งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คอมพิวเตอร์. ตัวกลางการสื่อสาร ( communication media)  แบบมีสาย  Twisted pair  Coaxial cable  Optical fiber cable  แบบไร้สาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คอมพิวเตอร์. ตัวกลางการสื่อสาร ( communication media)  แบบมีสาย  Twisted pair  Coaxial cable  Optical fiber cable  แบบไร้สาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คอมพิวเตอร์

2 ตัวกลางการสื่อสาร ( communication media)  แบบมีสาย  Twisted pair  Coaxial cable  Optical fiber cable  แบบไร้สาย  Infrared  Radio wave  Terrestrial microwave  Satellite communication

3 Twisted pair cable  สายบิดเกลียว แต่ละเส้นมีลักษณะคล้ายสายไฟทั่วไป มี ความถี่ในการส่งข้อมูลประมาณ 100 Hz ถึง 5 MHz  มี 2 ลักษณะ  แบบไม่มีชั้นโลหะห่อหุ้ม unshielded twisted-pair หรือ UTP  แบบ shielded twisted-pair หรือ STP

4 Coaxial cable  มีความถี่ในการส่งข้อมูลประมาณ 100 MHz ถึง 500 MHz  มีฉนวนหุ้มเป็นชั้นๆ หลายชั้นสลับกับตัวนำโลหะ  ตัวนำโลหะชั้นในทำหน้าที่ส่งสัญญาณ ตัวโลหะชั้นนอกทำ หน้าที่เป็นส่วนดินและเป็นเกราะป้องกัน

5 สายใยแก้วนำแสง optical fiber cable  สายสัญญาณทำจากใยแก้วหรือสารนำแสงห่อหุ้มด้วยวัสดุ ป้องกันแสง  มีความเร็วในการส่งข้อมูลเท่ากับความเร็วสูง  มีราคาค่อนข้างสูง

6 แสงอินฟาเรด infrared  ใช้แสงอินฟาเรด เป็นสื่อกลาง  ทำการส่งข้อมูลโดยผ่าน IrDa port  ใช้กับการสื่อสารข้อมูลระยะใกล้  เช่น จาก remote control ไปยังโทรทัศน์  การส่งข้อมูลระหว่างโทรศัพท์มือถือในระยะใกล้

7 สัญญาณวิทยุ radio wave  ส่งข้อมูลเป็นสัญญาณคลื่นวิทยุไปในอากาศไปยังตัวรับสัญญาณ  ถูกรบกวนได้จากสภาพอากาศไม่ดี  ช่วยส่งข้อมูลในระยะไกล หรือสภาพภูมิประเทศไม่เอื้อในการใช้ สายส่ง  สัญญาณวิทยุสามารถแบ่งตามช่วงความถี่ได้ดังนี้

8 ไมโครเวฟภาคพื้นดิน  จะมีเสาส่งสัญญาณไมโครเวฟที่อยู่ห่าง ๆ กัน  โดยใช้สถานีทวนสัญญาณ (repeater station) เพื่อการส่งสัญญาณต่อเป็น ช่วง ๆ ทำให้ส่งสัญญาณระยะไกลได้  แต่อาจถูกรบกวนจากสภาพแวดล้อม  โดยเฉพาะช่วงฝนตกหรือมีพายุ จะทำให้การส่งข้อมูลไม่ดีนัก

9 การสื่อสารข้อมูลผ่านดาวเทียม  เป็นการสื่อสารจากพื้นโลกที่มีการส่งสัญญาณข้อมูลไปยังดาวเทียม  โดยดาวเทียมจะทำหน้าที่เป็นสถานีทวนสัญญาณ เพื่อส่งสัญญาณต่อไปยัง สถานีภาคพื้นดินอื่น ๆ  ระยะทางจากโลกถึงดาวเทียมประมาณ 22,000 ไมล์ จึงทำให้ข้อมูลที่ส่งเกิด ความล่าช้าประมาณ2 วินาที  ซึ่งเหมาะกับการสื่อสารระหว่างประเทศหรือการส่งข้อมูลที่มีระยะทางไกลมาก ๆ

10 การพิจารณาเลือกสื่อนำข้อมูล  ราคา  ความเร็ว  ระยะทาง  สัญญาณรบกวนที่อาจจะเกิดขึ้น  ความปลอดภัยของข้อมูล

