งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการใช้โปรแกรม Rmc 2005. โป รแกรมบริหารระบบงานบำรุงรักษา ในโรงพยาบาล ‘ R MC 200 5 ’

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการใช้โปรแกรม Rmc 2005. โป รแกรมบริหารระบบงานบำรุงรักษา ในโรงพยาบาล ‘ R MC 200 5 ’"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการใช้โปรแกรม Rmc 2005

2 โป รแกรมบริหารระบบงานบำรุงรักษา ในโรงพยาบาล ‘ R MC 200 5 ’

3 กด เมนู 1 เพื่อค้นหาแจ้งซ่อม กด เมนู 1 เพื่อค้นหาแจ้งซ่อม

4 ลายละเอียดที่ต้องการซ่อม ค้นหาครุภัณฑ์ กรอกลายละเอียด 1. อาการและสาเหตุ 2. ผู้แจ้งซ่อมและเบอร์โทร 3. หน่วยงาน ใส่รหัสของหน่วย 4 หลัก

5 การใช้คำสั่งค้นหา สามารถค้นหาเลขครุภัณฑ์หรือหน่วยงานก็ได้ เช่น 0108

6 เมื่อใส่รหัสหน่วยงาน จะปรากฏลายละเอียดของครุภัณฑ์ที่มีอยู่ในระเบียน เช่นของหน่วยงาน 0108 - ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา – งานพัสดุ มี 261 รายการ กดเลือกครุภัณฑ์ที่ต้องการส่งซ่อม

7 รายการที่เลือกจะปรากฏ

8 แสดงเลขที่ของ JOB ให้จำเลขนี้ไว้ เพื่อตามงานที่แจ้งซ่อมไป แสดงลายละเอียดของการแจ้งซ่อม กรอกรหัสอนุมัติ สี่หลักของหน่วยงาน

9 แสดงการกรอก JOB ที่สมบูรณ์ 1 2 3 4

10 กด เมนู 2 เพื่อค้นหา Job กด เมนู 2 เพื่อค้นหา Job

11 แสดงสถานะระเบียน ของ JOB

12 แสดงรายงานการใช้อะไหล่ ช่างที่ดำเนินการ

13 กด เมนู 3 งานแล้วเสร็จ / รอรับคืน กด เมนู 3 งานแล้วเสร็จ / รอรับคืน

14 จะแสดงสถานะงานในระเบียนที่ช่างดำเนินงานแล้วแต่หน่วยงานยังไม่รับคืน

15

16 กด เมนู 4 รายงานค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง _1 กด เมนู 4 รายงานค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง _1

17

18

19

20

21

22 กด เมนู 5 รายงานค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง _2 กด เมนู 5 รายงานค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง _2

23

24

25 กด เมนู 6 รายงานค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง _3 กด เมนู 6 รายงานค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง _3

26

27


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการใช้โปรแกรม Rmc 2005. โป รแกรมบริหารระบบงานบำรุงรักษา ในโรงพยาบาล ‘ R MC 200 5 ’

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google