งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารภายในองค์กร เชื่อมต่อระบบสารบรรณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารภายในองค์กร เชื่อมต่อระบบสารบรรณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารภายในองค์กร เชื่อมต่อระบบสารบรรณ
EDMS Connect E-gov คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารภายในองค์กร เชื่อมต่อระบบสารบรรณ

2 บทที่ 1 การเข้าใช้งานระบบ EDMS
เข้าสู่เว็บไซต์ กรอก ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน จากนั้นคลิกปุ่ม

3 เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ หน้าจอจะแสดงผลเป็นหน้าหลัก

4 บทที่ 2 การเข้าใช้งานระบบ EDMS
เมื่อเข้าสู่หน้าไฟล์ของฉัน หน้าต่างจะแสดงผลดังรูปภาพ

5 หากต้องการอัพโหลดไฟล์ให้คลิกปุ่ม
หากต้องการสร้างโฟลเดอร์ให้คลิกปุ่ม

6 การสร้างโฟลเดอร์ สามารถตั้งชื่อโฟลเดอร์ กำหนดวันที่หมดอายของโฟลเดอร์
กำหนดสิทธิในการเข้าถึงโฟลเดอร์

7 การตั้งค่า การสร้างคุณสมบัติ

8 กลุ่มผู้ใช้งาน การสร้างกลุ่มผู้ใช้งาน


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารภายในองค์กร เชื่อมต่อระบบสารบรรณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google