งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมบริหาร สินค้าคงคลัง. คุณสมบัติ บันทึกข้อมูลแบบ real time ทำงานแบบ client –server or standalone การทำงานแบบ multiuser สามารถแบ่งแยกสถานที่เก็บ (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมบริหาร สินค้าคงคลัง. คุณสมบัติ บันทึกข้อมูลแบบ real time ทำงานแบบ client –server or standalone การทำงานแบบ multiuser สามารถแบ่งแยกสถานที่เก็บ ("— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมบริหาร สินค้าคงคลัง

2 คุณสมบัติ บันทึกข้อมูลแบบ real time ทำงานแบบ client –server or standalone การทำงานแบบ multiuser สามารถแบ่งแยกสถานที่เก็บ ( คลัง ) ได้ มากกว่า 1 สถานที่ กำหนด lot ของสินค้าได้ ใช้งานร่วมกับเครื่องสแกนบาร์โค๊ดได้ สามารถจัดการสถานที่จัดเก็บตามผู้ใช้งาน ได้ บันทึกรูปสินค้าได้ กำหนดสิทธิผู้ใช้งาน

3 แผนผังการจัดการสถานที่เก็บ สำหรับผู้ใช้ สถานที่เก็บ 1 สถานที่เก็บ 2 สถานที่เก็บ 3 สถานที่เก็บ 4 User 1 User 2

4 ลักษณะการทำงานแบบ Client Server (LAN) Database Server Client 1Client 2

5 การลงทุน Client Server ติดตั้งระบบเครื่อข่าย (LAN) เครื่องคอมพิวเตอร์ Database Server เครื่องคอมพิวเตอร์ Client ตามจำนวนที่ ต้องการ ค่าติดตั้งระบบ Server ค่าติดตั้งระบบ Client Server ระบบบริหารสินค้าคงคลัง

6 Remote Desktop (WAN) Application Server Database Server Remote Server Remote Desktop 1Remote Desktop 2 Internet LAN Bangkok Chaingmai Rayong

7 การลงทุน Remote Desktop ติดตั้งระบบเครือข่าย (LAN) เครื่องคอมพิวเตอร์ Database Server เครื่องคอมพิวเตอร์ Application Server เครื่องคอมพิวเตอร์ Remote Server ค่าบริการ Internet ตามจำนวนสาขา เครื่องคอมพิวเตอร์ Client จำนวนตามต้องการ ค่าติดตั้งระบบ Server ค่าติดตั้งระบบ Remote Server ค่าติดตั้งระบบ Remote Desktop ระบบบริหารสินค้าคงคลัง

8 Hosting Database (Internet) Application Server Database Server Client1Client2 Internet LAN Bangkok Chaingmai Rayong

9 การลงทุน Hosting Database ค่าเช่า hosting ต่อปี ค่าบริการจดทะเบียน domain และค่า domain ต่อปี คอมพิวเตอร์ Client จำนวนตามที่ต้องการ ค่าบริการ Internet ตามจำนวนสาขา ระบบบริหารสินค้าคงคลัง

10 ประวัติย่อผู้พัฒนาโปรแกรม นาย ชูชาติ บูรณพล การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากมหาวิทยาลัย สยาม ประวัติการทำงาน ดูแลและพัฒนาระบบงาน ด้านโรงงาน อุตสาหกรรมพลาสติก โรงงานผลิตและ จำหน่ายน้ำดื่ม น้ำแร่ ของเด็กเล่น เช่น ระบบ สินค้าคงคลัง ระบบจัดซื้อ ระบบขาย ระบบผลิต ระบบบัญชี ระบบลูกหนี้ ระบบเจ้าหนี้ ระบบวาง บิล ระบบวางแผนการผลิต ระบบ SapERP,OpenERP, MFGPro, BCAccount, HR- Pro, Express ตำแหน่งงานที่ได้รับ Programmer, MIS Manager, IT Manager

11 Contact นายชูชาติ บูรณพล (choochat booranaphol) Email = choochat.b@gmail.comchoochat.b@gmail.com Tel = 085-351-3229 www.iamwebstore.com/downloads


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมบริหาร สินค้าคงคลัง. คุณสมบัติ บันทึกข้อมูลแบบ real time ทำงานแบบ client –server or standalone การทำงานแบบ multiuser สามารถแบ่งแยกสถานที่เก็บ (

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google