งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Recovery Movement การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลและ พัฒนาหลักสูตร การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชเพื่อการคืน สู่สุขภาวะ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Recovery Movement การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลและ พัฒนาหลักสูตร การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชเพื่อการคืน สู่สุขภาวะ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Recovery Movement การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลและ พัฒนาหลักสูตร การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชเพื่อการคืน สู่สุขภาวะ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว ตึก OPD โรงพยาบาลศรีธัญญา

2

3

4

5

6 คุณคิดว่า ผู้ป่วยหรือคนพิการ ทางจิตสามารถ ดำรงชีวิตอิสระได้ ไหม อย่างไรบ้าง

7 ถ้าคุณเจอคนไข้คน หนึ่ง ทั้งวันเอาแต่นั่งสูบบุหรี่ ดื่มโค้ก คุณจะคิดว่าอย่างไร

8 แพทริเซีย ดีแกน : กุหลาบทะเล I can remember such a time during my third hospitalizaion. I was eighteen years old. I asked the psychiatrist I was working with, "What’s wrong with me?". He said, "You have a disease called chronic schizophrenia. It is a disease that is like diabetes. If you take medications for the rest of your life and avoid stress, then maybe you can cope." And as he spoke these words I could feel the weight of them crushing my already fragile hopes and dreams and aspirations for my life. Even some 22 years later those words still echo like a haunting memory that does not fade.

9 แพทริเซีย ดีแกน : กุหลาบทะเล กระบวนทัศน์การคืนสู่สุขภาวะ : คนที่ถูกวินิจฉัยว่าป่วยด้วยโรคจิตเวชคือมนุษย์ การคืนสู่สุขภาวะ : การเดินทางของ หัวใจ -that place of being hard of heart and not caring anymore. Giving up was a solution for me, a strategy that desperate people who are at the brink of losing hope, adopt in order to remain alive.=breaking heart Choice, options, information, role models, being heard, developing and exercising a voice, angry indignation : human interactive environment -decision to participate once more and small steps onward Protective factors: spirituality, therapeutic alliance, tolerance, new way of coping, no drugs & alcohol, a purpose in life, vocation, learning about the symptoms and situation

10 แพทริเซีย ดีแกน : กุหลาบ ทะเล การคืนสู่สุขภาวะ : การ เดินทางของหัวใจ เส้นทางข้างหน้า : ดำเนินชีวิตที่ครบ สมบูรณ์และมีคุณค่า  ฟื้นจากความยากจนและความเป็นพลเมืองชั้น สอง  พบความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้มีประสบการณ์ ร่วม  เอาชนะตราบาปที่รับไว้ในตน  การกำกับตัวเองในการทวงสิทธิการเป็นคนมี ความหมายและมีความมุ่งหมาย - ความสามารถในการฟื้นตัว  โอกาสที่จะลอง - ล้มเหลว - ลองอีกครั้ง  จัดให้มีเสียงของกลุ่มผู้มีประสบการณ์ร่วมทั้ง ระดับท้องถิ่น ระดับรัฐ ระดับชาติ และระดับ นานาชาติ เติบโตและ เปลี่ยนแปลง

11 แพทริเซีย ดีแกน : กุหลาบ ทะเล การคืนสู่สุขภาวะ : การ เดินทางของหัวใจ วิชาชีพ : Pat Deegan & Associate - สร้างสรรค์ วิธีและเทคโนโลยีในการให้การ ดูแล ที่นำแนวคิดการคืนสู่สุขภาวะมาปฏิบัติ และช่วยองค์กรต่างๆ ให้ บริการที่มุ่งการคืนสู่ สุขภาวะอย่างแท้จริง - คนกลุ่มนี้คิดว่าพวกเขาเป็น นักสร้าง นวัตกรรมผู้ก่อกวน และเราเรียกสิ่งที่รังสรรค์ ขึ้นว่า CommonGround Approach ( แนวทางแบบ ประโยชน์ร่วมกัน ) เติบโตและเปลี่ยนแปลง

12 คุณถอดรหัสการคืน สู่สุขภาวะ ของ แพท ดีแกนว่า อย่างไร ?

13 Daniel Fisher MD. PhD

14 to uncover the biochemical basis of mental illness, Daniel Fisher obtained a PhD and carried out neurochemical research at NIMH. He writes: "I uncovered the mechanisms of dopamine and serotonin biosynthesis. The reductionist approach to life it was based upon caused me great despair. As a result, at the age of 25, I withdrew into my own world. I was diagnosed with schizophrenia and hospitalized on 3 occasions.

