANAGEMENT.CO.LTD

2 การทำรายงานประจำเดือน ด้านภายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์)
ความสะอาด ความปลอดภัย พื้นที่สีเขียว ด้านการดูแลทรัพย์ส่วนกลาง (การซ่อมแซม ปรับปรุง) สรุปรายรับ-จ่ายประจำเดือน ด้านตามมติคณะกรรมการ ด้านสนับสนุนจากบจก.กาญจน์กนก บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

3 ภาพลักษณ์อาคารปกติ อยู่ในระเบียบอาคารชุด
ด้านกายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์) : ความเรียบร้อยอาคาร ภาพลักษณ์อาคารปกติ อยู่ในระเบียบอาคารชุด บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

4 8/1/58 แม่บ้าน PPM กวาดใบไม้หน้าโครงการ ให้ดูสะอาดเรียบร้อย
ด้านสภาพแวดล้อมอาคารและพื้นที่สีเขียวอาคาร 8/1/58 แม่บ้าน PPM กวาดใบไม้หน้าโครงการ ให้ดูสะอาดเรียบร้อย บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

5 ด้านสภาพแวดล้อมอาคารและพื้นที่สีเขียวอาคาร
8/1/58 พ่อบ้าน PPM กวาดใบไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวโดยรอบอาคาร ให้ดูสะอาดเรียบร้อย บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

6 ด้านสภาพแวดล้อมอาคารและพื้นที่สีเขียวอาคาร
12/1/58 คนสวน PPM เข้าตัดหญ้าบริเวณพื้นที่สีเขียวโดยรอบอาคาร วันพลัส สวนดอก 1,2,3 ให้ดูสะอาดเรียบร้อย บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

7 ด้านสภาพแวดล้อมอาคารและพื้นที่สีเขียวอาคาร
12/1/58 คนสวน PPM เข้าตัดหญ้าบริเวณพื้นที่สีเขียวโดยรอบอาคาร วันพลัส สวนดอก 1,2,3 ให้ดูสะอาดเรียบร้อย บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

8 ด้านสภาพแวดล้อมอาคารและพื้นที่สีเขียวอาคาร
12/1/58 คนสวน PPM เข้าตัดหญ้าบริเวณพื้นที่สีเขียวโดยรอบอาคาร วันพลัส สวนดอก 1,2,3 ให้ดูสะอาดเรียบร้อย บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

9 14/1/58 พ่อบ้าน เช็ดกระจกบริเวณโดยรอบ สนง.นิติฯ
ด้านกายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์) : ความสะอาด 14/1/58 พ่อบ้าน เช็ดกระจกบริเวณโดยรอบ สนง.นิติฯ

10 14/1/58 แม่บ้าน ทำความสะอาดห้องน้ำส่วนกลางของคลับฮ้าส์
ด้านกายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์) : ความสะอาด คลับเฮ้าส์ 14/1/58 แม่บ้าน ทำความสะอาดห้องน้ำส่วนกลางของคลับฮ้าส์

11 14/1/58 พ่อบ้าน ทำความสะอาดห้องออกกำลังกายของคลับฮ้าส์
ด้านกายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์) : ความสะอาด คลับเฮ้าส์ 14/1/58 พ่อบ้าน ทำความสะอาดห้องออกกำลังกายของคลับฮ้าส์

12 14/1/58 พ่อบ้าน ทำความสะอาดห้องออกกำลังกายของคลับฮ้าส์
ด้านกายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์) : ความสะอาด คลับเฮ้าส์ 14/1/58 พ่อบ้าน ทำความสะอาดห้องออกกำลังกายของคลับฮ้าส์

13 28/1/58 พ่อบ้าน ทำความสะอาดห้องออกกำลังกายของคลับฮ้าส์
ด้านกายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์) : ความสะอาด คลับเฮ้าส์ 28/1/58 พ่อบ้าน ทำความสะอาดห้องออกกำลังกายของคลับฮ้าส์

14 28/1/58 พ่อบ้าน ทำความสะอาดห้องออกกำลังกายของคลับฮ้าส์
ด้านกายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์) : ความสะอาด คลับเฮ้าส์ 28/1/58 พ่อบ้าน ทำความสะอาดห้องออกกำลังกายของคลับฮ้าส์

