งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุมชนของเรา ชุมชนอบอุ่น MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุมชนของเรา ชุมชนอบอุ่น MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานประจำเดือน ธันวาคม 2557 นิติบุคคลอาคารชุด The Next 3 อาคาร 2 คอนโดมิเนียม
ชุมชนของเรา ชุมชนอบอุ่น MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD จัดทำโดย : นางสาว รัตฐิการ อุนจะนำ ผู้จัดการอาคาร

2 การดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง : ปรับปรุง
1 ธันวาคม 57 ช่างผู้รับเหมา บ.เครเดนซ์ฯ เทปูนและขัดมันบนพื้น บริเวณชั้นลอย และ ดาดฟ้า บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

3 การดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง : ดูแลรักษา + ความปลอดภัย
ช่าง บริษัท จาร์ดีน ชินเดอร์ ตรวจเช็คลิฟต์ประจำเดือน พฤศจิกายน บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

4 การดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง : ปรับปรุง
2 ธันวาคม 57 ช่างผู้รับเหมา บ.เครเดนซ์ฯเปลี่ยนหลอดไฟ บริเวณหน้าอาคารชุด จำนวน 4 จุด บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

5 การดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง : ความสะอาด
แม่บ้านของผู้รับเหมา บ.เครเดนซ์ ทำความสะอาดกระจก บริเวณชั้น 1 ของอาคารชุด บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

6 ความเรียบร้อยของกายภาพอาคาร : ความสะอาด+ ภาพลักษณ์
4 ธันวาคม 57 รปภ. PPM กวาด และขัดล้างบริเวณลานจอดรถ รอบๆอาคารชุด บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

7 การดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง : ดูแลรักษา + ความสะอาด
การดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง : ดูแลรักษา + ความสะอาด 7 ธันวาคม 57 คนสวนของโครงการอรสิรินมาเปลี่ยนน้ำสระน้ำ บริเวณหน้าอาคารชุด บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

8 การดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง : ซ่อมแซม
การดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง : ซ่อมแซม 9 ธันวาคม 57 ช่างผู้รับเหมา บ.เครเดนซ์ฯ ติดตะแกรงเหล็กดักขยะที่ท่อน้ำทิ้ง บริเวณด้านหน้าอาคารชุด บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

9 การดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง : ปรับปรุง
11 ธันวาคม 57 ช่างสีของโครงการอรสิรินเก็บงานสีทางบันไดหนีไฟและผนังภายนอกรอบๆอาคารชุด บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

10 การดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง : ซ่อมแซม
12 ธันวาคม 57 ช่างผู้รับเหมา บ.เครเดนซ์ฯ ตรวจเช็ควาล์วปล่อยน้ำที่เสีย บริเวณสระน้ำหน้าอาคารชุด บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

11 ความเรียบร้อยของกายภาพอาคาร : ภาพลักษณ์
13 ธันวาคม 57 ผจก.อาคารชุดฯ และแม่บ้าน PPM ช่วยกันตกแต่งบริเวณล็อบบี้และป้อมรปภ. เพื่อต้อนรับเทศกาลคริสมาส และเทศกาลปีใหม่ บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

12 การดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง : ปรับปรุง
ช่างโครงการและคนสวนของอรสิริน มาต่อน้ำพุบริเวณหน้าอาคารชุด บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

13 การดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง : ความสะอาด + ภาพลักษณ์
ผจก.อาคารฯ รปภ. และแม่บ้าน PPM ช่วยกันล้างถังขยะ และขัดล้างห้องขยะส่วนกลาง บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

14 การดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง : ความสะอาด + ภาพลักษณ์
14 ธันวาคม 57 แม่บ้าน PPM เช็ดและทำความสะอาดตู้จดหมาย (Mail Box) บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

15 การดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง : ความสะอาด+ ภาพลักษณ์
คนสวนของโครงการอรสิรินมาล้างและเปลี่ยนน้ำสระน้ำ บริเวณหน้าอาคารชุด บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

16 การดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง : ปรับปรุง
15 ธันวาคม 57 ช่างผู้รับเหมา บ.เครเดนซ์ฯ ติดสติกเกอร์เลขห้องพักที่ตู้ไฟของชั้น 1-7 บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

17 การดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง : ซ่อมแซม
ช่างผู้รับเหมา บ.เครเดนซ์ฯ ซ่อมบานประตูมิเตอร์น้ำที่เปิดออกยากของชั้น 3 ให้เปิด-ปิดสะดวกมากขึ้น บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

18 การดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง : ซ่อมแซม
ช่างผู้รับเหมาฯ ยาแนวซิลิโคนขอบประตูมิเตอร์น้ำประปาของชั้น 3 บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

