งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ( หน่วยเทคโนโลยี บริการ ) โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ และ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ( หน่วยเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ( หน่วยเทคโนโลยี บริการ ) โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ และ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ( หน่วยเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ( หน่วยเทคโนโลยี บริการ ) โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ และ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ( หน่วยเทคโนโลยี บริการ ) โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ และ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร 8 - 9 กรกฎาคม 2558 โดย วิทยากร “ หลักสูตรการซ่อมบำรุงและดูแล คอมพิวเตอร์ ” นาย วงศ์ภพอรรณพ ณ อยุธยา นาย ธนศักดิ์คุ่ยเจริญ นาย พีรดนย์เมฆอับ

2 คอมพิวเตอร์ เบื้องต้น

3 คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อช่วย ให้ทำงานได้ เร็ว สะดวก และแม่นยำ มากขึ้น การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อให้ ทำงานอย่างได้มีประสิทธิภาพ ต้อง เรียนรู้ และเข้าใจ ส่วนประกอบ วิธีการ ทำงานของ คอมพิวเตอร์

4 การทำงานของ คอมพิวเตอร์ มีขั้นตอนสำคัญ 4 ขั้นตอนคือ 1. การรับข้อมูลและคำสั่ง คอมพิวเตอร์รับข้อมูลและคำสั่ง ผ่านอุปกรณ์นำเข้าข้อมูล คือ เมาส์ คีย์บอร์ด สแกนเนอร์ ไมโครโฟน ฯลฯ

5 2. การประมวลผลหรือคิดคำนวณ ข้อมูลที่คอมพิวเตอร์รับเข้ามา จะถูกประมวลผลโดยการทำงาน ของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU : Central Processing Unit) ตามคำสั่งของโปรแกรม หรือซอฟต์แวร์ การประมวลผลข้อมูล เช่น นำข้อมูลมาบวก ลบ คูณ หาร ทำการเรียงลำดับข้อมูล นำข้อมูลมาจัดกลุ่ม นำข้อมูลมาหาผลรวม เป็นต้น

6 3. การแสดงผลลัพธ์ คอมพิวเตอร์จะ แสดงผลลัพธ์ของข้อมูลที่ป้อน หรือแสดงผลจากการประมวลผล ทางจอภาพ (Monitor) เครื่องพิมพ์ (Printer) หรือลำโพง

7 4. การเก็บข้อมูล จะทำการเก็บผลลัพธ์จากการประมวลผลไว้ในหน่วยเก็บข้อมูล เช่น ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอม USB เพื่อให้สามารถ นำมาใช้ใหม่ได้ในอนาคต

8 สรุปการทำงานของ คอมพิวเตอร์ Input CPU Contro l Unit Arithmet ic Logic Unit Main Storage Program Data การเก็บ ข้อมูลคำสั่ง Outpu t

9 ฮาร์ดแวร์และ ซอฟต์แวร์

10 THE END


ดาวน์โหลด ppt งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ( หน่วยเทคโนโลยี บริการ ) โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ และ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ( หน่วยเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google