15 During the next 5 years, I recovered from what is described as schizophrenia, and dreamt of humanizing the mental health system. To fulfill that dream, I earned a MD, and completed psychiatric training at Harvard Medical School. I have practiced as a board-certified, community psychiatrist for 30 years

16 -Make recovery a reality. -We are the whole people, not a broken brain. - transform national mental health policies from fear to hope -bring hope and recovery to national awareness

17 -promoting peer-run crisis respite alternatives to hospitalization. -helped develop emotional CPR, a program teaching community members how to help each other through an emotional crisis

18 Recovery to Practice Project Director Larry Davidson. Ph.D. SAMHSA-Funded Project to bring recovery principles into behavioral healthcare.

19 Recovery to Practice “Recovery-oriented practices are based on an appreciation of each person’s right to determine, to author, his or her own life [and of] the central role that choice plays in defining who and what we are … Implementing high- quality and effective psychiatric rehabilitation and other evidence-based practices is not enough to accomplish transformation if the status and role of people in recovery is not also dramatically transformed from that of a passive ‘mental patient’ to that of an empowered citizen.”

20 Recovery to Practice RTP worked with professional organizations to develop training curricula that promote recovery principles among the behavioral health workforce. As part of its mission to broaden awareness, acceptance, and adoption of recovery principles and practices among behavioral health and primary care practitioners, the Recovery to Practice (RTP) initiative awarded funds to several professional behavioral health organizations to create and implement training curricula. In the first phase of the RTP initiative, these organizations:first phase Developed training materials on recovery-oriented practice Trained their respective members

21 Recovery to Practice Addiction Specialist Curriculum from the Association for Addiction Professionals (NAADAC) Addiction Specialist Curriculum from the Association for Addiction Professionals (NAADAC) Peer Specialists Curriculum from the InterNational Association of Peer Supporters Inc. (iNAPS) Peer Specialists Curriculum from the InterNational Association of Peer Supporters Inc. (iNAPS) Psychiatric Nursing Curriculum from the American Psychiatric Nurses Association (APNA) Psychiatric Nursing Curriculum from the American Psychiatric Nurses Association (APNA) Psychiatry Curriculum from the American Psychiatric Association (APA) and the American Association of Community Psychiatrists (AACP) Psychiatry Curriculum from the American Psychiatric Association (APA) and the American Association of Community Psychiatrists (AACP) Psychology Curriculum from the American Psychological Association (APA) Psychology Curriculum from the American Psychological Association (APA) Social Work Curriculum from the Council on Social Work Education (CSWE) Social Work Curriculum from the Council on Social Work Education (CSWE)

22 จากความเคลื่อนไหว ที่สหรัฐอเมริกา ท่านเกิดความคิด แรง บันดาลใจอะไรบ้าง

23 Dr. Julie Reppers - พยาบาล อาจารย์ นักวิจัย ผู้จัดการ นักวิชาชีพด้านจิตเวช และผู้ใช้บริการจิตเวช - พัฒนาความเข้าใจของตนเรื่องการคืน สู่สุขภาวะมา 20 ปี - สนับสนุนการพัฒนาบริการที่เน้น การคืนสู่สุขภาวะมา 10 ปี - เขียนนี้เผยแพร่อย่างกว้างขวาง - ร่วมวิจัยในเรื่องที่นำไปสู่การฝึกอบรมบริการ แบบผู้มีประสบการณ์ตรงกับโรคเป็นผู้ให้การ สนับสนุนผู้ป่วย - ตั้งหลักสูตร วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตด้าน การคืนสู่สุขภาวะที่มหาวิทยาลัยนอตติ้งแฮม - ร่วมพัฒนาเครื่องมือสำหรับการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพจิต

24 Dr. Julie Reppers  Training as MHN at Maudsley, London  Works: advocacy, voice and formal user involvement= truly patient centred mental health nursing, (relationship based approach to MHN practice most important)  conceptual framework: Recovery and Inclusion, building on hope-inspiring relationships.  Research: -examining the experiences of people using mental health services and living with mental health problems -the process and impact of user involvement in training and research (2004-2006)  Publication: 3 books on model of care, co-edit 2 on implementation of policy, more than 100 papers in peer reviewed journals.

