งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

EDMS Connect E-gov คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารภายในองค์กร เชื่อมต่อระบบสารบรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "EDMS Connect E-gov คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารภายในองค์กร เชื่อมต่อระบบสารบรรณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 EDMS Connect E-gov คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารภายในองค์กร เชื่อมต่อระบบสารบรรณ

2 บทที่ 1 การเข้าใช้งานระบบ EDMS เข้าสู่เว็บไซต์ http://edms.trinitysoftplus.com/EDMS กรอก ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน จากนั้นคลิกปุ่ม

3  เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ หน้าจอจะแสดงผลเป็นหน้าหลัก

4 บทที่ 2 การเข้าใช้งานระบบ EDMS - เมื่อเข้าสู่หน้าไฟล์ของฉัน หน้าต่างจะแสดงผลดังรูปภาพ

5  หากต้องการอัพโหลดไฟล์ให้คลิกปุ่ม  หากต้องการสร้างโฟลเดอร์ให้คลิกปุ่ม

6 การสร้างโฟลเดอร์  สามารถตั้งชื่อโฟลเดอร์  กำหนดวันที่หมดอายของโฟลเดอร์  กำหนดสิทธิในการเข้าถึงโฟลเดอร์

7 การตั้งค่า  การสร้างคุณสมบัติ

8 กลุ่มผู้ใช้งาน  การสร้างกลุ่มผู้ใช้งาน


ดาวน์โหลด ppt EDMS Connect E-gov คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารภายในองค์กร เชื่อมต่อระบบสารบรรณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google