15 28/1/58 พ่อบ้าน ทำความสะอาดห้องออกกำลังกายของคลับฮ้าส์
ด้านกายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์) : ความสะอาด คลับเฮ้าส์ 28/1/58 พ่อบ้าน ทำความสะอาดห้องออกกำลังกายของคลับฮ้าส์

16 14/1/58 พ่อบ้าน เช็ดกระจกภายในอาคารของทุกชั้น
ด้านกายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์) : ความสะอาด 14/1/58 พ่อบ้าน เช็ดกระจกภายในอาคารของทุกชั้น

17 14/1/58 พ่อบ้าน เช็ดกระจกภายในอาคารของทุกชั้น
ด้านกายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์) : ความสะอาด 14/1/58 พ่อบ้าน เช็ดกระจกภายในอาคารของทุกชั้น

18 ด้านกายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์) : ความสะอาด
18/1/58 พ่อบ้าน ได้กวาดใบไม้ที่ล่วงหล่นหน้าโครงการและภายในโครงการโดยรอบ วันพลัส สวนดอก 1,2,3

19 ด้านกายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์) : ความสะอาด
12/1/58 พ่อบ้าน (PPM)ได้ทำความสะอาดพื้น บริเวณใต้บันไดหนีเล็กไฟชั้น 1 ให้ดูสะอาดเรียบร้อย

20 12/1/58 พ่อบ้าน PPM กวาดเศษใบไม้บริเวรใต้อาคารลานจอดรถยนต์
ด้านกายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์) : ความสะอาด 12/1/58 พ่อบ้าน PPM กวาดเศษใบไม้บริเวรใต้อาคารลานจอดรถยนต์

21 12/1/58 พ่อบ้าน PPM ทำความสะอาดดันฝุ่น บริเวณ ล๊อบบี๊ ชั้น 1
ด้านกายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์) : ความสะอาด 12/1/58 พ่อบ้าน PPM ทำความสะอาดดันฝุ่น บริเวณ ล๊อบบี๊ ชั้น 1

22 19/1/58 พ่อบ้าน PPM ทำความสะอาดห้องไฟของทุกๆชั้น
ด้านกายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์) : ความสะอาด 19/1/58 พ่อบ้าน PPM ทำความสะอาดห้องไฟของทุกๆชั้น

23 28/1/58 พ่อบ้าน PPM ทำความสะอาดมิเตอร์น้ำประปาลูกบ้านของทุกๆชั้น
ด้านกายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์) : ความสะอาด 28/1/58 พ่อบ้าน PPM ทำความสะอาดมิเตอร์น้ำประปาลูกบ้านของทุกๆชั้น

24 19/1/58 พ่อบ้าน PPM กวาดใบไม้ตรงรางระบายน้ำของคลับเฮ้าส์
ด้านกายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์) : ความสะอาด คลับเฮ้าส์ 19/1/58 พ่อบ้าน PPM กวาดใบไม้ตรงรางระบายน้ำของคลับเฮ้าส์

25 19/1/58 ผจก.อาคารชุดพร้อมพ่อบ้านPPM ช่วยกันกวาดใบไม้รอบๆคลับเฮ้าส์
ด้านกายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์) : ความสะอาด คลับเฮาส์ 19/1/58 ผจก.อาคารชุดพร้อมพ่อบ้านPPM ช่วยกันกวาดใบไม้รอบๆคลับเฮ้าส์

26 20/1/58 พ่อบ้าน PPM ทำความสะอาดบริเวณล๊อบบี้ ชั้น 1
ด้านกายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์) : ความสะอาด 20/1/58 พ่อบ้าน PPM ทำความสะอาดบริเวณล๊อบบี้ ชั้น 1

27 20/1/58 พ่อบ้าน PPM กวาดใบไม้ที่ล่วงหล่นบริเวณพื้นที่สีเขียว
ด้านกายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์) : ความสะอาด 20/1/58 พ่อบ้าน PPM กวาดใบไม้ที่ล่วงหล่นบริเวณพื้นที่สีเขียว

28 21/1/58 พ่อบ้าน PPM ปัดกวาดหยากไย่บริเวณใต้อาคารลานจอดรถยนต์
ด้านกายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์) : ความสะอาด 21/1/58 พ่อบ้าน PPM ปัดกวาดหยากไย่บริเวณใต้อาคารลานจอดรถยนต์