25 หลากหลายเสียง : คนที่เป็นทั้ง ผู้ป่วยและโปร Dr. Julie Reppers- ผู้อำนวยการ The Nottingham Recovery College มุ่งที่จะ :  เป็นแหล่งข้อมูลการคืนสู่สุขภาวะ  ส่งเสริมรูปแบบการให้การศึกษา และการฝึกให้คนเชี่ยวชาญใน การดูแลตนเองในเส้นทางของ การหายป่วย  ทะลายกำแพงระหว่าง “ เรา ” กับ “ เขา ” โดยจัดการฝึกอบรมที่ คนมี ประสบการณ์ตรงกับความ ท้าทายด้านสุขภาพจิตและ สุขภาพกาย กับ นักวิชาชีพที่ มีประสบการณ์ตรง  ให้สิ่งแวดล้อมวิทยาลัยที่ ปลอดตราบาป

26 Dr. Julie Reppers- ผู้อำนวยการ The Nottingham Recovery College  เปิดรับผู้ใหญ่ที่ : มีประสบการณ์ตรงกับ ประเด็นท้าทายด้านสุขภาพจิต การดูแล คนที่มีความท้าทายด้านสุขภาพจิต สมาชิกทีมให้บริการสุขภาพจิต  ห้องสมุดที่มีแหล่งข้อมูลการคืนสู่สุข ภาวะหลากหลาย ทั้งหนังสือ ดีวีดี แผ่น พับ และบริการทางอินเตอร์เน็ต  ปัจจุบันนี้ให้เข้าเรียนวิชาต่างๆ และใช้ แหล่งข้อมูลห้องสมุดได้โดยไม่คิด ค่าใช้จ่าย

27 - คุณคิดว่าการที่มหาวิทยาลัยนอต ติ้งแฮมจัดให้มีวิทยาลัยการคืนสู่ สุขภาวะสำคัญอย่างไร ? - จะเป็นประโยชน์ไหม เป็นไปได้ ไหมที่จะมีสถาบันเช่นนี้ในประเทศ ไทย ? - ถ้าตอบว่าเป็นประโยชน์และ เป็นไปได้ คุณคิดว่าควรจะจัดขึ้นที่ ไหนอย่างไร ?

28 IMROC The Implementing Recovery through Organisational Change Dr Julie Repper – Programme Director

29 IMROC Launched with Care and Support Minister, Norman Lamb MP, in February 2013, the continuing work of ImROC has received endorsement from the Department of Health and is supported by the Centre for Mental Health and the Mental Health Network In January 2014 in a speech by Deputy Prime Minister Nick Clegg, the government set out its commitment to supporting the recovery of users of mental health services and their carers.

30 IMROC the leading source of support for mental health service provider organisations who wish to progress towards more recovery-oriented services. We work with experts in recovery from all professional backgrounds and with those who have direct experience of mental health problems as service users, carers or family members.

31 IMROC Our work in service development is based on principles of ‘co- production’ where professionals and people with lived experience work together. In 2013/14 we worked with over half the statutory mental health services in England as well as a number of independent providers

32 IMROC The programme is based on an annual membership scheme and a range of supporting consultancy packages The membership scheme offers providers and their partners the opportunity to come together as part of a ‘learning set network’ at four one-day themed workshops through the year Total cost for new members: £10,000 plus VAT for 2 year membership, £5,500 plus VAT for 1 year.

33 IMROC Recovery Colleges Webinar Action learning sets Consultation

34 IMROC 10 key challenges 1. Changing the nature of day-to-day interactions and the quality of experience 2. Delivering comprehensive user-led education and training programmes 3. Establishing a ‘Recovery Education Centre’ to drive the programmes forward 4. Ensuring organisational commitment, creating the ‘culture’ 5. Increasing personalisation and choice 6. Changing the way we approach risk assessment and management 7. Redefining user involvement 8. Transforming the workforce 9. Supporting staff in their recovery journey 10. Increasing opportunities for building a life beyond illness

35 National Service Framework: MH Guiding values and principles involve service users and their carers in planning and delivery of care deliver high quality treatment and care which is known to be effective and acceptable be well suited to those who use them and non-discriminatory be accessible so that help can be obtained when and where it is needed promote their safety and that of their carers, staff and the wider public offer choices which promote independence be well co-ordinated between all staff and agencies deliver continuity of care for as long as this is needed empower and support their staff be properly accountable to the public, service users and carers

36 Anthony Stratford Senior Advisor Lived Experience at MIND Autralia Anthony uses his lived experience of mental ill-health and recovery to inform his work and he is passionate that this should inform practice both internally and external of Mind. He is a Visiting Scholar, Yale University School of Medicine. Anthony is also an Honorary Fellow in the Department of Psychiatry and an Expert Advisor to the World Health Organisation, QualityRights Project, Geneva.

