งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsof t Office Word 2007. เตรียมความ พร้อม Microsoft Office Word 2007 แดงเขียวน้ำเงิน ม่วงดำเขียว เหลืองส้มน้ำตาล น้ำเงินดำแดง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsof t Office Word 2007. เตรียมความ พร้อม Microsoft Office Word 2007 แดงเขียวน้ำเงิน ม่วงดำเขียว เหลืองส้มน้ำตาล น้ำเงินดำแดง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsof t Office Word 2007

2 เตรียมความ พร้อม Microsoft Office Word 2007 แดงเขียวน้ำเงิน ม่วงดำเขียว เหลืองส้มน้ำตาล น้ำเงินดำแดง

3 ส่วนประกอบ Microsoft Office Word 2007 Office Button Quick Access Toolbar Title bar แถบ Ribbon Status bar View bar

4 การใช้งาน Ribbon Microsoft Office Word 2007

5 การตั้งค่า หน้ากระดาษ Microsoft Office Word 2007

6 การตั้งกั้นหน้าและกั้น หลัง Microsoft Office Word 2007 Left Indent กั้นหน้าข้อความทั้งย่อหน้า First Line Indent กั้นหน้าข้อความใน บรรทัดแรก Hanging Indent กั้นหน้าข้อความใน บรรทัดอื่นในย่อหน้าเดียวกัน Right Indent กั้นหลังข้อความทั้งย่อหน้า

7 การกำหนดตำแหน่ง แท็บ Microsoft Office Word 2007 Left Tab ใช้กำหนดให้ข้อความจัดชิดแท็บทาง ด้านซ้าย Center Tab ใช้กำหนดให้ข้อความจัดกึ่งกลางแท็บ Right Tab ใช้กำหนดให้ขอความจัดชิดแท็บทาง ด้านขวา Decimal Tab ใช้กำหนดให้จุดทศนิยม อยู่ในแนวเดียวกับ ตำแหน่ง ในไม้บรรทัดแนวนอน เหมาะกับการเรียนตัวเลข ให้จุดทศนิยมตรงกัน Bar Tab ใช้การกำหนดในแนวตั้ง อยู่ในแนว เดียวกับตำแหน่ง ในไม้บรรทัดแนวนอน

8 การกำหนดตำแหน่ง แท็บ ( ต่อ ) Microsoft Office Word 2007

9 การกำหนดตำแหน่ง แท็บ ( ต่อ ) Microsoft Office Word 2007 ตัวอย่างการกำหนดแท็บโดยใช้เมนู เมื่อต้องการกำหนดตำแหน่งแท็บต่าง ๆ โดยมี รายละเอียดดังนี้ Left Tab อยู่ที่ตำแหน่ง 2 cm Center Tab อยู่ที่ตำแหน่ง 5 cm Decimal Tab อยู่ที่ตำแหน่ง 10 cm Right Tab อยู่ที่ตำแหน่ง 12 cm โดยมี สัญลักษณ์เส้นประนำหน้า Bar Tab อยู่ที่ตำแหน่ง 14 cm

10 ข้อความ Microsoft Office Word 2007

11 ข้อความ ( ต่อ ) Microsoft Office Word 2007

12 การจัดรูปแบบ ข้อความ Microsoft Office Word 2007 Align Left จัดตำแหน่งข้อความที่เลือกให้ชิดซ้าย โดยที่ขอบขวาไม่เท่ากัน Center จัดตำแหน่งข้อความที่เลือกให้อยู่ กึ่งกลาง Align Right จัดตำแหน่งข้อความที่เลือกให้ชิดขวา โดยที่ขอบซ้ายไม่เท่ากัน Justify จัดตำแหน่งข้อความที่เลือกให้ชิด ทั้งขอบซ้าย และขวา Distributed ปรับแต่งข้อความทั้งบรรทัดให้ชิด ขอบซ้ายและขอบขวาแบบเต็ม บรรทัด

