งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Patiphak Namahoot Dip. Thai Board of Family Medicine Director of Chumsaeng Hospital.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Patiphak Namahoot Dip. Thai Board of Family Medicine Director of Chumsaeng Hospital."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Patiphak Namahoot Dip. Thai Board of Family Medicine Director of Chumsaeng Hospital

2 1000 750 250 9 5 1 Adult population Age 16+ yrs Illness or injury a month Consulting MD in PC a month Admitted a month Referred TC a month Referred medical center a month White KL. NEJM 1961;265(18):885-892 Primary care 1.First contact care 2.Continuing care 3.Comprehensive care 4.Coordinated care

3 Type of medical care Tertiary CareSecondary CarePrimary Care Uncommon disease Need intensive & close mornitoring Disease specialist Short stay in hospital MD consulting 1 st contact care Comprehensive care Continuing care Coordinating care

4 Why Is Primary Care Important? Starfield 09/04 04-134 Better health outcomes Lower costs Greater equity in health Starfield 09/04 PC 2945

5 Evidence of the Benefits of a Primary Care- Oriented Health System Starfield 09/04 04-136 Starfield 09/04 PC 2946

6 Primary Care Score vs. Health Care Expenditures, 1997 Starfield 10/00 00-133 US NTH CAN AUS SWE JAP BELFR GER SP DK FIN UK Starfield 10/00 IC 1731

7 Relationship between Strength of Primary Care and Combined Outcomes USA GER BEL AUS SWE SP CAN FIN UK NTH DK *1=best 11=worst Starfield 1999 99-006 Starfield 1999 IC 1433

8 Primary Care Oriented Countries Have Fewer low birth weight infants Lower infant mortality, especially postneonatal Fewer years of life lost due to suicide Fewer years of life lost due to “ all except external ” causes Higher life expectancy at all ages except at age 80 Starfield 08/05 IC 3242

9 เป้าหมาย คุณภาพชีวิตที่ ดี - QOL กลวิธี แนวคิด Primary Health Care หน่วยให้บริการ / การ จัดบริการ ระดับตติยภูมิ ระดับทุติยภูมิ ระดับปฐมภูมิ เฉพาะทางอื่นๆ(Specialist) เวชปฏิบัติครอบครัว (Family Practice / GP) โรงพยาบาล หน่วยบริการ ด่านแรก ความซับซ้อนของบริการ ศาสตร์ วิชาการลำดับขั้นของบริการ

10 Family Medicine Medical specialist Provide continuing and comprehensive health care for the individual and the family Integrates the biologic, clinical, and behavioral sciences The scope of family medicine encompasses all ages, both sexes, each organ system, and every disease entity.

11 Family Medicine In many countries, the term general practice is synonymous with family medicine Australia, NZ, UK

12 Principles of Family Medicine in Thailand Doctor-patient-family relationship High quality primary care provider for all age groups Community and population-based practice

13 Doctor-patient-family relationship Effective Communication with patient and family: Active listening Patient-centred medicine Counseling / consultation Empathy Caring than curing Difficult patient management

14 Patient-centred medicine

15 Empathy

16 Caring The personalized approach to understanding the patient as a person, respecting the person as an individual, and showing compassion for his or her discomfort.

17 Difficult patient ผู้ป่วยที่แพทย์รู้สึกมีปัญหาในการสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดี รู้สึกอึดอัดในการ ดูแล ผู้ป่วยยากเป็นมุมมองของแพทย์ เกิดจากการรับรู้ที่เกิดจาก 3 องค์ประกอบ ปัจจัยหรือลักษณะของผู้ป่วย ปัจจัยหรือลักษณะของแพทย์ ปัจจัยหรือลักษณะของสถานการณ์

18 High quality primary care provider for all age groups competence in the patient-centered clinical method understanding of human development and family and other social systems to develop a comprehensive approach to the management of disease and illness in patients and their families.

19 High quality primary care provider for all age groups expert knowledge of the wide range of common problems of patients in the community, and of less common, but life threatening and treatable emergencies in patients in all age groups. based on the best scientific evidence available.

20 Primary Care 1st contact care Comprehensive care Continuing care Coordinating care

21 First Contact Care Accessibility All sex, race, age, systems, organs, disease, illness All time, place

22 Continuing Care Early Birth until death, also bereavement care Consult and refferal

23 Comprehensive care Health Promotion Preventive Curative Rehabilitative ทุกรูปแบบ การดูแล Physical Emotional Social Spiritual ทุกด้านของ ผู้ป่วย Individual, Family, Community ทุกบริเวณ ของสุขภาพ

24 Curative Preventive Promotive Bio Psycho Social/Spiritual

25 Curative Preventive Promotiv e BioPsychoSocial/Spiritual

26 Curativ e Preventi ve Promotiv e Curative Preventive Promotiv e BioPsycho Individual Family Social/Spiritual

27 Holistic approach Curativ e Preventi ve Promotiv e Curativ e Preventi ve Promotiv e BioPsychoSocial Individual Family Curative Preventive Promotive Community

28 Primary care ศ. นพ. ม. ร. ว. ธันยโสภาคย์ เกษมสันต์ ดูแลแต่แรกทุกเรื่อง ต่อเนื่อง เบ็ดเสร็จ ผสมผสาน บริการเข้าถึงสะดวก บวกระบบปรึกษาส่งต่อ

29 Community and population-based practice respond to the needs of communities and populations. use of community resources Responsibility in the health care system District health system (DHS)

30

31

32


ดาวน์โหลด ppt Patiphak Namahoot Dip. Thai Board of Family Medicine Director of Chumsaeng Hospital.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google