งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนา มัย ด้านการยศาสตร์ เรื่อง การบริหารร่างกายระหว่างการ ทำงาน เพื่อยืดและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนา มัย ด้านการยศาสตร์ เรื่อง การบริหารร่างกายระหว่างการ ทำงาน เพื่อยืดและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนา มัย ด้านการยศาสตร์ เรื่อง การบริหารร่างกายระหว่างการ ทำงาน เพื่อยืดและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน สนับสนุนโดยสำนักงานประกันสังคม

2 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการย ศาสตร์ 2 วัตถุประสงค์  บอกความสำคัญของการบริหาร ร่างกายระหว่างการทำงานได้  บอกแนวทางการบริหารร่างกายใน ท่านั่ง ท่ายืน และการ ออกกำลังกายเฉพาะส่วนได้

3 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการย ศาสตร์ 3 การทดสอบความรู้ ก่อนเรียน

4 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการย ศาสตร์ 4 หมายถึง การ กระทำใด ๆ ที่ทำ ให้มีการเคลื่อนไหวส่วน ต่างๆ ของ ร่างกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อ ความสนุกสนาน เพื่อสังคม การออกกำลังกาย

5 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการย ศาสตร์ 5 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ การบริหารร่างกาย หรือการเคลื่อนไหว ทางร่างกายในช่วงสั้นๆ ประมาณ 8 - 10 นาที สะสมทั้งวัน 30 นาที หรือมากกว่า โดยกระทำทุกวัน หรือเกือบทุก วัน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ

6 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการย ศาสตร์ 6 ความสำคัญของ การบริหารร่างกายระหว่างการ ทำงาน   ช่วยผ่อนคลายความเมื่อยล้า และ ความเครียด   ช่วยให้สุขภาพอนามัยดี   เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

7 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการย ศาสตร์ 7 แนวทาง การบริหารร่างกายระหว่าง การทำงาน  การบริหารร่างกาย ในท่านั่ง  การบริหารร่างกาย ในท่ายืน  การบริหารร่างกาย เฉพาะส่วน

8 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการย ศาสตร์ 8 1. ยืด แขน 2. เหวี่ยงเท้า ไปมา การบริหารร่างกายในท่านั่ง

9 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการย ศาสตร์ 9 3. หมุน ไหล่ 4. เอียงข้าง

10 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการย ศาสตร์ 10 5. ก้มหลัง 6. งอเหยียดข้อ เท้า

11 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการย ศาสตร์ 11 7. ยก ขา 8. ปิดตา ( สำหรับผู้ปฏิบัติงานหน้า จอคอมพิวเตอร์ )

12 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการย ศาสตร์ 12 1. เขย่ง เท้า การบริหารร่างกายในท่ายืน

13 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการย ศาสตร์ 13 3. งอเข่า

14 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการย ศาสตร์ 14 3. ยืดอก หลัง ตรง 4. ยกขาสูง สลับขา 4. ยกขาสูง สลับขา

15 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการย ศาสตร์ 15 5. ย่ำเท้า แกว่งแขน

16 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการย ศาสตร์ 16 ท่าบริหารข้อมือและนิ้วมือ การบริหารร่างกายเฉพาะส่วน

17 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการย ศาสตร์ 17 การบริหารมือ ข้อมือ และ นิ้วมือ

18 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการย ศาสตร์ 18 การบริหารมือ ข้อมือ และนิ้วมือ ( ต่อ )

19 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการย ศาสตร์ 19 การบริหารมือ ข้อมือ และนิ้วมือ ( ต่อ )

20 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการย ศาสตร์ 20 การบริหารมือ ข้อมือ และนิ้วมือ ( ต่อ )

21 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการย ศาสตร์ 21 มาฝึกปฏิบัติ กันเถอะ

22 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ด้านการย ศาสตร์ 22 การทดสอบความรู้หลัง เรียน


ดาวน์โหลด ppt 1 ชุดการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนา มัย ด้านการยศาสตร์ เรื่อง การบริหารร่างกายระหว่างการ ทำงาน เพื่อยืดและผ่อนคลายกล้ามเนื้อ จัดทำโดย กรมสวัสดิการและคุ้มครอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google