งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง งานช่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง งานช่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง งานช่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เรื่อง งานช่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี นำเสนอโดย ด.ญ.ชนนิกานต์ โซยรัมย์ เลขที่ 20 ด.ญ.ธัญญารักษ์ ลิ้มกลั่นดี เลขที่ 26 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เสนอ คุณครูสุริภา เตียงนิล

2 วัสดุช่าง วัสดุช่าง คือ วัสดุที่ใช้ในงานช่างเป็นวิชาสำหรับ
วัสดุช่าง คือ วัสดุที่ใช้ในงานช่างเป็นวิชาสำหรับ ช่างทุกสาขาของงานอุตสาหกรรมเพราะเป็นวิชาที่ว่าด้วย คุณสมบัติในการใช้งานและการจำแนกมาตรฐานของวัสดุช่างต่างๆ ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ชนิดของวัสดุช่าง วัสดุช่างจำแนกได้เป็น2ประเภทคือวัสดุงานและวัสดุช่วยงาน วัสดุงานคือวัสดุที่ใช้งานจริงๆการผลิตได้รูปแบบตามวัตถุประสงค์ในการใช้งาน วัสดุช่วยงานคือวัสดุที่ให้วัสดุงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยช่วยในกระบวนการผลิตเมื่อสิ้นสุดกระบวนการแล้วชิ้นงาน นั้นๆจะไม่ปรากฏวัสดุช่วยงานอยู่เลยวัสดุช่วยงานได้แก่น้ำมันฯลฯ

3 วัสดุช่าง 1. โลหะ 1.1 โลหะพวกเหล็กสินแร่เหล็ก - เหล็กดิบ เหล็กบริสุทธิ์ เหล็กหล่อ เหล็กกล้า เหล็กประสม 1.2 โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก 1.2.1 โลหะหนัก - ทองแดง เงิน ตะกั่ว ดีบุก สังกะสี ฯลฯ 1.2.3โลหะเบา - อะลูมิเนียม แมกนีเซียม ไทเทเนียม เบริลเลียม 2.อโลหะ 2.1 สารสังเคราะห์ - พลาสติก แก้ว กาว สีฯลฯ 2.2 สารธรรมชาติ - ไม้ ยาง ทราย หนัง กำมถัน

4 วัสดุช่าง มีการจัดเรียงอะตอมเป็นระเบียบกว่าอโลหะโลหะแยกแบ่งออกเป็น
โลหะ คือวัสดุที่ได้จากการถลุงจากสินแร่ต่างๆที่เกิดโดยธรรมชาติ มีการจัดเรียงอะตอมเป็นระเบียบกว่าอโลหะโลหะแยกแบ่งออกเป็น ก. โลหะที่เป็นเหล็ก(Ferrous Metal)ได้แก่ เหล็กหล่อ เหล็กกล้า เหล็กประสม ข. โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (Non-ferrous Metal) ได้แก่ อะลูมิเนียม ทองแดง สังกะสี ตะกั่ว ฯลฯ โลหะที่ไม่ใช่เหล็กนี้ยังเป็นพวกโลหะหนังและโลหะเบา การแบ่งโลหะเบายึดความหนาแน่นเป็นเกณฑ์

5 วัสดุช่าง อโลหะ คือ วัสดุที่ได้จากธรรมชาติ หรือได้จากการสังเคราะห์ขึ้นมา เช่น พลาสติก ปูนซีเมนต์ แก้ว ไม้ ยาง น้ำมัน ฯลฯมีคุณสมบัติต่างจากโลหะ การเรียงตัวของอะตอมไม่เป็นระเบียบอโลหะสามารถแยกได้ 2 ประเภท คือ ก. สารธรรมชาติ คือ วัสดุที่เกิดตามธรรมชาติ เช่น ไม้ ยาง ใยหินหนังสัตว์ เป็นต้น ข. สารสังเคราะห์ คือ วัสดุที่ผลิต หรือ สังเคราะห์ด้วยฝีมือมนุษย์เช่น กาว พลาสติก แก้ว เป็นต้น