11 ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติของสื่อนำข้อมูล

12 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประสิทธิภาพของเครือข่ายขึ้นอยู่กับ  จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย  จำนวนต่อพ่วงมาก ประสิทธิภาพของการสื่อสารต่ำ  สื่อนำข้อมูล  สื่อต้องมีความเร็วที่เหมาะสม และจัดวางตำแหน่งให้เหมาะสมกับ การใช้งานและสภาพแวดล้อม  เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (hardware)  เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มีประสิทธิภาพต่ำ ก็ทำให้ เครือข่ายมีประสิทธิภาพต่ำไปด้วย  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูล (software)  ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลที่ส่งหรือรับ ถ้าโปรแกรมดีก็สามารถ สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

13 ประเภทของเครื่องคอมพิวเตอร์  Server  ทำหน้าที่ในการให้บริการต่างๆ  Workstations  เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปที่สามารถทำการประมวลผลข้อมูล ต่างๆ ได้  Client  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรียกใช้ข้อมูลจาก server  Terminal  เป็นอุปกรณ์ที่ประกอบด้วย จอภาพ แป้นพิมพ์ และ อุปกรณ์อื่นๆ ไม่สามารถประมวลผลข้อมูลได้ด้วยตนเอง แต่ให้ server ทำการ ประมวลผลข้อมูลส่งมาให้

14 ตัวอย่างของ server  File server  ให้บริการแฟ้มข้อมูลแก่เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ  Database server  ให้บริการฐานข้อมูลแก่เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ เพื่อเรียกดูข้อมูลหรือบันทึก ข้อมูล  Print server  ให้บริการเครื่องพิมพ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ  Internet server  ให้บริการการติดต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ  Web server  เก็บข้อมูล web site เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ สามารถเรียกดูข้อมูล จาก web site ที่เก็บไว้ได้  Mail server  ทำหน้าที่เก็บ e-mail ที่มีการส่งระหว่างกัน รวมถึงการส่ง e-mail  Domain Name Server (DNS)  ทำหน้าที่เก็บชื่อ domain และทำการแปลงให้เป็น IP Address

15 WAN  เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่มาก ภายใน เครือข่ายประกอบด้วย LAN และ MAN สามารถ คลอบคลุมได้ทั่วโลก

16 การประยุกต์ใช้การสื่อสารข้อมูลและ เครือข่ายคอมพิวเตอร์  E-mail  การส่งข้อมูลในรูปจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  Voice mail  เป็นการส่งข้อมูลในรูปแบบของเสียงผ่านอุปกรณ์ อิเลคทรอนิกส์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเสียงจะถูกส่งผ่าน สื่อและนำไปเก็บไว้ในอุปกรณ์บันทึกเสียงจนกว่าจะเปิดฟัง  Facsimile หรือ FAX  เป็นการส่งข้อความที่เป็นหน้ากระดาษไปยังเครื่องโทรสาร ซึ่ง สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการส่งข้อมูลได้เช่นเดียวกับ เครื่องโทรสาร  Video conferencing  เป็นการส่งภาพและเสียงจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง โดย จะต้องมีอุปกรณ์บันทึกภาพและอุปกรณ์บันทึกเสียง

17 การประยุกต์ใช้การสื่อสารข้อมูลและ เครือข่ายคอมพิวเตอร์  Global positioning system (GPS)  ใช้ในการวิเคราะห์และระบุตำแหน่งของคน สัตว์ สิ่งของที่เป็น เป้าหมายของระบบโดยใช้ดาวเทียม มีการนำไปใช้ในระบบการ เดินเรือและเครื่องบิน  Electronic data interchange (EDI)  ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างองค์การ โดยใช้ แบบฟอร์มเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีรูปแบบมาตรฐาน ทำให้การ ไหลเวียนของเอกสารระหว่างผู้ผลิตและลูกค้าเป็นไปด้วยความ สะดวกรวดเร็ว และลดความซ้ำซ้อนและความผิดพลาดในการ บันทึกข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย คอมพิวเตอร์. ตัวกลางการสื่อสาร ( communication media)  แบบมีสาย  Twisted pair  Coaxial cable  Optical fiber cable  แบบไร้สาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google