13 การแสดงเลขลำดับหรือ เครื่องหมาย Microsoft Office Word 2007 1. เลือกข้อความที่ต้องการใส่เลขลำดับ 2. คลิกปุ่ม บนแถบเครื่องมือ จะปรากฏตัวเลข หน้าข้อความที่เลือกทันที 3. เลือกจุดแทรกข้อความไปไว้ท้ายหัวข้อสุดท้าย 4. กดคีย์ (Enter) จะปรากฏเลขลำดับถัดไปทันที

14 การสร้างงานด้าน กราฟฟิก Microsoft Office Word 2007 A C D E F B 1 2 3 4 5 6

15 การสร้างสูตรหรือ สมการ Microsoft Office Word 2007

16 การจัดรูปแบบ หมายเลขหน้า Microsoft Office Word 2007

17 การสร้างจดหมาย เวียน Microsoft Office Word 2007 ขั้นตอนเตรียมงานก่อนสร้างจดหมายเวียน ก่อนที่จะสร้างจดหมายเวียน จะต้องเตรียม งานเอกสารที่จะใช้ให้เรียบร้อยก่อน โดยแบ่ง ออกเป็นส่วนหลักๆ ดังนี้ 1. ส่วนเอกสารหลัก เรียกว่า Main Document : ให้พิมพ์แบบฟอร์ม แล้ว Save ไว้ ในที่นี้ชื่อไฟล์ Main 2. ส่วนที่เก็บข้อมูลผู้รับ เรียกว่า Data Source : ให้พิมพ์ข้อมูลเก็บไว้ในตาราง แล้ว Save ในที่นี้ใช้ชื่อไฟล์ Data

18 การสร้างจดหมายเวียน ( ต่อ ) Microsoft Office Word 2007 สร้างจดหมายเวียน 1. เปิดไฟล์เอกสารหลัก ชื่อ Main 2. ทำการสร้างจดหมายเวียน ตามขั้นตอนดังนี้  เลือกประเภทของแฟ้มงานหลักที่ต้องการ สร้าง คลิกแท็บ Mailings เลือกปุ่ม  เลือกไฟล์ที่เก็บข้อมูลผู้รับ คลิกปุ่ม  ทำการแทรกฟิลด์ข้อมูลผู้รับ จากไฟล์ Data โดยคลิกเป็น cursor ตำแหน่งที่จะแทรกฟิลด์ แล้วคลิกปุ่ม  ดูตัวอย่างผลลัพธ์โดยคลิกปุ่ม

19 ของแถม.... Microsoft Office Word 2007เมื่อต้องการทำเช่นนี้กด พิมพ์เอกสาร CTRL+P ไปที่จุดเริ่มต้นของเอกสาร HOME ไปที่จุดสิ้นสุดของเอกสาร END คัดลอกข้อความหรือกราฟิกที่เลือกไปไว้ที่ Office คลิปบอร์ด CTRL+C ตัดข้อความหรือกราฟิกที่เลือกไปไว้ที่ Office คลิปบอร์ด CTRL+X วางการเพิ่มล่าสุดลงใน Office คลิปบอร์ด CTRL+V เลือกข้อความทั้งหมด CTRL+A

20 แบบฝึกหัด Microsoft Office Word 2007 1. ตั้งชื่องานเป็นชื่อของตัวเอง 2. ตั้งค่าหน้ากระดาษเป็นแนวนอน และตั้งค่า หน้ากระดาษ บน 3.5 ซ. ม. ซ้าย 3.5 ซ. ม. ล่าง 2.5 ซ. ม. ขวา 2.5 ซ. ม. 3. ตั้งค่าแทบแรก 3 ซ. ม. แท็บต่อมา 5 ซ. ม. 4. สร้างเกียรติบัตร โดยมีรูปของตัวเองไว้ บนสุด ทำลักษณะจดหมายเวียนโดยการเปลี่ยนชื่อ ในเกียรติบัตรอย่างน้อย 10 คน


ดาวน์โหลด ppt Microsof t Office Word 2007. เตรียมความ พร้อม Microsoft Office Word 2007 แดงเขียวน้ำเงิน ม่วงดำเขียว เหลืองส้มน้ำตาล น้ำเงินดำแดง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google