19 การดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง : ปรับปรุง
พนักงานของการไฟฟ้า และช่างไฟฟ้าของโครงการอรสิริน ตรวจเช็คและกลับเบรกเกอร์มิเตอร์ไฟของชั้น 6 และ ชั้น 7 บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

20 การดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง : ปรับปรุง+ความปลอดภัย
18 ธันวาคม 57 ช่างจาก บ.จาร์ดีน ชินเดอร์ มาตรวจเช็คห้องไฟ เพื่อจะทำการติดตั้งระบบลิฟต์ในกรณีไฟดับ หรือ ไฟตก บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

21 ความเรียบร้อยของกายภาพอาคาร : ความสะอาด+ ภาพลักษณ์
19 ธันวาคม 57 รปภ. PPM กวาดเศษฝุ่น เศษไม้ และขัดล้างบริเวณลานจอดรถรอบๆอาคารชุด บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

22 การดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง : ความสะอาด + ภาพลักษณ์
20 ธันวาคม 57 แม่บ้าน PPM เช็คกระจกและทำความสะอาดลิฟต์ส่วนกลาง บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

23 การดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง : ความสะอาด+ภาพลักษณ์
21 ธันวาคม 57 แม่บ้าน PPM ล้าง และขัดกำแพงห้องน้ำหญิง และห้องน้ำชายของส่วนกลาง บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

24 การดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง : ดูแลรักษา + ความปลอดภัย
23 ธันวาคม 57 ช่าง บริษัท จาร์ดีน ชินเดอร์ ตรวจเช็คลิฟต์ประจำเดือน ธันวาคม บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

25 ความเรียบร้อยของกายภาพอาคาร : แจ้งเตือน+ความปลอดภัย
ผจก.อาคารชุดฯ ติดป้ายประกาศ เรื่อง ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในห้องชุด ก่อนออกเดินทางในวันหยุดแก่ผู้พักอาศัย บริเวณประตูทางเข้า และในลิฟต์ บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

26 การดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง : ซ่อมแซม + ความปลอดภัย
25 ธันวาคม 57 ช่าง บ.นอร์ธเทิร์น ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มาปรับระดับแขนกั้นขาออก ซึ่งปลายแขนหย่อนให้กลับมาอยู่ระดับปกติ บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

27 การดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง : ปรับปรุง + ภาพลักษณ์
26 ธันวาคม 57 ช่างป้ายจากร้าน Friendsign มาติดป้าย “เดอะเน็กซ์” เป็นภาษาไทยด้านบนของอาคารชุด บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

28 การดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง : ปรับปรุง + ภาพลักษณ์
ช่างป้ายจากร้าน Friendsign มาติดป้าย “เดอะเน็กซ์” เป็นภาษาไทยด้านหน้าของอาคารชุด บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

29 ความเรียบร้อยของกายภาพอาคาร : ความสะอาด+ ภาพลักษณ์
รปภ. และแม่บ้าน PPM ช่วยกันเก็บกวาดเศษฝุ่น เศษไม้ เศษตะปู บนดาดฟ้า และ ท่อระบายน้ำ บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

30 การดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง : ดูแลรักษา+ความปลอดภัย
ผู้จัดการอาคารชุด ทำการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน และถังดับเพลิงประจำเดือนธันวาคม เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

31 การดูแลทรัพย์สินส่วนกลาง : ดูแลรักษา+ความปลอดภัย
27 ธันวาคม แม่บ้าน PPM เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์ดับเพลิงและ ตู้ดับเพลิงของทุกชั้น บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

32 ความเรียบร้อยของกายภาพอาคาร : ความสะอาด+ ภาพลักษณ์
เดือน ธันวาคม แม่บ้าน PPM ทำความสะอาดประจำวัน บริเวณทางเดินของอาคาร ล็อบบี้ ห้องออฟฟิสนิติบุคคล ห้องน้ำส่วนกลาง และห้องขยะ บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

33 ความเรียบร้อยของกายภาพอาคาร : ความสะอาด + ความปลอดภัย
เดือน ธันวาคม รปภ. PPM ทำความสะอาด รดน้ำต้นไม้ ประจำวัน บริเวณรอบๆอาคารชุด บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

34 ยังไม่มีมติคณะกรรมการ
งานตามมติคณะกรรมการ ยังไม่มีมติคณะกรรมการ บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

35 รายรับ – รายจ่าย ประจำเดือน
รายรับค่าน้ำประปาเดือน พ.ย. จำนวน 1650 บาท (ส่งคืนให้โครงการเรียบร้อย) บริษัท พี.พร๊อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด P.PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD


ดาวน์โหลด ppt ชุมชนของเรา ชุมชนอบอุ่น MANAGEMENT BY P.PROPERTY MANAGEMENT.CO,LTD

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google