29 21/1/58 พ่อบ้าน PPM ปัดกวาดหยากไย่บริเวณใต้อาคารลานจอดรถยนต์
ด้านกายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์) : ความสะอาด 21/1/58 พ่อบ้าน PPM ปัดกวาดหยากไย่บริเวณใต้อาคารลานจอดรถยนต์

30 งานดูแลงานระบบอาคารชุด : ซ่อมแซม
วันที่ 2/1/58 ช่าง PPM ได้เข้าซ่อมฐานบานประตูสแกนนิ้วที่ฝืดให้กลับมาใช้งานได้ปกติ บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

31 งานดูแลงานระบบอาคารชุด : ซ่อมแซม
วันที่ 4/1/58 ช่าง PPM ได้เข้าเช็คดูห้องปั้๊มน้ำของสระว่ายน้ำที่มีแรงดันน้ำพุ่งออกมา วันพลัส สวนดอก1,2,3 บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

32 งานดูแลงานระบบอาคารชุด : ซ่อมแซม
วันที่ 8/1/58 ช่าง PPM ได้เข้าใส่ยาแนวบริเวณกระเบื้องในห้องน้ำที่มีน้ำรั่วซึมหยดลงไปใต้อาคารที่จอดรถ ของลูกบ้านห้อง 211 บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

33 งานดูแลงานระบบอาคารชุด : ซ่อมแซม
22/1/58 ช่าง PPM ได้เข้าเช็คป้ายไฟ ชั้น 5 เพื่อให้ใช้งานได้ปกติ บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

34 ด้านการบำรุงรักษาทรัพย์ส่วนกลาง : อุปกรณ์เครื่องออกกำลังกาย
6/1/58 เจ้าหน้าที่ บ.จอนส์สัน ฟิตเนส ได้เข้าเช็คเครื่องออกกำลังกายคลับเฮาส์ สวนดอก 1,2,3 บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

35 20/1/58 เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่เข้าตรวจสอบอาคาร ประจำปี 58
ด้านการบำรุงรักษาทรัพย์ส่วนกลาง : ตรวจสอบอาคาร 20/1/58 เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่เข้าตรวจสอบอาคาร ประจำปี 58 บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

36 ด้านการบำรุงรักษาทรัพย์ส่วนกลาง : ไฟฉุกเฉินและถังดับเพลิง
12/1/58 เจ้าหน้าที่ นิติบุคคลฯ ได้ทำการตรวจเช็คไฟฉุกเฉินและถังดับเพลิง ประจำเดือน มกราคม 2558 ทุกจุดให้อยู่ในสภาพปกติและพร้อมใช้งาน บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

37 ด้านการบำรุงรักษาทรัพย์ส่วนกลาง : ดูแลลิฟต์ประจำเดือน
22/1/58 บริษัท จาดินฯ ได้ตรวจเช็คลิฟต์และทำความสะอาดห้องลิฟต์โดยสารประจำเดือน ม.ค.58 บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

38 14/1/58 ช่างฝ้าได้เข้าติดกรอบช่องเซอร์วิสสัญญาณทีวี
ด้านสนับสนุนจากบจก.กาญจน์กนก : 14/1/58 ช่างฝ้าได้เข้าติดกรอบช่องเซอร์วิสสัญญาณทีวี บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

39 17/1/58 ช่าง KKN เข้าทาสีกรอบช่องเซอร์วิสสัญญาณทีวี
ด้านสนับสนุนจากบจก.กาญจน์กนก : ทาสีช่องเซอร์วิส 17/1/58 ช่าง KKN เข้าทาสีกรอบช่องเซอร์วิสสัญญาณทีวี บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

40 รายรับมากว่ารายจ่าย 509,469.41 บาท
ด้านกายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์) : รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน รายรับ(ยกมา) 612, บาท. รายจ่าย 103, บาท รายรับมากว่ารายจ่าย 509, บาท บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

41 งานด้านประชุมประธานกรรมการ
บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

42 งานด้านมติกรรมการ


ดาวน์โหลด ppt นิติบุคคลอาคารชุด วันพลัส คอนโด สวนดอก 2

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google