37 Mind Recovery College wins National Disability Award Health and wellbeing What is recovery? Building a support network Navigating the mental health system Self-care Healing psychosis, what supports you? Exploring experience of anxiety Exploring experience of depression Exploring bipolar experience Understanding personality disorders My relationship with my voices Understanding self-harm Suicide: Breaking the silence The healing power of emotional intelligence Different ways of thinking about medication Panel discussion: conversations about medications Coming out of the clutter closet Grief and loss Understanding addictive behaviours Life skills Developing your own advance statement (known as Advanced Care Directives in South Australia)

38 Challenging stigma and discrimination Disclosure Introduction to managing stress What might the National Disability Insurance Scheme (NDIS) mean to me? Learning to learn Enriching life Food and mood I choose to be spiritual I choose to be happy Creativity in recovery Journaling for recovery Dealing with discomfort in mind and body Spirituality in recovery Mindfulness Mindful self- compassion Recovery narratives Contents What is the Mind Recovery Skills for work Employment recovery in action Peer support work, what is it all about? Relationships Confident me Understanding anger Assertiveness skills Course for family, friends and carers Attuning to your heart’s voice Mind Recovery College

39 A national framework for recovery-oriented mental health services : POLICY AND THEORY The release of our national recovery framework marks a pivotal moment in the history of mental health services in Australia. Recovery approaches are not new here; the movement has been gaining strength and momentum over many years.

40 people with lived experience, carers and advocates individual practitioners and organisations government policy as national, state and territory governments A national recovery framework agreed by all governments across Australia

41 New Life in Hong Kong Singapore Association for Mental Health Hougang Care Center

42 องค์การ อนามัยโลก

43 The care available in mental health facilities around the world is not only of poor quality but in many instances actually hinders recovery. It is common for people to be locked away in small, prison-like cells with no human contact or to be chained to their beds, unable to move. Violations are not restricted to inpatient and residential facilities however; many people seeking care from outpatient and community care services are disempowered and also experience extensive restrictions to their basic human rights.

44 The objectives of QualityRights are to: Improve quality of care and human rights in inpatient and outpatient mental health services. Promote human rights, recovery, and independent living in the community. Develop a movement of people with mental disabilities to provide mutual support, conduct advocacy and influence policy-making processes. Reform national policies and legislation.

45 สหประชาชาติ อนุสัญญาว่าด้วย สิทธิคนพิการ ปฏิญญาสากลว่า ด้วยสิทธิมนุษยชน

46 Tina Minkowitz

47 represented the World Network of Users and Survivors of Psychiatry in the drafting and negotiation of the Convention on the Rights of Persons witih Disabilities. She served on the steering committee of the International Disability Caucus and was a member of the 40-person drafting group that created the official text of the treaty for negotiation. She is credited with much of the paradigm-shifting character of the CRPD in the areas of legal capacity, liberty and respect for integrity of the person. Ms. Minkowitz is an attorney admitted in the state of New York. She is a survivor of psychiatry and believes in the development of authentic user/survivor perspectives in human rights.

48 Tina Minkowitz Campaign to Support CRPD Absolute Prohibition of Commitment CRPD Committee General Comment on Legal Capacity CRPD Committee Condemns All Mental Health Detention

49 International Disability Alliance-global Promoting the rights of one billion persons with disabilities Promoting the rights of one billion persons with disabilities

50

51 Bhargavi V. Davar

52 Bhargavi comes from a family of users of psychiatric services in India, who have experienced violence and abuse within the system. She works with a strong identity as a survivor, having made conscious choices not to opt for psychiatry even when seriously disabled. Having been exposed to mental hospitals, shock treatment, confinement, etc. since childhood, she is passionate about systematically addressing the human rights gaps within the mental health system in India

53 Recovery isn't about getting back to how you were before, it's about building something new Anonymous from Rethink


ดาวน์โหลด ppt Recovery Movement การอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลและ พัฒนาหลักสูตร การฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชเพื่อการคืน สู่สุขภาวะ 29 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมแสงสิงแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google