งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการใช้ระบบขอรับ บริการ Online 1. เข้าไปที่ www.med.tu.ac.th  หน่วยงาน  งาน เทคโนโลยีการศึกษา 2. เลือกคำสั่ง ระบบขอรับบริการ Online.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการใช้ระบบขอรับ บริการ Online 1. เข้าไปที่ www.med.tu.ac.th  หน่วยงาน  งาน เทคโนโลยีการศึกษา 2. เลือกคำสั่ง ระบบขอรับบริการ Online."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการใช้ระบบขอรับ บริการ Online 1. เข้าไปที่ www.med.tu.ac.th  หน่วยงาน  งาน เทคโนโลยีการศึกษา 2. เลือกคำสั่ง ระบบขอรับบริการ Online

2 วิธีการใช้ระบบขอรับ บริการ Online 3. เลือก คำสั่งดังภาพ 4. Login

3 วิธีการใช้ระบบขอรับ บริการ Online 5. เลือกระบบงานที่ต้องการใช้บริการ และทำตาม ขั้นตอน ต่อไป 6. เมื่อเลือกระบบงานที่ต้องการแล้ว ให้เลือกคำสั่ง การ ขอบริการออนไลน์ เพื่อใช้ในการของใช้บริการ หาก ต้องการตรวจสอบสถานะของงาน ให้เลือก การ ตรวจสอบสถานะของงาน

4 วิธีการใช้ระบบขอรับ บริการ Online เลือกระงานบริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ กรอกลายละเอียด ได้แก่ 1. ประเภทงาน 2. รายละเอียด งาน 3. เขียนจำนวนงาน และกดปุ่มเพิ่มงาน ( หมายเลข 3) จะปรากฎดังภาพต่อไป 1 2 3

5 วิธีการใช้ระบบขอรับ บริการ Online เลือกระงานบริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ 4. วันที่ต้องการใช้งาน 5. Browse ไฟล์งานที่ต้องการ ขอรับบริการ ( ชื่อไฟล์งาน ต้องไม่มีการเว้นวรรค ) 6. หาก มีลายละเอียดเพิ่มเติม ให้ระบบลงตรงหมายเหตุ 7. ให้กด ปุ่ม บันทึกขอใช้บริการ ( หมายเลข 1 ดังภาพ ) 8. หา ต้องการสั่งงานอีก ให้เริ่มทำตั้งแต่ไสลด์ที่ 4 1

6 วิธีการใช้ระบบขอรับ บริการ Online เลือกระงานบริการด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1. เมื่อเลือกระบบงานที่ต้องการแล้ว ให้เลือกคำสั่ง การ ขอบริการออนไลน์ เพื่อใช้ในการของใช้บริการ กรอก ข้อมูลให้ครบ แล้ว กดปุ่ม บันทึกการขอใช้บริการ ( หมายเลข 1) หากต้องการตรวจสอบสถานะของงาน ให้ เลือก การตรวจสอบสถานะของงาน 1 ในส่วนของระบบงานบริการด้านซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ทำแบบเดียวกับระงานบริการด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt วิธีการใช้ระบบขอรับ บริการ Online 1. เข้าไปที่ www.med.tu.ac.th  หน่วยงาน  งาน เทคโนโลยีการศึกษา 2. เลือกคำสั่ง ระบบขอรับบริการ Online.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google