งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง งานช่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงาน อาชีพและเทคโนโลยี นำเสนอโดย ด. ญ. ชนนิกานต์ โซยรัมย์ เลขที่ 20 ด. ญ. ธัญญารักษ์ ลิ้มกลั่นดี เลขที่ 26 ชั้นประถมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง งานช่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงาน อาชีพและเทคโนโลยี นำเสนอโดย ด. ญ. ชนนิกานต์ โซยรัมย์ เลขที่ 20 ด. ญ. ธัญญารักษ์ ลิ้มกลั่นดี เลขที่ 26 ชั้นประถมศึกษาปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง งานช่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงาน อาชีพและเทคโนโลยี นำเสนอโดย ด. ญ. ชนนิกานต์ โซยรัมย์ เลขที่ 20 ด. ญ. ธัญญารักษ์ ลิ้มกลั่นดี เลขที่ 26 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เสนอ คุณครูสุริภา เตียงนิล

2 วัสดุช่าง วัสดุช่าง คือ วัสดุที่ใช้ในงานช่างเป็นวิชาสำหรับ ช่างทุกสาขาของงานอุตสาหกรรมเพราะเป็นวิชา ที่ว่าด้วย คุณสมบัติในการใช้งานและการจำแนกมาตรฐาน ของวัสดุช่างต่างๆ ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ชนิดของวัสดุช่าง วัสดุช่างจำแนกได้เป็น 2 ประเภทคือวัสดุงานและ วัสดุช่วยงาน วัสดุงานคือวัสดุที่ใช้งานจริงๆการผลิตได้รูปแบบ ตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน วัสดุช่วยงานคือวัสดุที่ให้วัสดุงานทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพโดยช่วยในกระบวนการผลิต เมื่อสิ้นสุดกระบวนการแล้วชิ้นงาน นั้นๆจะไม่ปรากฏวัสดุช่วยงานอยู่เลยวัสดุช่วยงาน ได้แก่น้ำมันฯลฯ

3 วัสดุช่าง 1. โลหะ 1.1 โลหะพวกเหล็กสินแร่เหล็ก - เหล็กดิบ เหล็กบริสุทธิ์ เหล็กหล่อ เหล็กกล้า เหล็กประสม 1.2 โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก 1.2.1 โลหะหนัก - ทองแดง เงิน ตะกั่ว ดีบุก สังกะสี ฯลฯ 1.2.3 โลหะเบา - อะลูมิเนียม แมกนีเซียม ไทเทเนียม เบริลเลียม 2. อโลหะ 2.1 สารสังเคราะห์ - พลาสติก แก้ว กาว สี ฯลฯ 2.2 สารธรรมชาติ - ไม้ ยาง ทราย หนัง กำมถัน

4 วัสดุช่าง โลหะ คือวัสดุที่ได้จากการถลุงจากสินแร่ ต่างๆที่เกิดโดยธรรมชาติ มีการจัดเรียงอะตอมเป็นระเบียบกว่าอโลหะโลหะ แยกแบ่งออกเป็น ก. โลหะที่เป็นเหล็ก (Ferrous Metal) ได้แก่ เหล็กหล่อ เหล็กกล้า เหล็กประสม ข. โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (Non-ferrous Metal) ได้แก่ อะลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว ฯลฯ โลหะที่ไม่ใช่เหล็กนี้ยังเป็นพวกโลหะหนัง และโลหะเบา การแบ่งโลหะเบายึดความ หนาแน่นเป็นเกณฑ์

5 วัสดุช่าง อโลหะ คือ วัสดุที่ได้จากธรรมชาติ หรือได้ จากการสังเคราะห์ขึ้นมา เช่น พลาสติก ปูนซีเมนต์ แก้ว ไม้ ยาง น้ำมัน ฯลฯมี คุณสมบัติต่างจากโลหะ การเรียงตัวของ อะตอมไม่เป็นระเบียบอโลหะสามารถแยกได้ 2 ประเภท คือ ก. สารธรรมชาติ คือ วัสดุที่เกิดตาม ธรรมชาติ เช่น ไม้ ยาง ใยหินหนังสัตว์ เป็น ต้น ข. สารสังเคราะห์ คือ วัสดุที่ผลิต หรือ สังเคราะห์ด้วยฝีมือมนุษย์เช่น กาว พลาสติก แก้ว เป็นต้น