6 ลักษณะสำคัญของโลหะวัสดุช่าง
ลักษณะสำคัญๆของโลหะวัสดุช่างมีอยู่ด้วยกันหลายลักษณะ เช่น 1. ผิว ผิวของโลหะแต่ละชนิดไม่เหมือนกัน เช่น เหล็กกล้า : ผิวเรียบ เม็ดเกรนละเอียด สีเทา เคาะมีเสียงดังกังวาน เหล็กหล่อ : ผิวหยาบ เม็ดเกรนโตหยาบ มีสีดำ ขรุขระ 2. ลักษณะการเลือกวัสดุมาใช้งาน 1.ความหนาแน่น 2. ความแข็งของผิว 3. ความเปราะ 4. ความสามารถในการอัดรีดขึ้นรูป 5. ความแกร่งและความยืดหยุ่นตัว 3. ส่วนผสมในโลหะวัสดุช่าง โลหะที่บริสุทธิ์นั้นบางครั้งเวลานำไปใช้ก็อาจจะไม่มีแข็งแรงหรืออาจจะเกิดการกัดกร่อนสึกหรอได้

7 10. คุณสมบัติการทดลองใช้แม่เหล็กดูดได้
ลักษณะต่างๆของวัสดุช่าง 1.ลักษณะภายนอก 2. ความแข็งของวัสดุ 3. ความเปราะวัสดุที่แข็งมากจะเปราะทำให้หลอมได้ง่าย4. ความสามารถในการตี 5.อัตราส่วนผสม 6. ความเหนียว 7. ความยืดหยุ่น8. คุณสมบัติในการนำไฟฟ้า 9. คุณสมบัติในการนำความร้อน 10. คุณสมบัติการทดลองใช้แม่เหล็กดูดได้

8 การซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
การซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ในบ้าน เช่น ค้อน เลื่อย คีม กรรไกรตัดกิ่ง กล่องใส่ของ รองเท้านักเรียน และกรอบรูป เมื่อใช้งานไประยะหนึ่งหรือใช้งานไม่ระมัดระวัง และใช้งานไม่ถูกวิธี อาจเกิดการชำรุดได้ ซึ่งอุปกรณ์เครื่องและเครื่องใช้ที่ชำรุดเล็กน้อย นักเรียนสามารถซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง โดยใช้หลักการซ่อมแซมและวิธีการที่ถูกต้อง

9 ประโยชน์ของการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้
การซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้มีประโยชน์ดังนี้ 1.เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 2.วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ชำรุดสามารถนำกลับมาใช้ได้อีก 3.ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือใหม่ 4.ใช้งานวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ที่ซ่อมแซมแล้วได้อย่างปลอดภัย 5.ฝึกทักษะในการซ่อมแซมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ 6.เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาฝีมือของตนเองไปสู่การประกอบอาชีพช่าง

10 ความปลอดภัยในการซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
การซ่อมแซมอุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ควรคำนึงถึงความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรืออันตรายที่อาจเกิดจากการทำงานโดยปฏิบัติได้ ดังนี้ 1.ตรวจสอบสภาพของวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่จะใช้ในการซ่อมแซม ถ้าหมดอายุการใช้งานหรือชำรุด ไม่ควรนำมาใช้ 2.มีความระมัดระวังและไม่ประมาท ขณะใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือในการซ่อมแซม 3.เก็บวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่ใช้ในการซ่อมแซมให้เป็นระเบียบหลังใช้งาน ไม่วางเกะกะบนพื้น เพราะอาจจะสะดุดหกล้มได้ 4.ถ้าได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน ต้องรีบบอกครูผู้สอนหรือผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ทันที เพื่อจะได้ช่วยปฐมพยาบาลให้ทันที

11 เอกสารอ้างอิง อำพล ซื่อตรง. ม.ป.พ. วัสดุช่าง กรุงเทพฯ.
อำพล ซื่อตรง. ม.ป.พ. วัสดุช่าง กรุงเทพฯ. สุนันทา ไพศาลศิลป์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป สำนักพิมพ์บริษัทพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จำกัด.กรุงเทพฯ.


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง งานช่าง กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google