งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นิติบุคคลอาคารชุด The Next 1 อาคาร 1 รายงานประจำเดือน มีนาคม 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นิติบุคคลอาคารชุด The Next 1 อาคาร 1 รายงานประจำเดือน มีนาคม 2558"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นิติบุคคลอาคารชุด The Next 1 อาคาร 1 รายงานประจำเดือน มีนาคม 2558
รายงานประจำสัปดาห์ นิติบุคคลอาคารชุด The Next 1 อาคาร 1 รายงานประจำเดือน มีนาคม 2558 ชุมชนของเรา ชุมชนอบอุ่น MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD จัดทำโดย : นายบรรจบ ต้องรักชาติ ผู้จัดการอาคาร P.PROPERTY MANAGEMENT.CO.LTD

2 ด้านกายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์) : ความสะอาด
วันที่ 1-31 มี.ค. 58 แม่บ้าน PPM ที่ประจำอาคารชุด The Next 1 อาคาร 1 ได้ ทำหน้าที่ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ภายในและภายนอกอาคาร.บริเวณห้องโถง , บนอาคารรวมถึงลานจอดรถของอาคารให้สะอาดน่ามอง เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของอาคาร บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

3 ด้านกายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์) : รอบๆ บริเวณอาคาร
วันที่ 1-31 มี.ค.58 เจ้าหน้าที่ รปภ. รดน้ำต้นไม้บริเวณรั้วด้านหน้า-ด้านข้าง (พื้นที่สีเขียว) เพื่อภาพลักษณ์ที่สวยงาม สะอาด น่ามอง บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

4 งานดูแลทรัพย์ส่วนกลาง: ความปลอดภัย
ทุกๆ วัน เดือน มี.ค. 58 จนท.นิติฯ ได้ทำการพูดคุยตรวจบันทึกและแนะนำการทำงานในเรื่องระเบียบวินัย และความรับผิดชอบในหน้าที่แก่ จนท. รปภ. ประจำอาคารชุด The Next 1 อาคาร 1 บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

5 ด้านกายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์) : ห้องน้ำส่วนกลาง ชาย/หญิง
ทุกๆ วันและสัปดาห์ของเดือน มี.ค.58 แม่บ้าน PPM ได้ล้างและทำความสะอาดห้องน้ำ ชาย-หญิง ส่วนกลาง อาคารชุด The Next 1 อาคาร 1 บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

6 ด้านกายภาพอาคาร(ภาพลักษณ์) : พื้นที่ส่วนกลาง บันไดทางเดินและกระจกหน้าต่าง
ทุกๆ วันของเดือน มี.ค. 58 แม่บ้าน PPM ได้ปัดหยากไย่ บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของอาคารชุด The Next 1 อาคาร 1 ให้ดูสะอาด เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของอาคาร บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

7 งานดูแลทรัพย์ส่วนกลาง: ตรวจเช็คทำความสะอาดระบบท่อประปา
วันพุธ ที่ 7 มี.ค.58 แม่บ้าน PPM ประจำอาคารชุด The Next 1 อาคาร 1 ได้ทำความสะอาดมิเตอร์น้ำของเจ้าของร่วมชั้น 1-7 และท่อน้ำ PVC พร้อมกับเช็คทั้งภายในและภายนอกห้องชาร์ป บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

8 ด้านดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง : ตรวจเช็คระบบหม้อไฟรวมภายในอาคาร
ด้านดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง : ตรวจเช็คระบบหม้อไฟรวมภายในอาคาร วันพฤหัสบดี ที่ 15 ม.ค.58 ช่างไฟฟ้าของโครงการอรสิรินเข้ามาตรวจเช็คระบบหม้อไฟฟ้ารวมภายในอาคารชุด The Next 1 อาคาร 1 ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติ บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

9 งานดูแลทรัพย์ส่วนกลาง: ตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน,ถังดับเพลิง ประจำเดือน มี. ค
งานดูแลทรัพย์ส่วนกลาง: ตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน,ถังดับเพลิง ประจำเดือน มี.ค.58 วันอาทิตย์ ที่ 25 มี.ค.58 เจ้าหน้าที่นิติบุคคล The Next 1 อาคาร 1 ได้ทำการตรวจเช็ค ถังดับเพลิงและไฟฉุกเฉิน ประจำเดือนมีนาคม 2558 เช็คความเรียบร้อยของอุปกรณ์ต่างๆ ทุกจุด ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้ตามปกติ บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

10 รวมรายรับทั้งสิ้น 249,421.99 บาท รายจ่าย 78,139.97 บาท
สรุป : รายรับ-รายจ่ายประจำเดือน มีนาคม 2558 รายรับ(ยกมา) , บาท รายรับเดือน มี.ค , บาท รวมรายรับทั้งสิ้น , บาท รายจ่าย , บาท รายรับมากกว่ารายจ่าย , บาท บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD


ดาวน์โหลด ppt นิติบุคคลอาคารชุด The Next 1 อาคาร 1 รายงานประจำเดือน มีนาคม 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google