งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2558 การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2558 การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2558."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2558 การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2558

2 งบดำเนินงาน ปี 2558

3 งบอุดหนุนพัฒนา บุคลากร ปี 2558 สสจ. นศ. พัฒนาตาม Service plan 6 สาขา จำนวน 10 รพ.

4 งบลงทุน ปี 2558

5 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2558

6 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สิ่งก่อสร้าง บ้านพัก - ทำสัญญาแล้ว 3 รายการ ( รพ. ถ้ำพรรณรา ร่อน พิบูลย์ ปากพนัง ) - รอทำสัญญา 3 รายการ รพ. บางขัน รพ. หัวไทร และ สสจ. นศ. ( ราคาเกิน งบประมาณ รอต่อรอง ) - อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา สอบราคา 7 รายการ รพ. สต. บ้านห้วยตง, สสอ. พรหมคีรี เปิดซอง 30 มี. ค.58 รพ. สต. นาท้อน, สสอ. เชียรใหญ่ เปิดซอง 31 มี. ค.58 รพ. นาบอน เปิดซอง 19 มี. ค.58 รพ. สต. บ้านสมสรร คณะกรรมการพิจารณา ราคากลาง

7 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2558 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ - ทำสัญญาแล้ว 113 รายการ - รอทำสัญญา 64 รายการ - อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา สอบราคา 1 รายการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า รพ. ปากพนัง เปิดซอง 24 มี. ค.58 งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอสำหรับค่า ติดตั้ง

8 งบค่าเสื่อม

9 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2558 การใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อ จัดจ้าง ปี 2558.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google