งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Constructivism/ Russian Avant-Garde

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Constructivism/ Russian Avant-Garde"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Constructivism/ Russian Avant-Garde

2 Post Modern Architecture Modern (International Style)
Constructivism Post Modern Architecture 1960-Present Cubism The Age of Great Engineer Modern (International Style) Bauhaus Chicago School De Stijl Art Nouveau 1850 1900 1950 2000 1861 Frank L. Wright Mies van de Rohe Le Corbusier 1887-…… เกิดรถยนต์ Luis I. Kahn WW. I WW. II Rattanakosin RAMA 4 - 6 Rattanakosin RAMA 7 - 8 Rattanakosin 1967-present RAMA 9

3 Cubism ไม่นิยมวาดภาพการเคลื่อนที่หรือการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ แต่เป็นการแสดงออกในภาพหุ่นนิ่งและวัตถุที่ผู้คนเคยชินในชีวิตประจำวัน เช่น ถ้วย ชาม ขวด ท่อ กีตาร์ เป็นต้น Picasso, Plabo หญิงสาวกับแมนโดริน

4 Poster for Russian avant-garde (1910-1934)

5

6 Head No.2, Naum Gabo 1916

7 The Knife Grinder, Kasimir Malevich

8 Suprematism, Kasimir Malevich 1921-1922

9 Suprematism, Kasimir Malevich

10 Suprematism, Kasimir Malevich

11 3D Model, Kasimir Malevich

12 The Guitar, Picasso

13 Counter Relifes, Vladimir Tatlin 1915

14 Monument of the Third International, Vladimir Tatlin 1919

15 Monument of the Third International, Vladimir Tatlin 1919

16

17

18 Iakov Chernikhov

19 Iakov Chernikhov

20 Iakov Chernikhov

21 Lissitzky’s studio. The Lenin Podium, 1924

22 Constructivism เริ่มในมอสโคว์หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 มีจุดประสงค์คือ ไม่มีวัสดุเป็นแบบในงานจิตรกรรมหรือประติมากรรมอีกต่อไป แต่จะเป็นการผลิตผลงานในที่ว่าง ที่มาจากรากฐานของความสัมพันธ์ของส่วนประกอบซึ่งมักเป็นรูปทรงเรขาคณิตง่ายๆ เช่น รูปสี่เหลี่ยม วงกลม สามเหลี่ยม ที่มีต่อกันอย่างบริสุทธิ์ Lissitzky, Eliezer Markowitsh ‘Proun- The Town’ , 1921

23 งานประติมากรรมจะเป็นการแสดงออกของแนวความคิดในเรื่องชีวิตและจักรวาลในโลกวิทยาศาสตร์ใหม่ในรูปทรงที่ใช้เป็นสัญญลักษณ์ และมักใช้วัสดุที่เป็นผลผลิตของอุตสาหกรรมสมัยใหม่เช่น โลหะ แก้ว พลาสติก ไนลอน ฯลฯ Tatlin, Vladimir Monument to the Third International, 1919

24 ความสัมพันธ์ของกลุ่มก้อนและที่ว่าง การก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
Constructivism เป็นส่วนหนึ่งของลัทธิ Functionalism ที่กว้างขวางกว่าแต่มีการแสดงออกทางโครงสร้างมากกว่า อาคารของกลุ่มนี้จะแสดงลักษณะของโครงสร้างอย่างเต็มที่และขจัดสิ่งประดับออกไปเพื่อให้ความงามเกิดจาก ความสัมพันธ์ของกลุ่มก้อนและที่ว่าง การก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ตรงต่อวัตถุประสงค์ Lissitzky, Eliezer Markowitsch Rendering for architectural structure, 1924

25 Suprematism, Kasimir Malevich 1921-1922

26

27

28 1ST fl. PLAN 2ND fl. PLAN

29


ดาวน์โหลด ppt Constructivism/ Russian Avant-Garde

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google