งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบก่อนเรียน เข้าสู่บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบก่อนเรียน เข้าสู่บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบทดสอบก่อนเรียน เข้าสู่บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน

2 เริ่มทำแบบทดสอบแบบทดสอบ

3 ข้อที่ 1 ข้อใดเป็นการออกกำลังกาย ก. ทานอาหาร ข. ขับรถ ค. เล่นเบส บอล ง. เล่น คอมพิวเตอร์

4 ข้อที่ 2 รูปใดเป็นบรรยากาศของฝนตก ก. รูปที่ 1 ข. รูปที่ 2 ค. รูปที่ 3 ง. รูปที่ 4

5 ทำใหม่อีกครั้ง ทำข้อต่อไป

6

7 ประเภทของกาย ออกกำลังกายและ อากาศ. 1. กายออกกำลังกาย หมายถึง................................................ 2. อากาศ หมายถึง................................................................. 3. กีฬากลางแจ้ง ได้แก่.................................................... 4. กีฬาในร่ม ได้แก่................................................................. ดูข้อมูล เพิ่มเติม ก่อนหน้าเมนูหลักถัดไป


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบก่อนเรียน เข้าสู่บทเรียน แบบทดสอบหลังเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google