6 ลักษณะสำคัญๆของโลหะวัสดุช่างมีอยู่ด้วยกันหลายลักษณะ เช่น 1. ผิว ผิวของโลหะแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน เช่น เหล็กกล้า : ผิวเรียบ เม็ดเกรนละเอียด สีเทา เคาะมีเสียงดัง กังวาน เหล็กหล่อ : ผิวหยาบ เม็ดเกรนโตหยาบ มีสีดำ ขรุขระ 2. ลักษณะการเลือกวัสดุมาใช้งาน 1. ความหนาแน่น 2. ความแข็งของผิว 3. ความเปราะ 4. ความสามารถ ในการอัดรีดขึ้นรูป 5. ความแกร่งและความยืดหยุ่นตัว 3. ส่วนผสมในโลหะวัสดุช่าง โลหะที่บริสุทธิ์นั้นบางครั้งเวลานำไปใช้ก็อาจจะไม่มีแข็งแรงหรืออาจจะ เกิดการกัดกร่อนสึกหรอได้ ลักษณะสำคัญของโลหะวัสดุช่าง

7 ลักษณะต่างๆของวัสดุช่าง 1. ลักษณะภายนอก 2. ความแข็งของวัสดุ 3. ความเปราะวัสดุที่แข็งมากจะเปราะทำให้ หลอมได้ง่าย 4. ความสามารถในการตี 5. อัตราส่วนผสม 6. ความเหนียว 7. ความ ยืดหยุ่น 8. คุณสมบัติในการนำไฟฟ้า 9. คุณสมบัติในการนำความร้อน 10. คุณสมบัติการทดลองใช้แม่เหล็กดูดได้

8 การซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ใน บ้าน เช่น ค้อน เลื่อย คีม กรรไกรตัด กิ่ง กล่องใส่ของ รองเท้านักเรียน และ กรอบรูป เมื่อใช้งานไประยะหนึ่งหรือ ใช้งานไม่ระมัดระวัง และใช้งานไม่ถูก วิธี อาจเกิดการชำรุดได้ ซึ่งอุปกรณ์ เครื่องและเครื่องใช้ที่ชำรุดเล็กน้อย นักเรียนสามารถซ่อมแซมได้ด้วย ตนเอง โดยใช้หลักการซ่อมแซมและ วิธีการที่ถูกต้อง

9 ประโยชน์ของการซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ การซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้มี ประโยชน์ดังนี้ 1. เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 2. วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ชำรุดสามารถนำ กลับมาใช้ได้อีก 3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และประหยัดค่าใช้จ่าย ในการซื้อวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือใหม่ 4. ใช้งานวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ที่ ซ่อมแซมแล้วได้อย่างปลอดภัย 5. ฝึกทักษะในการซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ 6. เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาฝีมือของตนเองไปสู่ การประกอบอาชีพช่าง

10 ความปลอดภัยในการซ่อมแซม อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ การซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ควร คำนึงถึงความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือ อันตรายที่อาจเกิดจากการทำงานโดยปฏิบัติได้ ดังนี้ 1. ตรวจสอบสภาพของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ จะใช้ในการซ่อมแซม ถ้าหมดอายุการใช้งานหรือ ชำรุด ไม่ควรนำมาใช้ 2. มีความระมัดระวังและไม่ประมาท ขณะใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการซ่อมแซม 3. เก็บวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการ ซ่อมแซมให้เป็นระเบียบหลังใช้งาน ไม่วางเกะกะ บนพื้น เพราะอาจจะสะดุดหกล้มได้ 4. ถ้าได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน ต้องรีบบอก ครูผู้สอนหรือผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ทันที เพื่อจะได้ช่วย ปฐมพยาบาลให้ทันที

11 เอกสารอ้างอิง อำพล ซื่อตรง. ม. ป. พ. วัสดุช่าง กรุงเทพฯ. สุนันทา ไพศาลศิลป์ 2551. การงาน อาชีพและเทคโนโลยี ป. 4. สำนักพิมพ์บริษัทพัฒนาคุณภาพ วิชาการ ( พว.) จำกัด. กรุงเทพฯ.


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง งานช่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงาน อาชีพและเทคโนโลยี นำเสนอโดย ด. ญ. ชนนิกานต์ โซยรัมย์ เลขที่ 20 ด. ญ. ธัญญารักษ์ ลิ้มกลั่นดี เลขที่ 26 ชั้นประถมศึกษาปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google