งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แฟ้มสะสม ผลงาน ชื่อ ด. ญ. วราทิพย์ ศิ ริวงษ์ ชั้น ม.2/12 เลขที่ 42.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แฟ้มสะสม ผลงาน ชื่อ ด. ญ. วราทิพย์ ศิ ริวงษ์ ชั้น ม.2/12 เลขที่ 42."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แฟ้มสะสม ผลงาน ชื่อ ด. ญ. วราทิพย์ ศิ ริวงษ์ ชั้น ม.2/12 เลขที่ 42

2 ชื่อ ด. ญ. วราทิพย์ ศิ ริวงษ์ ชื่อ ด. ญ. วราทิพย์ ศิ ริวงษ์ เกิดวัน เสาร์ ที่ 8 เดือน กรกฎาคม 2543 เกิดวัน เสาร์ ที่ 8 เดือน กรกฎาคม 2543 ที่อยู่ 27/1 หมู่ 8 ต. โคกม่วง อ. คลอง หอยโข่ง จ. สงขลา ที่อยู่ 27/1 หมู่ 8 ต. โคกม่วง อ. คลอง หอยโข่ง จ. สงขลา เบอร์โทร 083-653- 8803 เบอร์โทร 083-653- 8803 อีเมล์ Nong_Mint2000 @hotmail.com อีเมล์ Nong_Mint2000 @hotmail.com Nong_Mint2000 @hotmail.com Nong_Mint2000 @hotmail.com Facebook พิ้มิ้นท์ ลั้กยิ้มFacebook พิ้มิ้นท์ ลั้กยิ้ม Line peemintlukyimLine peemintlukyim ประวัติ ส่วนตัว ประวัติ ส่วนตัว

3 ระดับชั้นอนุบาลปี ที่ 1-2 ระดับชั้นอนุบาลปี ที่ 1-2 โรงเรียนบ้าน คลองหอยโข่ง โรงเรียนบ้าน คลองหอยโข่ง ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้าน คลองหอยโข่ง โรงเรียนบ้าน คลองหอยโข่ง ปัจจุบันกำลัง ศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ปัจจุบันกำลัง ศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหาดใหญ่ รัฐประชาสรรค์ โรงเรียนหาดใหญ่ รัฐประชาสรรค์ ประวัติ การศึกษา

4 คติประจำใจ คติประจำใจ ได้แค่ไหนเอาแค่นั้น ได้แค่ไหนเอาแค่นั้น งานอดิเรก งานอดิเรก ดูการ์ตูน ดูการ์ตูน ความสามารถพิเศษ ความสามารถพิเศษ - ด้านดนตรี = ร้อง เพลง - ด้านกีฬา = วิ่ง คติประจำประจำใจ งานอดิเรก ความสามารถพิเศษ

5 ภาพความ ทรงจำดี ๆ ใน วันเกิดของ เพื่อนฉัน ภาพความ ทรงจำดี ๆ ใน วันเกิดของ เพื่อนฉัน


ดาวน์โหลด ppt แฟ้มสะสม ผลงาน ชื่อ ด. ญ. วราทิพย์ ศิ ริวงษ์ ชั้น ม.2/12 เลขที่ 42.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google