งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Constructivism/ Russian Avant-Garde 12 02 52. 18501900 2000 Chicago School 1871-1910 Frank L. Wright 1869-1959 1861 เกิดรถยนต์ The Age of Great Engineer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Constructivism/ Russian Avant-Garde 12 02 52. 18501900 2000 Chicago School 1871-1910 Frank L. Wright 1869-1959 1861 เกิดรถยนต์ The Age of Great Engineer."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Constructivism/ Russian Avant-Garde 12 02 52

2 18501900 2000 Chicago School 1871-1910 Frank L. Wright 1869-1959 1861 เกิดรถยนต์ The Age of Great Engineer 1850-1900 Rattanakosin 1925-1967 RAMA 7 - 8 1950 Rattanakosin 1851-1925 RAMA 4 - 6 Rattanakosin 1967-present RAMA 9 Art Nouveau 1890-1910 De Stijl 1916-1931 Bauhaus 1919-1933 Modern (International Style) 1920-1960 Post Modern Architecture 1960-Present Mies van de Rohe 1886- 1969 Le Corbusier 1887-…… Luis I. Kahn 1901-1974 WW. I 1914-1918 WW. II 1934-1945 Cubism 1907-1920 Constructivism 1910-1934

3 Cubism ไม่นิยมวาดภาพ การเคลื่อนที่หรือการ เคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ แต่เป็นการแสดงออกใน ภาพหุ่นนิ่งและวัตถุที่ผู้คน เคยชินในชีวิตประจำวัน เช่น ถ้วย ชาม ขวด ท่อ กีตาร์ เป็นต้น Picasso, Plabo หญิงสาว กับแมนโดริน

4 Poster for Russian avant-garde (1910-1934)

5

6 Head No.2, Naum Gabo 1916

7 The Knife Grinder, Kasimir Malevich

8 Suprematism, Kasimir Malevich 1921-1922

9 Suprematism, Kasimir Malevich

10

11 3D Model, Kasimir Malevich

12 The Guitar, Picasso 1912-1913

13 Counter Relifes, Vladimir Tatlin 1915

14 Monument of the Third International, Vladimir Tatlin 1919

15

16

17

18 Iakov Chernikhov

19

20

21 Lissitzky’s studio. The Lenin Podium, 1924

22 Constructivism เริ่มในมอสโคว์หลังสงครามโลกครั้ง ที่ 1 มีจุดประสงค์คือ ไม่มีวัสดุเป็น แบบในงานจิตรกรรมหรือ ประติมากรรมอีกต่อไป แต่จะเป็น การผลิตผลงานในที่ว่าง ที่มาจาก รากฐานของความสัมพันธ์ของ ส่วนประกอบซึ่งมักเป็นรูปทรง เรขาคณิตง่ายๆ เช่น รูปสี่เหลี่ยม วงกลม สามเหลี่ยม ที่มีต่อกันอย่าง บริสุทธิ์ Lissitzky, Eliezer Markowitsh ‘Proun- The Town’, 1921

23 งานประติมากรรมจะเป็นการ แสดงออกของแนวความคิดใน เรื่องชีวิตและจักรวาลในโลก วิทยาศาสตร์ใหม่ในรูปทรงที่ใช้ เป็นสัญญลักษณ์ และมักใช้วัสดุที่ เป็นผลผลิตของอุตสาหกรรม สมัยใหม่เช่น โลหะ แก้ว พลาสติก ไนลอน ฯลฯ Tatlin, Vladimir Monument to the Third International, 1919

24 Constructivism เป็นส่วนหนึ่งของลัทธิ Functionalism ที่กว้างขวางกว่าแต่มี การแสดงออกทางโครงสร้างมากกว่า อาคารของกลุ่มนี้จะแสดงลักษณะของ โครงสร้างอย่างเต็มที่และขจัดสิ่งประดับ ออกไปเพื่อให้ความงามเกิดจาก – ความสัมพันธ์ของกลุ่มก้อนและที่ ว่าง – การก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพสูงสุด – ตรงต่อวัตถุประสงค์ Lissitzky, Eliezer Markowitsch Rendering for architectural structure, 1924

25 Suprematism, Kasimir Malevich 1921-1922

26

27

28 1 ST fl. PLAN2 ND fl. PLAN

29


ดาวน์โหลด ppt Constructivism/ Russian Avant-Garde 12 02 52. 18501900 2000 Chicago School 1871-1910 Frank L. Wright 1869-1959 1861 เกิดรถยนต์ The Age of Great Engineer.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google